Thông báo phát hành hóa đơn tự in

Thông báo phát hành hóa đơn tự in là thủ tục bắt buộc dành cho cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in hóa đơn gửi đến cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in hóa đơn đặt trụ sở chính, dưới đây là mẫu Thông báo phát hành hóa đơn tự in:

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn tự in

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm… 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

  1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn:………………………………………………………………………
  2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………
  3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………
  4. Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….
  5. Các loại hóa đơn phát hành:
STT Tên loại

 

hóa đơn

Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in Hợp đồng đặt in
Tên MST Số Ngày
                       
                       
  1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………………

– Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………………
Ghi chú: Tổ chức từ in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.  ………, ngày………tháng…..năm 2019

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com