Đơn xin giao đất nông nghiệp

Mẫu Đơn xin giao đất nông nghiệp

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Đơn xin giao đất nông nghiệp là văn bản của cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền với mục đích xin được giao đất với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;
 • Các văn bản có liên quan.

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện….

– Phòng Tài nguyên và môi trường huyện….

– Ban quản lý khu đất……….

 

 1. Họ tên người xin giao đất: …………..
 2. Sinh ngày:…
 3. CMND số:………….Cấp ngày: …………….Nơi cấp:…………….
 4. Hộ khẩu thường trú:…………..
 5. Chỗ ở hiện tại:……….
 6. Điện thoại liên hệ:………..
 7. Địa điểm khu đất:…………………….
 8. Diện tích (m2):………………………..
 9. Để sử dụng vào mục đích:……………….
 10. Thời hạn sử dụng:……………
 11. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)………………..

…………………..

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com