Công thức tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào thu nhập phát sinh của người chịu thuế. Trong một số trường hợp, khoản tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp sẽ được hoàn lại cho người chịu thuế. Vậy làm sao để biết được cá nhân được hoàn thuế bao nhiêu? Công thức tính hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022? Cần làm thủ tục gì để được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Sau bao lâu thì nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân? Bài viết sau đây của LVN Group sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi về vấn đề này, mời quý bạn đọc cùng cân nhắc nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Phần thuế này không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó, góp phần làm tăng công bằng giữa các tầng lớp trong xã hội.
Hiện nay, theo hướng dẫn, cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ:

 • Cá nhân cư trú: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là khoản phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không phân biệt nơi trả thu nhập.
 • Cá nhân không cư trú: Phần thu nhập chịu thuế là phát sinh tại Việt Nam mà không biệt nơi trả thu nhập.

Cần đáp ứng điều kiện gì để được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo Khoản 2, 3 Điều 28, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế như sau:

“2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với đơn vị thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng đơn vị thuế.”

Vì vậy, theo hướng dẫn nêu trên có thể hiểu nếu không có đề nghị hoàn thuế TNCN số tiền thuế nộp thừa sẽ được tự động bù trừ vào kỳ nộp sau và đơn vị thuế sẽ không chủ động hoàn thuế.

 • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với đơn vị thuế thì có thể nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Mặt khác, cũng theo hướng dẫn tại Điều 28, Thông tư 111/2013/TT/BTC và theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều 25,Thông tư 80/2021/TT-BTC về việc hoàn thuế người được hoàn thuế phải đảm bảo:

 • Có số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp trong kỳ lớn hơn số thuế phải nộp khi quyết toán.
 • Đã có mã số thuế tại thời gian đề nghị hoàn thuế.

Công thức tính hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, thuế thu nhập cá nhân được xác định theo công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế (1) X Thuế suất (2)

Trong đó:

(1) Thu nhập chịu thuế:

 • Giảm trừ về gia cảnh của người nộp thuế
 • Giảm trừ đối với trực tiếp người nộp thuế trên cơ sở số tiền là 4 triệu đồng/ tháng.
 • Giảm trừ với những người thân của người nộp thuế được xác định là những người phụ thuộc của họ với mức giảm một tháng là 1,6 triệu đồng cho các đối tượng là con 

(2) Thuế suất: Mức thuế suất để làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân được xác định tùy theo loại thu nhập phát sinh.

VD: Trong năm 2019 bạn có làm cho doanh nghiệp với số lương thực lãnh là 118 triệu, trong đó mình bị trừ số tiền thuế TNCN là 4.650.000đ, bạn không đăng ký miễn giảm trừ gia cảnh

Trường hợp mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động là 800.000 đồng/tháng, tương đương với 9.600.000 đồng/năm thì bạn được hoàn thuế 9.600.000 đồng/năm.

Trường hợp mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện là 2.000.000 đồng/tháng, tương đương với 24.000.000 đồng/năm thì bạn được hoàn thuế 12.000.000 đồng/năm.

Công thức tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cần làm thủ tục gì để được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức trả thu nhập

Thủ tục hoàn thuế TNCN đối với những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Các tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị trọn vẹn hồ sơ hoàn thuế. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế bắt buộc bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước ( theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC). 
 • Bản chụp các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN. Trong trường hợp này, người uỷ quyền hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập cho cá nhân phải ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế của người yêu cầu hoàn thuế (theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN).

Bước 2: Kiểm tra trọn vẹn hồ sơ. Sau đó nộp hồ sơ hoàn thuế cá nhân trực tiếp đến đơn vị thuế quản lý

Bước 3: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong thời hạn tối đa 6 ngày, tính từ ngày đơn vị thuế nhận được hồ sơ hoàn thuế và đề nghị hoàn thuế TNCN của người nộp thuế, thủ trưởng đơn vị thuế các cấp phải đưa ra thông báo về việc chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang diện kiểm tra trước, tiếp đó hoàn thuế gửi người nộp thuế.

Trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân với đơn vị nhà nước

Đối với trường hợp cá nhân nhận thu nhập trực tiếp từ quyết toán thuế với đơn vị thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

Có 2 cách nộp tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN là nộp trực tiếp bằng file excel hoặc nộp online qua mạng bằng file XML

Cách 1: Nếu nộp trực tiếp, bạn chuẩn bị các loại giấy tờ bắt buộc, chứng từ liên quan và đi nộp ở đơn vị thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê khai số 02-1BK-QTT-TNCN 
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
 • CMND hoặc CCCD đã công chứng
 • Bản chụp hợp đồng lao động 
 • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đã công chứng

Cách 2: Nộp online bằng file XML

Bước 1: Với cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online, bạn tiến hành làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML. Sau đó nộp qua trang web: https://canhan.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn. 

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN

Theo điểm c, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

 • Cá nhân có trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là đơn vị thuế, nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại các tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại đơn vị thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân thay đổi nơi công tác thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại đơn vị thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

Bước 3: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, đơn vị thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN trong 6 ngày

Sau bao lâu thì nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau:

1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày công tác kể từ ngày đơn vị quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đơn vị quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của đơn vị quản lý thuế thì đơn vị quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày đơn vị quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đơn vị quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

3. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của đơn vị quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, đơn vị quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo hướng dẫn của pháp luật về ngân sách nhà nước.”

Vì vậy, Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế thu nhập cá nhân thì chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày đơn vị quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Mời bạn xem thêm:

 • Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế khi nào?

Liên hệ ngay

Trên đây là bài viết tư vấn về “Công thức tính hoàn thuế thu nhập cá nhân”. Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới báo cáo thuế tháng, quý, đăng ký mở tài khoản thuế điện tử cho doanh nghiệp, đóng mã số thuế cho doanh nghiệp, đăng ký mã thuế số cho công ty, phát hành hóa đơn điện tử… thì hãy liên hệ ngay tới LVN Group để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các LVN Group có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ đến hotline của LVN Group:  1900.0191 hoặc liên hệ qua các kênh sau:

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Thời hạn giải quyết thuế thu nhập cá nhânthuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế là bao lâu?

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày đơn vị quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đơn vị quản lý thuế phải:
+ Quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế; hoặc
+ Quyết định không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Chậm ban hành quyết định hoàn thuế bị xử lý thế nào?

Quá thời hạn quy định tại mục (1), nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của đơn vị quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, đơn vị quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả.
Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo hướng dẫn của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Có những cách thức nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nào?

Người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế thông qua các cách thức sau đây:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị quản lý thuế;
Gửi hồ sơ qua đường bưu chính;
Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của đơn vị quản lý thuế.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com