Quy định về thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng năm 2022

Tách khẩu hay tách sổ hộ khẩu là việc một người đang đăng ký thường trú, có tên trong một sổ hộ khẩu khi muốn ra ở riêng sẽ thực hiện thủ tục xóa tên trong sổ hộ khẩu cũ và làm sổ hộ khẩu mới. Khi mua được một căn nhà riêng, cá nhân, hộ gia đình sẽ có nhu cầu tách hộ khẩu khỏi địa chỉ nhà cũ và sẽ đăng ký một địa chỉ mới điều này nhằm để thuận lợi cho việc thực hiện những thủ tục hành chính, học hành của con cái… Xin mời các bạn bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết của LVN Group để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng” có thể giúp các bạn bạn đọc hiểu sâu hơn về pháp luật.

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Hộ tịch 2014

Những trường hợp địa điểm bị cấm đăng ký thường trú mới

Bên cạnh xét về điều kiện, thủ tục thì chúng ta còn cần nắm được những địa điểm mà pháp luật quy định không được đăng ký thường trú mới nếu tách hộ khẩu khi có nhà riêng. Bao gồm những trường hợp sau:

– Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo hướng dẫn của pháp luật.

– Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo hướng dẫn của pháp luật.

– Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của đơn vị nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo hướng dẫn của pháp luật.

– Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của đơn vị nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của pháp luật.

– Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của đơn vị nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký thủ tục tách hộ khẩu

Theo khoản 1, điều 21 Luật cư trú 2020, khi muốn làm thủ tục tách hộ khẩu, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu như sau:

  • Sổ hộ khẩu
  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu
  • Văn bản đồng ý của chủ hộ (nếu thuộc trường hợp đã nhập vào sổ hộ khẩu theo hướng dẫn mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản).

Thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng

Quy định về thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng năm 2022

Từ ngày 01/7/20201, nếu chuyển đến nơi ở mới, người dân phải tiến hành thủ tục đăng ký thường trú tại nơi ở mới.

Căn cứ như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm (khoản 1 Điều 21):

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp (sổ đỏ nhà riêng).

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Theo Điều 22 Luật cư trú 2020, người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến đơn vị công an nơi mình cư trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, đơn vị đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa trọn vẹn thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết đăng ký thường trú

Trong thời hạn 07 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ trọn vẹn và hợp lệ, đơn vị đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khi đăng ký thường trú tại nhà mới, sẽ bị xóa đăng ký thường trú tại nơi đăng ký thường trú cũ (theo Điều 24 về các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú).

Nơi đăng ký tách khẩu

– Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

– Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Giấy xác nhận chỗ ở hợp pháp khi tách khẩu

Và cũng theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2014/TT-BCA  quy định về cấp sổ hộ khẩu:

“5. Người có nhu cầu tách sổ hộ khẩu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2006 thì chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý cho tách sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm. Khi tách sổ hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp.”

Vì vậy, khi muốn tách sổ hộ khẩu thì không cần phải xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp. Việc đơn vị công an yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp là trái với những quy định của pháp luật. Bạn có thể yêu cầu đơn vị công an xem xét lại hồ sơ của mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý, theo hướng dẫn của pháp luật, sau khi thực hiện việc tách khẩu thì trong quá trình bạn đăng ký thường trú thì bạn phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để nộp trong hồ sơ đăng ký thường trú. Nghĩa là, thủ tục tách hộ thì không yêu cầu bạn xuất trình giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng đối với thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú thì bạn phải cần có giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thì mới có thể làm được hộ khẩu riêng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP thì Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

a) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do đơn vị có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo hướng dẫn của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);

– Giấy phép xây dựng theo hướng dẫn của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);

– Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

– Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

– Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);

– Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;

– Giấy tờ của Tòa án hoặc đơn vị hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

– Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

– Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.

Vì vậy, nếu muốn đăng ký hộ khẩu riêng, bạn phải cung cấp cho đơn vị có thẩm quyền một trong các loại giấy tờ như theo căn cứ nêu trên.

Mời các bạn xem thêm bài viết

  • Lấy vợ tách khẩu có phải đi nghĩa vụ quân sự không?
  • Mẫu đơn xin tách khẩu sau ly hôn năm 2022
  • Dịch vụ tách hộ khẩu nhanh, giá rẻ năm 2022

Liên hệ ngay

Trên đây là bài viết LVN Group tư vấn về “Thủ tục tách hộ khẩu khi có nhà riêng”. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc.
Đội ngũ LVN Group của Công ty LVN Group luôn sẵn sàng lắng nghe và trả lời mọi vướng mắc liên quan đến ly hôn đơn phương, hồ sơ ly hôn, điều kiện đối với nghệ sĩ khi tham gia quảng cáo, xác nhận tình trạng hôn nhân … của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý bạn đọc hãy liên hệ ngay tới hotline  1900.0191 để được các chuyên gia pháp lý của LVN Group tư vấn trực tiếp.

  • FB: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Câu hỏi liên hệ

Có nhà riêng bắt buộc chuyển hộ khẩu?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật Cư trú 2020, từ 01/7/2021, người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo hướng dẫn của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.Vì vậy, nếu mua được nhà riêng, mà đủ điều kiện đăng ký thường trú thì chủ nhà phải chuyển hộ khẩu.
Mặt khác, nếu không chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới, người dân cũng có nguy cơ bị xóa hộ khẩu tại nơi ở cũ. Theo khoản 1 Điều 24, một số trường hợp bị xóa đăng ký thường trú như sau:
– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới;
– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó…
Vì vậy, trừ khi chủ cũ, chủ hộ đồng ý cho giữ hộ khẩu tại nơi ở cũ, các trường hợp khác, khi có nhà riêng và chuyển đến sống tại nhà riêng đó sẽ buộc phải đăng ký thường trú tại chỗ ở mới (chuyển hộ khẩu).

Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký tách khẩu trong bao lâu?

Theo quy định trong 7 ngày công tác kể từ lúc nhận đủ hồ sơ, đơn vị thẩm quyền phải trả kết quả xử lý yêu cầu tách khẩu cho người dân. Nếu sau 7 ngày mà không giải quyết thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com