Đơn xin nhận con nuôi nước ngoài năm 2022

Hiện nay, nhu cầu nhận con nuôi nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến. Theo đó, đơn xin nhận con nuôi nước ngoài là giấy tờ quan trọng không thể thiếu trong quá trình làm thủ tục nhận con nuôi nước ngoài. Vậy theo hướng dẫn, Mẫu đơn xin nhận con nuôi nước ngoài năm 2022 là mẫu nào? Quy định về điều kiện nhận nuôi con nước ngoài thế nào? Thủ tục xin nhận con nuôi nước ngoài thực hiện thế nào? Bài viết “Đơn xin nhận con nuôi nước ngoài năm 2022” sau đây của LVN Group sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi về vấn đề này, mời quý bạn đọc cùng cân nhắc nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật nuôi con nuôi năm 2010

Quy định về điều kiện nhận nuôi con nước ngoài

Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi

Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi được quy định tại Điều 29 Luật nuôi con nuôi bao gồm các điều kiện sau: sau:

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo hướng dẫn của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật này.
 • Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 14 của Luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.

 Theo đó, trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận người Việt Nam làm con nuôi, căn cứ tại Điều 14 Luật nuôi con nuôi thì cần phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự trọn vẹn;
 • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Có tư cách đạo đức tốt.

Điều kiện đối với người được nhận nuôi

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Theo Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010 thì người được nhận làm con nuôi là:

 • Trẻ em dưới 16 tuổi.
 • Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi hoặc được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Lưu ý: Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

Đơn xin nhận con nuôi nước ngoài năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

_________________

ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM

LÀM CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp xin đích danh)

APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION

(Used on nominal request)

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

To: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:

Ông/Mr.(Bà/Mrs.)

Họ và tên/ Full name….

Ngày, tháng, năm sinh/ Date of birth….

Nơi sinh/ Place of birth….

Quốc tịch/ Nationality….

Nghề nghiệp/ Occupation….

Nơi thường trú/ Permanent residence….

Số Hộ chiếu/Giấy CMND/ Passport/National ID N0……..

Nơi cấp/Place of issue….

Ngày, tháng, năm cấp/ Date of issue……..

Địa chỉ liên hệ/ Address for correspondence….

Điện thoại,/fax/ email….

Tel/fax/email……..

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi/Relationship with adoptee

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following identification:

Họ và tên/Full name:……Giới tính/Sex: …

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ……

Nơi sinh/Place of birth: ……

Dân tộc/Ethnic group: ……….Quốc tịch/Nationality: …….

Tình trạng sức khoẻ/Health status: ………

Hiện đang sống tại/ The child is living at:

– Cơ sở nuôi dưỡng/Institution[1]: …….

– Gia đình/Family:

Ông/Mr.(Bà/Mrs.)…….

Họ và tên/Full name….

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth….

Nơi sinh/Place of birth….

Dân tộc/Ethnic group….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ National ID/Passport N0….

Nơi cấp/Place of issue….

Ngày, tháng, năm cấp/ Date of issue….

Địa chỉ liên hệ/ Address for correspondence….

Điện thoại,/fax/ email/ Tel/fax/email…..

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi/Relationship with adoptee

Lý do nhận con nuôi/Reasons for adoption: …….

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo hướng dẫn của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan uỷ quyền của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nourish and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable Laws. In addition, we/I commit every 6 months and within the period of three years since the day of handover our/my adopted child, to provide reports on the development of our/my adopted child (with the photographs) and send them to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing.

Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to petition the Ministry of Justice to examine and approve our/my adoption.

…, ngày… tháng …. năm……

Done at……., on…….

ÔNG /Mr. BÀ/Mrs.

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name) (Signature and full name)

Tải về mẫu đơn xin nhận con nuôi nước ngoài năm 2022

Đơn xin nhận con nuôi nước ngoài

Thủ tục xin nhận con nuôi nước ngoài

Để có thể thực hiện việc nhận con nuôi người là người nước ngoài, tùy thuộc vào từng trường hợp cũng như liên quan đến việc gia đình nhận nuôi con nuôi tại quốc gia nào thì sẽ phải tuân thủ theo hướng dẫn pháp luật của quốc gia đó và sẽ cần thực hiện các thủ tục sau tại Việt Nam:

Bước 1: Nộp hồ sơ của người nhận con nuôi lên Bộ Tư pháp bao gồm:

 1. Đơn xin nhận con nuôi;
 2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 3. Phiếu lý lịch tư pháp; (được cấp chưa quá 06 tháng)
 4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
 5. Giấy khám sức khỏe do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp; (được cấp chưa quá 06 tháng)
 6. Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi. (được cấp chưa quá 06 tháng) 

Bước 2: Bộ Tư pháp xem xét, cấp giấy xác nhận người nhận con nuôi có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo hướng dẫn của pháp luật Việt Nam

 • Thời hạn xem xét hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp nơi chị Hằng thường trú xác minh thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày.

Bước 3: Làm thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi  tại Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chị Hằng thường trú.

Bên cạnh đó, chị Hằng muốn nhận nuôi con nuôi Đài Loan tại Việt Nam cần phải đáp ứng các điều kiện sau theo hướng dẫn tại Điều 14 Luật nuôi con nuôi:

– Có năng lực hành vi dân sự trọn vẹn;

– Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

– Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; (trừ trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi);

– Có tư cách đạo đức tốt.

– Không thuộc các trường hợp không được nhận con nuôi:

+ Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

+ Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

+ Đang chấp hành hình phạt tù;

+ Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Mời bạn xem thêm:

 • Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế khi nào?

Liên hệ ngay

Trên đây là bài viết tư vấn về “Đơn xin nhận con nuôi nước ngoài năm 2022”. Nếu cần giải quyết tư vấn pháp lý nhanh gọn các vấn đề liên quan tới tạm ngừng kinh doanh thì hãy liên hệ ngay tới LVN Group để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các LVN Group có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ đến hotline của LVN Group:  1900.0191 hoặc liên hệ qua các kênh sau:

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận nuôi con nuôi người Việt Nam có phải nộp lệ phí không?

Tại Điều 3 Nghị định 114/2016/NĐ-CP quy định về người nộp lệ phí nhận nuôi con nuôi như sau:
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận con nuôi là công dân Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định này khi nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp). Vì vậy, trường bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận nuôi con nuôi người Việt Nam thì bạn phải nộp lệ phí đăng ký nhận nuôi con nuôi theo hướng dẫn của pháp luật.

Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài?

Đối với việc nuôi con nuôi nước ngoài, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi quyết định cho người đó làm con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em quyết định cho trẻ em đó làm con nuôi.
Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thủ tục xin nhận con nuôi nước ngoài mất bao lâu?

Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com