Đơn xin thay đổi ngày tháng năm sinh

Mẫu Đơn xin thay đổi ngày tháng năm sinh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã A ( Đối tượng thay đổi trong nước dưới 14 tuổi)

Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch;

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Vào ngày../…/ … Tôi có đến cơ quan đăng ký hộ tịch tiến hành đăng ký giấy khai sinh cho con trai Nguyễn Văn A . Bên cạnh đó, tôi có cung cấp đầy đủ một số giấy tờ như giấy tờ chứng sinh của bệnh viện cho con trai tôi. Tuy nhiên, sau khi nhận được giấy khai sinh thì hoàn toàn sai lệch về ngày tháng năm sinh con tôi như trên giấy tờ đã cung cấp. Điều này, gây khó khăn cũng như ảnh hưởng đến tương lai của cháu sau này.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP:  “ Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.” Và quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014:

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.…” Tôi kính đề nghị quý cơ quan thay đổi ngày tháng năm sinh của con trai tôi đúng theo như giấy tờ tôi đã cung cấp, phù hợp với quy định của pháp luật

Kính mong cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận sự việc, giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com