Thời hạn nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá là bao lâu?

Chào LVN Group, tôi được bạn thân rủ đấu giá đất từ một vụ kinh doanh của công ty anh ấy. Từ trước đến nay tôi chưa từng đi đấu giá đất lần nào nên không có nhiều kiến thức ở lĩnh vực này. Bạn tôi nói đấu giá đất thì có thời gian để trả tiền chứ không phải trúng đất giá thì phải nộp tiền liền. Vậy thời hạn nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá là bao lâu để tôi còn chuẩn bị? Đấu giá đất hiện nay cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Mong LVN Group tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá là gì?

2. Người trúng đấu giả có các nghĩa vụ sau đây:

b) Thanh toán trọn vẹn tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đầu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo hướng dẫn của pháp luật có liên quan.”.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định:

“Điều 6. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất quy định tại Điều 4 của Thông tư này lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

2. Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (nếu có);

b) Mục đích, cách thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất;

d) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;

đ) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá;

e) Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá;

g) Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá;

h) Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá đặc biệt theo hướng dẫn);

i) Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.”

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá là bao lâu?

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá là bao lâu?

 Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài

4. Tiền sử dụng đất

a) Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

b) Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trước khi tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, UBND các cấp phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ thực hiện nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá theo thời hạn quy định tại phương án đấu giá hoặc quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Trường hợp phương án đấu giá hoặc quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không quy định cụ thể về thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất theo Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Thủ tục cấp Sổ đỏ khi trúng đấu giá thế nào?

Theo Điều 14 Thông tư liên tịch số 14/2015, thủ tục cấp Sổ đỏ khi trúng đấu giá thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày công tác kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, đơn vị thuế sẽ gửi thông báo có đề cập đến thời hạn nộp tiền sử dụng đất cho người đã trúng đấu giá.

Căn cứ thông báo này của đơn vị thuế, người trúng đấu giá sẽ nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho đơn vị tài nguyên và môi trường.

Bước 2: Sau khi nhận được chứng tử nộp đủ tiền trúng đấu giá, đơn vị tài nguyên và môi trường trình UBND cấp có thẩm quyền cấp Sổ đỏ cho người trúng đấu giá.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày công tác kể từ ngày UBND cấp Sổ đỏ, người trúng đấu giá sẽ được bàn giao đất và Sổ đỏ và cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính.

Bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án thế nào?

3. Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của đơn vị thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày đấu giá thành.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, đơn vị thi hành án dân sự phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

     Theo đó, trong trường hơp mua được tài sản bán đấu giá quyền sử dụng đất là tài sản thi hành án thì người mua được tài sản có thể được kéo dài thời hạn nộp tiền vào tài khoản của đơn vị thi hành án dân sự.

     Căn cứ, về nguyên tắc, người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của đơn vị thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày đấu giá thành sẽ được kéo dài trong thời hạn là không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn hoặc phức tạp thì không được quá 60 ngày. 

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá là bao lâu?

Mời bạn xem thêm

  • Xe ưu tiên có được đi ngược chiều không?
  • Năm 2022, Đua xe trái phép có bị tịch thu xe không?
  • Năm 2022 cảnh sát cơ động được xử phạt những lỗi nào với người tham gia giao thông?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về “Thời hạn nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá là bao lâu?”. Hy vọng bài viết ích bạn đọc. Với dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín về  tư vấn đặt cọc đất đúng thời hạn; đảm bảo chi phí phù hợp, tiết kiệm; cam kết bảo mật thông tin khách hàng 100%, LVN Group là sự lựa chọn hàng đầu trong dịch vụ thành lập công ty. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 1900.0191 để được trả lời!

Giải đáp có liên quan

Cơ quan nào Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất?

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất quy định tại Điều 4 của Thông tư này lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính nào?

a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (nếu có);
b) Mục đích, cách thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất;
c) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất;
d) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;

Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thế nào?

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho đơn vị tài nguyên và môi trường, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị thuế và người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com