Mẫu hợp đồng sang nhượng trung tâm tiếng Anh, trung tâm ngoại ngữ

Mẫu hợp đồng sang nhượng trung tâm tiếng Anh là thỏa thuận mà tại đây chủ sở hữu trung tâm ngoại ngữ hiện tại vì lý do nào đó mà mong muốn chuyển nhượng lại toàn bộ cơ sở dạy học của mình cho người khác, việc chuyển nhượng bao gồm cả thương hiệu trung tâm, cơ sở vật chất dạy học, phục vụ học tập, giáo trình, giảng viên, số lượng học viên, quyền tác giả nếu có. Theo quy định pháp luật hiện tại, trung tâm ngoại ngữ nói chung và các trung tâm tiếng Anh nói riêng, để hoạt động đều có yêu cầu phải được cấp phép bởi Sở giáo dục và đào tạo cấp tỉnh thành phố nơi hoạt động, việc chuyển nhượng sang tên vì thế cũng bắt buộc phải thực hiện thay đổi, đính chính trên giấy phép này thì người nhận chuyển nhượng mới có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động đào tạo.

Hợp đồng sang nhượng trung tâm tiếng Anh ngoài những điều khoản cơ bản về việc chuyển nhượng tài sản còn cần có những điều khoản ràng buộc chặt chẽ về những chuyển giao trong hoạt động ví dụ như các khóa học đang thực hiện, chi phí học phí đã nhận của học viên, các cam kết trước đó và những hồ sơ, thu chi nội bộ. Nếu không mạch lạc được những vấn đề này, khả năng tranh chấp rủi ro sẽ là rất lớn.

Hợp đồng sang nhượng trung tâm tiếng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Số:…./…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP
 • Thông  tư 21/2018/TT-BGDĐT
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                     

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. ………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A đồng ý chuyển nhượng trung tâm tiếng anh cho bên B

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

Tên trung tâm tiếng anh

Diện tích

Địa điểm

Cơ sở vật chất

Thiết bị

Giảng viên đang giảng dạy: số lượng, bằng cấp

Các nhân viên khác

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên A bàn giao cho bên B những giấy tờ và các tài liệu đi kèm theo

a) Giấy phép kinh doanh và các Phụ lục, văn bản, giấy phép con kèm theo của Giấy phép này.

b) Các chứng từ tài chính khác (ví dụ như chứng từ nộp tiền thuê nhà cho chủ sở hữu nhà, nộp thuế,…)

bên A thống kê cho bên B về những cơ sở vật chất trong trung tâm(điều hòa, quạt, trần,tường, bàn,đèn,….)

Bên A thống kê cho bên B về hệ thống giảng viên đang giảng dạy tại trung tâm và những nhân viên khác, số lượng học viên và chất lượng giảng dạy

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Giá sang nhượng cửa hàng là: ……………………….(chưa bao gồm thuế)
 • Thuế, lệ phí (nếu có) liên quan đến việc hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này do Bên A chịu
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần
 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng trung tâm tiếng anh  này;
 • Giao cho Bên B các tài liệu, giấy tờ quy định tại hợp đồng của văn bản này và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;
 • Cung cấp cho Bên B biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định;
 • Đảm bảo, hỗ trợ về nhân lực, người lao động hiện tại cho Bên B ít nhất 1 tháng sau khi chuyển nhượng (Điều khoản có lợi cho bên B )
 • Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Thanh toán tiền hợp đồng  Bên A theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận hoặc chứng từ tài chính theo quy định);
 • Tiếp nhận từ Bên A các tài liệu, giấy tờ quy định tại hợp đồng của văn bản này và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;
 • Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;
 • Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh giữa giảng viên và bên B thì bên B phải báo ngay cho bên A và các bên giả i quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Hợp đồng có thể bị tạm dừng do điều kiện thiên tai, bão lũ thời tiết dịch bênh. Hai bên thỏa thuận trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng làm cho bê b không thể kinh doanh được nữa thì hai bên có thể thỏa thuận dừng hợp đồng

Hai bên có thể thống nhất chấm dứt hợp đồng trong trường hợp không thể khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra do bão lũ thiê tai dịch bệnh 

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

Nếu bên A hoặc bê B vi phạm một trong những quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng này

-Thì sẽ phải chịu  phạt vi phạm

 lần 1 số tiền là

 lần 2 số tiền là

 Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên còn lại phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên còn lại

Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các trường sau

 • Hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận của hợp đồng này
 • Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả có trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa thuận

Điều 9: Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệ trước pháp luật về những cam đoan sau đay

Bên A cam đoan

 • Thông tin về tài sản chuyển nhượng ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật
 • Trung tâm tiếng anh không có tranh chấp, hoạt động đúng quy định của pháp luật
 • Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa lối hoặc ép buộc
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận dã ghi trong hợp đồng này

Bên B cam đoan

 • Những thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật
 • Bên B đã xem xét kỹ và biết rõ tài sản kèm theo khi bên A chuyể nhượng trung tâm tiếng anh
 • Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa lối hoặc ép buộc
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận dã ghi trong hợp đồng này

Điều 10: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Hợp đồng này được chủ sở hữu nhà cho thuê để làm địa điểm kinh doanh cửa hàng quần áo này xác nhận việc chuyển nhượng

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..

Bên ABên B

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com