Quyền đón con khi ly hôn quy định như thế nào?

Ly hôn không đơn giản là chấm dứt quan hệ vợ chồng về mặt pháp luật. Theo đó, dù cho đã hoàn tất thủ tục ly hôn thì vợ chồng vẫn sẽ tồn tại những mối liên hệ khác chẳng hạn như vấn đề nuôi dưỡng, thăm đón con khi ly hôn. Hiện nay, rất nhiều cặp vợ chồng tranh chấp với nhau về vấn đề thăm đón con khi ly hôn. Vậy xét dưới góc độ pháp luật, Quyền đón con khi ly hôn của cha mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng có bị hạn chế không? Ngăn cản quyền đón con khi ly hôn có vi phạm pháp luật? Quyền đón con khi ly hôn bị ngăn cản, phải làm thế nào? Bài viết sau đây của LVN Group sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi về vấn đề này, mời quý bạn đọc cùng cân nhắc nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

  • Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con khi ly hôn được quy định thế nào?

Theo Điều 58 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn cụ thể tại các Điều 81, 82, 83, và 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

* Quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn theo Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo hướng dẫn của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Quyền đón con khi ly hôn

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ trực tiếp nuôi dưỡng con

Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định như sau:

“1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo hướng dẫn tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng

* Trường hợp, mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn thì quyền, nghĩa vụ của mẹ được quy định tại Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

– Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

– Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

– Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Vì vậy, căn cứ các quy định trên, sau khi ly hôn, dù mẹ không giành được quyền, nghĩa vụ nuôi con vẫn có quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở đồng thời cha có quyền trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở mẹ trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con theo hướng dẫn của Luật Hôn nhân và gia đình.

Quyền đón con khi ly hôn của cha mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng có bị hạn chế không?

Quyền thăm nuôi con sau ly hôn được quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (Luật HNGĐ) quy định người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con sau khi ly hôn mà không bị ai cản trở. Vì vậy, về cơ bản quyền thăm con sau ly hôn là không hạn chế. Tuy nhiên, trong trường hợp người trực tiếp nuôi con có yêu cầu Toà án hạn chế quyền thăm nom con của người không trực tiếp nuôi con và được chấp thuận thì quyền thăm con đối với người này sẽ bị hạn chế.

Ngăn cản quyền đón con khi ly hôn có vi phạm pháp luật?

Theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái sau ly hôn do hai bên vợ chồng tự mình thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được sẽ do Tòa án chỉ định.

Khi đó, người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Đồng thời, người này cũng có quyền được thăm con mà không ai cản trở.

Mặt khác, Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng nói rõ:

Người được trực tiếp nuôi con không được phép cản trở, ngăn cấm việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của người còn lại.

Lưu ý là: Dù được phép và không bị ngăn cấm nhưng người không trực tiếp nuôi con vẫn có thể bị hạn chế quyền thăm con nếu việc đó gây ảnh hưởng xấu đến con như:

– Phá tan tài sản của con

– Có lối sống đồi trụy, ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục con

– Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội

Vì vậy, có thể khẳng định, việc không cho thăm con sau ly hôn là vi phạm pháp luật. Chỉ khi có quyết định hạn chế quyền thăm nom con thì người trực tiếp nuôi con mới được ngăn cản việc thăm con này.

Xử phạt hành vi ngăn cản quyền đón con khi ly hôn thế nào?

Trường hợp cha là người trực tiếp nuôi con nhưng không cho mẹ thực hiện quyền, nghĩa vụ thăm nom con sau khi ly hôn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 56 Nghị định 144/2021/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.

Lưu ý: Mức phạt này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Vì vậy, theo hướng dẫn của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, sau ly hôn, cha mẹ đều có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo hướng dẫn của pháp luật. Trường hợp mẹ không phải là người trực tiếp nuôi con thì mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai cản trở được, cha có quyền trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở mẹ thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Nếu có hành vi cản trở sẽ bị xử phạt theo hướng dẫn của pháp luật, trừ trường hợp mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án.

Quyền đón con khi ly hôn bị ngăn cản, phải làm thế nào?

Khi người không trực tiếp nuôi con không thuộc trường hợp bị hạn chế thăm con mà bị ngăn cản quyền thăm con thì có thể giải quyết bằng những cách sau:

Thỏa thuận: Cần đặt ra vấn đề thỏa thuận về quyền thăm nom con khi giải quyết ly hôn giữa vợ và chồng. Các bên nên thể hiện tinh thần thiện chí trong vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng con cái.

Khởi kiện ra Toà án: Khi bị ngăn cản quyền thăm con mà không thể thỏa thuận giải quyết được thì người có quyền thăm con có thể khởi kiện yêu cầu người đang trực tiếp nuôi con phải thực hiện nghĩa vụ của mình là không được ngăn cản, cấm đoán người không trực tiếp nuôi con. Trường hợp có căn cứ chứng minh người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để nuôi con thì người không trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con theo hướng dẫn tại Điều 84 Luật HNGĐ.

Mời bạn xem thêm:

  • Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
  • Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
  • Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế khi nào?

Liên hệ ngay

Trên đây là bài viết tư vấn về “Quyền đón con khi ly hôn được quy định thế nào?”. Nếu cần tư vấn hỗ trợ pháp lý về vấn đề bản cam đoan đăng ký lại khai sinh… thì hãy liên hệ ngay tới LVN Group để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ đến hotline của LVN Group:  1900.0191 hoặc liên hệ qua các kênh sau:

  • FB: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Mẹ có được đưa đón con đi chơi khi không phải người trực tiếp nuôi con không?

Sau khi ly hôn, dù mẹ không giành được quyền, nghĩa vụ nuôi con vẫn có quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở đồng thời cha có quyền trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở mẹ trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con theo hướng dẫn của Luật Hôn nhân và gia đình.

Ông ngoại có thể ngăn cấm bố đón con về thăm ông bà nội sau khi hai vợ chồng ly hôn?

nếu việc đưa cháu về thăm ông bà bên nội và đón Tết cùng bên nội là đúng theo thỏa thuận của hai vợ chồng, không cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì việc làm của bạn là hoàn toàn chính đáng để bạn thực hiện quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn của mình theo đúng quy định pháp luật.  
Nếu việc đưa cháu về thăm ông bà bên nội của bạn là chính đáng, hành vi ngăn cản cháu được về với gia đình nội của ông ngoại cháu là một hành vi bạo lực gia đình. 

Quyền thăm đón con bị Toà án hạn chế khi nào?

Quyền thăm con bị hạn chế bằng quyết định của Toà án khi thuộc một trong các trường hợp sau:
Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;
Phá tán tài sản của con;
Có lối sống đồi trụy;
Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội;

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com