Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản: Cá nhân là đảng viên vì lý do cá nhân nên muốn miễn sinh hoạt Đảng một thời gian

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: ĐẢNG ỦY

                         CHI BỘ ĐẢNG

Tên tôi là: …………………Sinh ngày:……………

Quê quán: …………………………

Căn cước công dân số…………… cấp ngày…/…/… tại…………

Hộ khẩu thường trú:……………………

Nơi ở hiện tại:………………

Ngày vào đảng: ……………Chính thức ngày:………

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ Đảng: …………………

Do điều kiện công việc hiện nay, tôi thường xuyên đi lao động xa nhà không thể sinh hoạt thường kì cùng chi bộ được.

Vậy tôi làm đơn này kính mong đảng bộ ……………………………..cùng chi bộ ………………………………cho phép tôi được miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian từ ngày…/…/… đến ngày …/…/… . Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian miễn sinh hoạt Đảng. Hết thời gian miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi bộ nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng qui định.

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com