Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ là khi nào?

Chào LVN Group hiện tôi đang là kế toán cho doanh nghiệp X ở Hải Dương. Doanh nghiệp tôi cung cấp dịch vụ diệt côn trùng tại các nhà hàng, doanh nghiệp và dịch vụ lắp đặt xịt thơm phòng. Chúng tôi mới cung cấp dịch vụ cho một khách hàng ở Hà Nội nhưng họ yêu cầu xuất chứng từ trước khi là dịch vụ để xin duyệt chi của sếp. LVN Group cho tôi hỏi trường hợp này theo hướng dẫn của pháp luật có đúng không? Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ được quy định thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho LVN Group. Vấn đề thời gian xuất chứng từ cung cấp dịch vụ cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Chúng tôi sẽ làm rõ câu hỏi của bạn qua bài viết “Thời điểm xuất chứng từ cung cấp dịch vụ” dưới đây. Mong có thể hỗ trợ cho công việc của bạn.

Văn bản hướng dẫn

  • Thông tư 39/2014/TT-BTC

Hóa đơn cung cấp dịch vụ là gì?

Đối với câu hỏi hóa đơn dịch vụ là gì, bạn có thể hiểu một cách đơn giản như sau: Hóa đơn dịch vụ là loại chứng từ dùng để thanh toán các mặt hàng có số lượng và đơn giá được thể hiện ngay trên hóa đơn.
Thông thường, hóa đơn dịch vụ sẽ do bên bán phát hành và có xác nhận trọn vẹn bằng cách đóng dấu nhằm chứng nhận đã thu tiền hay đã thanh toán trọn vẹn khi bên mua ra quyết định mua hàng và làm thủ tục thanh toán. Khi này, hóa đơn dịch vụ sẽ có tác dụng như biên lai hay giấy biên nhận.
Thực tế, hóa đơn bán hàng, hóa đơn đỏ (hóa đơn gtgt) cũng là một loại của hóa đơn dịch vụ. Hiện nay, hóa đơn dịch vụ còn thể hiện qua 03 cách thức sau:

Hóa đơn dịch vụ tự in: Hình thức hóa đơn do tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hay các loại máy khác nhằm phục vụ cho việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
Hóa đơn đặt in: Loại hình hóa đơn do đơn vị kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng hoặc do đơn vị thuế đặt in theo mẫu để cấp hoặc bán cho các đơn vị kinh doanh nhằm phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ.
Hóa đơn điện tử: Loại hình hóa đơn được lập, xuất, lưu trữ hoàn toàn trên phương tiện điện tử và được quản lý theo đúng quy định của chuyên giao dịch điện tử.

Thời điểm xuất chứng từ cung cấp dịch vụ là gì?

Thời điểm xuất chứng từ cung cấp dịch vụ là thời gian được phép xuất chứng từ đối với từng loại hình hàng hoá dịch vụ theo hướng dẫn của pháp luật.

Các nguyên tắc khi xuất hóa đơn dịch vụ điện tử

Sau khi đã hiểu được hóa đơn dịch vụ là gì, bạn cũng cần phải nắm được 02 nguyên tắc xuất hóa đơn dịch vụ điện tử để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực sử dụng của mỗi hóa đơn dịch vụ sau khi đã xuất.

Nguyên tắc về các tiêu thức trên hóa đơn dịch vụ điện tử
Cũng giống như các loại hóa đơn điện tử khác, hóa đơn dịch vụ điện tử phải tuân theo trọn vẹn nguyên tắc quy định về các tiêu thức nội dung được thể hiện trên hóa đơn.
Căn cứ, theo như Thông tư mới nhất số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, các hóa đơn điện tử khi xuất phải đáp ứng trọn vẹn các tiêu thức nội dung sau:

Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.
Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế).
Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền không có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua.
Thời điểm lập hóa đơn điện tử.
Mã của đơn vị thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của đơn vị thuế.
Yêu cầu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).
Một số trường hợp không cần lập hóa đơn dịch vụ điện tử đáp ứng trọn vẹn các tiêu thức trên thì sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nguyên tắc về xử lý hóa đơn khi bị sai sót
Trong quá trình xuất hóa đơn dịch vụ, nếu gặp phải sai sót thì sẽ được xử lý theo nguyên tắc như sau:

  • Đối với trường hợp hóa đơn dịch vụ đã xuất và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng; hoặc đã giao hàng nhưng bên mua chưa kê khai thuế:

Bên bán sẽ lập hóa đơn dịch vụ điện tử mới theo đúng quy định pháp luật để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn phải có dòng chữ: “Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số… ký hiệu… gửi ngày/tháng/năm…”
Hóa đơn sai sót chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của cả hai bên bán và mua. Hóa đơn dù hủy nhưng vẫn phải được lưu trữ để phục vụ mục đích tra cứu.

  • Đối với trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho bên mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ và bên mua cũng đã kê khai thuế:

Sau khi phát hiện sai sót, cả hai bên bán và mua đều phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên và ghi rõ sai sót.
Hai bên bán mua tiến hành lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
Mặt khác, hai bên bán và mua phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý Thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cách xử lý hóa đơn dịch vụ đã xuất nhưng bị trả lại

Hàng hóa, dịch vụ đã xuất bán nhưng bị trả lại là điều không ít doanh nghiệp gặp phải, xuất phát từ nhiều lý do như: Chất lượng hàng hóa, dịch vụ không đạt yêu cầu khách hàng hay khách hàng kết thúc hợp đồng trước thời hạn.
Đối với mỗi trường hợp khác nhau thì cách xử lý hóa đơn dịch vụ đã xuất nhưng bị trả lại cũng không giống nhau.

Trường hợp thứ nhất, hóa đơn dịch vụ đã xuất nhưng trong quá trình sử dụng, hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu và bên mua trả lại thì sẽ xử lý như sau:

Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập trước đó
Bên bán nhận lại và lưu giữ hóa đơn đúng theo hướng dẫn pháp luật.
Bên bán kê khai bổ sung thuế tại kỳ thuế phát sinh số hóa đơn đã tiến hành thu hồi.
Trường hợp thứ hai, khách hàng đã kết thúc sử dụng dịch vụ trước thời hạn nhưng hóa đơn GTGT đã được xuất cho toàn bộ thời hạn của hợp đồng thì sẽ xử lý như sau:

Hai bên bán và mua lập biên bản điều chỉnh thời hạn hợp đồng.
Bên bán hàng hóa, dịch vụ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm
Bên bán thực hiện kê khai thuế cho hóa đơn điều chỉnh giảm trong kỳ kê khai phát sinh số hóa đơn đã tiến hành điều chỉnh.

Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ

Thời điểm xuất chứng từ cung cấp dịch vụ

Thời điểm xuất chứng từ khi bán hàng hoá

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời gian chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Ví dụ: Ngày 25/08/2019 Đại Lý thuế A có xuất hàng khỏi kho bán cho khách hàng, đã ký biên bản bàn giao hàng à thì ngày 25/08/2019 công ty phải xuất chứng từ (Không phân biệt đã thu đươc tiền hay chưa).

Thời điểm xuất chứng từ cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

“Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua”

Thời điểm xuất chứng từ xây dựng, xây lắp

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời gian nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Lưu ý:

-Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Thời điểm xuất chứng từ hàng xuất khẩu

“Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

Thời điểm xuất chứng từ xăng dầu

“Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.”

Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Ví dụ: Công ty A cung cấp dịch vụ du lịch từ ngày 25/08/2019-30/8/3019 cho công ty B thì ngày 30/8/2019 công ty A sẽ xuất chứng từ.

Mời bạn xem thêm

  • Hóa đơn bán lẻ có được tính vào chi phí được không?
  • Quy định hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào năm 2022?
  • Xuất hóa đơn đầu ra không có mã số thuế phải làm sao?

Liên hệ ngay

Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ“. LVN Group tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn hỗ trợ pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến đăng kí kết hôn, trích lục đăng ký kết hôn. Nếu quý khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho LVN Group thông qua số hotline 1900.0191 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Giải đáp có liên quan

Có thể xuất chứng từ cung cấp dịch vụ khi khách hàng thanh toán trọn vẹn tiền dù chưa cung cấp xong dịch vụ không?

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Vậy không thể xuất chứng từ khi chưa cung cấp xong dịch vụ.

Phải làm thế nào khi bị trả lại chứng từ dịch vụ đã xuất do hàng háo dịch vụ không đáp ứng yêu cầu của bên mua?

Hóa đơn dịch vụ đã xuất nhưng trong quá trình sử dụng, hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu và bên mua trả lại thì sẽ xử lý như sau:
Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập trước đó
Bên bán nhận lại và lưu giữ hóa đơn đúng theo hướng dẫn pháp luật.
Bên bán kê khai bổ sung thuế tại kỳ thuế phát sinh số hóa đơn đã tiến hành thu hồi.

Cách thức xử lý khi chứng từ cung cấp dịch vụ bị trả lại do khách hàng đã kết thúc sử dụng dịch vụ trước thời hạn?

Khách hàng đã kết thúc sử dụng dịch vụ trước thời hạn nhưng hóa đơn GTGT đã được xuất cho toàn bộ thời hạn của hợp đồng thì sẽ xử lý như sau:
Hai bên bán và mua lập biên bản điều chỉnh thời hạn hợp đồng.
Bên bán hàng hóa, dịch vụ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm
Bên bán thực hiện kê khai thuế cho hóa đơn điều chỉnh giảm trong kỳ kê khai phát sinh số hóa đơn đã tiến hành điều chỉnh.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com