Đơn yêu cầu chia di sản thừa kế

Mẫu Đơn yêu cầu chia di sản thừa kế

Khi những người được hưởng quyền thừa kế không tự thỏa thuận được với nhau về việc phân chia di sản thừa kế hoặc vì lý do nào đó không thể thỏa thuận được về việc chia di sản thì có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền chia di sản thừa kế do người đã chết để phân chia phần thừa kế mà mình được hưởng. Một hoặc nhiều cá nhân có quyền thừa kề có thể gửi đơn yêu cầu chia di sản thừa kế với nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

………., ngày ……. tháng …… năm 2019

ĐƠN YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỪA KẾ

(V/v: Chia di sản thừa kế)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN/QUẬN/THÀNH PHỐ ……… 

Họ tên người yêu cầu: …………………………………….. Sinh ngày: ………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………. cấp ngày ……………. tại ……………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

(Trường hợp nhiều người cùng yêu cầu, thì trên đơn cần có đầy đủ thông tin của tất cả người yêu cầu như trên).

Yêu cầu Tòa án chia di sản thừa kế của ông/bà ……………………….. sinh năm …………. Mất ngày ……………….. không để lại di chúc với những nội dung sau:

1. Thông tin về di sản thừa kế

-Di sản thừa kế bao gồm:

Liệt kê tất cả các tài sản mà người đã chết để lại (nêu rõ thông tin, người quản lý di sản nếu có)

-Các nghĩa vụ tài chính mà người đã chết để lại

Các nghĩa vụ tài chính nếu có thì liệt kê đầy đủ thông tin các nghĩa vụ, thông tin người có quyền (Ví dụ khoản nợ ….. triệu đồng của ông/bà …………….. Sinh năm …………. CMND số ………….. cấp ngày ………… tại ………….., Hộ khẩu thường trú …………………………, chỗ ở hiện nay ……………………………………..từ năm ………………….. )

2. Thông tin về người thừa kế theo pháp luật

(Liệt kê tất cả những người được thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất bao gồm cha, mẹ; vợ, chồng; con ruột, con nuôi của người để lại di sản; trường hợp người thừa kế chế trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thừa kế thì nêu rõ và ghi thông tin của người thừa kế thế vị nếu có) Thông tin của những người thừa kế như sau:

1. Họ tên: ………………………….. sinh năm …………………..

CMND số ………………………. cấp ngày …………………………… tại  ………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

Là …………………. của ông/bà …………………………..

2. …………………………………………..

Các giấy tờ tài liệu gửi kèm:

– Giấy chứng tử (bản sao);

– Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của người yêu cầu (bản sao);

– Các giấy tờ tài liệu chứng minh về di sản thừa kế, nghĩa vụ tài chính như Sổ tiết kiệm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy vay nợ (bản sao);

– Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của những người thừa kế (bản sao);

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến yêu cầu của tôi, kính đề nghị Tòa án nhân dân quận/huyện/……………………. chia di sản thừa kế đối với di sản thừa kế của ông/bà ……………… theo pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người yêu cầu

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com