Hướng dẫn thủ tục trích lục Hộ tịch nhanh 2023

Chào LVN Group, tôi có nghe nói về khái niệm trích lục hộ tịch. Tuy nhiên tôi không biết trích lục hộ tịch là gì? Trích lục hộ tịch được thực hiện trong những trường hợp nào? Hướng dẫn thủ tục trích lục Hộ tịch mới nhất hiện nay? Tôi muốn trích lục khai sinh cho con thì phải làm thế nào? Mong LVN Group tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group.

Trích lục hộ tịch là văn bản do đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại đơn vị đăng ký hộ tịch. Hướng dẫn thủ tục trích lục Hộ tịch hiện nay thế nào? Để trả lời câu hỏi của bạn, LVN Group mời bạn đọc cân nhắc bài viết này nhé.

Trích lục hộ tịch là gì?

Theo khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 thì trích lục hộ tịch là văn bản do đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại đơn vị đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch sẽ được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Vì vậy, ta nhận thấy; theo hướng dẫn trên bản chính trích lục hộ tịch sẽ được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký còn đối với bản sao trích lục hộ tịch nếu có nhu cầu; công dân có thể thực hiện thủ tục xin cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Trích lục hộ tịch để làm gì?

 Khi bị mất giấy tờ gốc; công dân có quyền yêu cầu nhà nước cấp lại bản trích lục có giá trị như bản chính. Trên thực tiễn bản trích lục sẽ không giống bản gốc nhưng là văn bản có giá trị tương đương như bản chính.

      Căn cứ Điều 3 Nghị định 23/2015 NĐ-CP quy định giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc thì bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hướng dẫn thủ tục trích lục Hộ tịch nhanh 2022

Quy định về trích lục hộ tịch

Theo Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng; giao dịch bản sao được cấp từ sổ gốc; bản sao được chứng thực có giá trị pháp lý như sau:

– Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Bản sao được chứng thực từ bản chính theo hướng dẫn tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Vì vậy; bản sao trích lục hộ tịch có giá trị tương đương như bản chính và được sử dụng thay thế bản chính trong việc thực hiện các giao dịch.

Tờ khai trích lục hộ tịch

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Bản sao trích lục hộ tịch

Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

– Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền.
Trường hợp đơn vị; tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.
– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra; đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.
– Nếu hồ sơ trọn vẹn; hợp lệ; người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận; trong đó ghi rõ ngày; giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa trọn vẹn; hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung; hoàn thiện theo hướng dẫn; trường hợp không thể bổ sung; hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn; trong đó nêu rõ loại giấy tờ; nội dung cần bổ sung; hoàn thiện; ký; ghi rõ họ; tên của người tiếp nhận.
– Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ; nếu thấy hồ sơ trọn vẹn và phù hợp; công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Thủ trưởng đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Lệ phí khi cấp bản sao trích lục hộ tịch

 Căn cứ theo hướng dẫn hiện hành thì lệ phí đối với việc cấp bản sao trích lục giấy khai sinh là 8.000 đồng / bản sao.

Hướng dẫn viết tờ khai trích lục hộ tịch

(1) Ghi rõ tên đơn vị thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch là đơn vị, tổ chức đang quản lý sổ gốc như Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

– Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;

– Nếu không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

Ví dụ: SN xx, đường yy, phường zz, thành phố A, tỉnh B.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây.

Ví dụ: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn

(5) Ghi rõ tên đơn vị đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường zz, thành phố A, tỉnh B

(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây.

Ví dụ: Giấy khai sinh

(7) Chỉ khai khi biết rõ.

Mẫu trích lục cải chính hộ tịch

Cải chính hộ tịch theo hướng dẫn của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Trích lục hộ tịch trực tuyến

Theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 01/2022/TT-BTP về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến thì:

– Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh có trách nhiệm cung cấp trọn vẹn, chính xác các thông tin cần thiết gồm: tên giấy tờ hộ tịch; số, ngày, tháng, năm đăng ký, đơn vị đã đăng ký việc hộ tịch.

– Trường hợp không cung cấp được trọn vẹn các thông tin theo hướng dẫn thì người yêu cầu phải cung cấp được thông tin cơ bản trong giấy tờ hộ tịch đã đăng ký để có cơ sở tra cứu.

Ví dụ:

+ Đề nghị cấp bản sao Trích lục kết hôn nhưng không cung cấp được số Giấy chứng nhận kết hôn, ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn thì phải cung cấp được các thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của vợ và chồng.

+ Đề nghị cấp bản sao Giấy khai sinh nhưng không cung cấp được số Giấy khai sinh, ngày, tháng, năm đăng ký khai sinh thì phải cung cấp được họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh; họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ người được khai sinh.

– Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh không cung cấp trọn vẹn hoặc cung cấp các thông tin không chính xác, không thể tra cứu được thông tin thì đơn vị đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.

Hướng dẫn thủ tục trích lục Hộ tịch nhanh 2022

Hướng dẫn thủ tục trích lục Hộ tịch nhanh 2022

Trích lục hộ tịch ở đâu?

Về đơn vị cấp bản sao trích lục hộ tịch, Điều 63 Luật Hộ tịch quy định cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký như sau:

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

Trong đó, đơn vị đăng ký khai sinh được quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Hộ tịch như sau:

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan uỷ quyền ngoại giao, Cơ quan uỷ quyền lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan uỷ quyền).

Theo khoản 5 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014:

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm đơn vị đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và đơn vị khác được giao thẩm quyền theo hướng dẫn của pháp luật.

Dịch vụ trích lục hộ tịch của LVN Group

LVN Group là đơn vị duy nhất tại Hà Nội cung cấp dịch vụ trích lục hộ tịch tới quý khách. LVN Group luôn thấu hiểu mong muốn và yêu cầu của Quý khách một cách nhanh chóng, đồng thời uỷ quyền tiến hành Trích lục giấy tờ tại đơn vị có thẩm quyền ngay khi được Quý khách tin tưởng ủy quyền. Đến với LVN Group bạn sẽ được hưởng các tiện ích như

 • Tư vấn giải quyết các vấn đề băn khoăn về trích lục;
 • Soạn thảo hồ sơ trích lục giấy tờ hợp lệ;
 • Đại diện nộp, nhận và thông báo khi có thông tin hoặc cần trao đổi;
 • Đại diện tiếp nhận, bàn giao kết quả đến quý khách để sử dụng phục vụ cho công việc.
 • Giao nhận hồ sơ tại nhà
 • Bàn giao kết quả tại nhà
 • Hỗ trợ công chứng giấy tờ tại nhà
 • Soạn thảo toàn bộ văn bản cần thiết

Vì vậy, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì quý khách “chỉ việc ký” mà thôi!

Lợi ích LVN Group mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của LVN Group; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2Sử dụng dịch vụ bảo hộ quyền tác giả của LVN Group sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Video của LVN Group trả lời thủ tục trích lục đăng ký kết hôn

Mời bạn xem thêm

 • Quy định về kinh doanh xổ số theo pháp luật hiện hành cập nhật 2021
 • Tra cứu nhãn hiệu “cafe Trung Nguyên”
 • Cách đăng ký kinh doanh trên now
 • Cách đăng ký giấy phép kinh doanh online

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là quan điểm của LVN Group về Hướng dẫn thủ tục trích lục Hộ tịch nhanh 2022 . LVN Group sẽ uỷ quyền khách hàng để giải quyết các vụ việc, Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về quy định tạm ngừng kinh doanh; thành lập công ty giá rẻ; Xác nhận độc thân; Hợp thức hóa lãnh sự; Thành lập công ty; tạm ngừng doanh nghiệp;… vui lòng liên hệ qua hotline: 1900.0191.  Hoặc qua các kênh sau:

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Thời hạn giải quyết trích lục hộ tịch là bao lâu?

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày công tác tiếp theo.

Giấy tờ phải nộp khi trích lục hộ tịch gồm những gì?

+ Tờ khai theo mẫu quy định đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân;
+ Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là đơn vị, tổ chức;
+ Văn bản ủy quyền theo hướng dẫn của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch hiện nay là của ai?

Theo Điều 63 Luật Hộ tịch 2014, Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký. Theo đó Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch nơi lưu trữ sổ gốc thông tin hộ tịch để được trích lục.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com