Hợp đồng thuê phòng trọ

Mẫu Hợp đồng thuê phòng trọ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Hợp đồng thuê phòng trọ là văn bản của cá nhân sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên thuê phòng trọ thực hiện các công việc theo quy định của hợp đồng,  bên thuê có nghĩa vụ trả tiền cho bên cho thuê.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng… năm…

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Số…../HĐT-…

Căn cứ:

  • Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ….;
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay , ngày…tháng…năm…, chúng tôi, gồm các bên dưới đây:

I. BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

 

II. BÊN THUÊ (BÊN B)

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

 

Điều 1.           Đặc điểm của phòng trọ cho thuê

Địa chỉ phòng trọ: tại căn nhà số…phố….phường….quận….thành phố….. ; phòng số…tầng số

Diện tích:……m2(bằng chữ:………..mét vuông)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất số do….cấp lần….

Mục đích sử dụng: Để ở

Điều 2.           Giá cho thuê và phương thức thanh toán

2.1       Giá cho thuê phòng trọ là……VNĐ (Bằng chữ:…..)/tháng

Giá trên đã bao gồm:……

Chưa bao gồm tiền điện, nước, mạng hàng tháng. Tiền điện, nước, mạng được tính theo giá nhà nước.

2.2       Thời gian thanh toán

Bên thuê thanh toán tiền phòng vào mùng 5 hàng tháng. Thanh toán tiền phòng 2 tháng 1 lần

2.3       Phương thức thanh toán

Bên thuê phòng trọ thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng…………… hoặc tài khoản khác theo thông báo của bên cho thuê.

Điều 3.           Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên thuê trả đầy đủ và đúng hạn tiền thuê phòng

-Đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi bên thuê không thực hiện theo đúng các quy định nêu trong hợp đồng, bên thuê vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự trong khu phố và bị xử phạt.

– Kiểm tra tình trạng nhà sau khi đã thông báo cho bên thuê biết.

-Cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của phòng trọ

-Cung cấp đầy đủ điện, nước, mạng, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, sẵn có.

Điều 4.           Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.

– Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

– Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

– Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.

– Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

– Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

Điều 5.           Trách nhiệm của các BÊN và xử lý vi phạm Hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

-Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;

-Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng .

Điều 6.           Chấm dứt Hợp đồng

– Hợp đồng này chấm dứt khi có sự thỏa thuận của các bên;

– Các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước 02 tháng và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán theo quy định của hợp đồng

– Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong trường hợp nhà trọ bị hư hỏng hoặc do quy hoạch xây dựng của Nhà nước.

Điều 7.           Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp các Bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng thì cấc Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8.           Hiệu lực của Hợp đồng

-Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên thuê giữ ….bản, bên cho thuê giữ … bản.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh những vấn đề cần thỏa thuận, các bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng.

….ngày…tháng…năm…

BÊN THUÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CHO THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com