Thủ tục để thành lập câu lạc bộ tại Việt Nam năm 2022

Chào LVN Group, LVN Group có thể cho tôi biết thông tin về thủ tục để thành lập câu lạc bộ tại Việt Nam năm 2022. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Tại Việt Nam, có rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng là nơi ươm mầm cho rất nhiều tài năng trẻ tại Việt Nam. Tiêu biểu có thể kể đến như câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ, câu lạc bộ nhà văn hóa thanh niên, câu lạc bộ bóng đá. Chính vì biết rõ vai trò và tầm quan trọng của các câu lạc bộ, cho nên nhà nước đã cho ban hành các văn bản cho phép người dân tại Việt Nam được thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng. Vậy câu hỏi đặt ra là theo hướng dẫn của pháp luật, thủ tục để thành lập câu lạc bộ tại Việt Nam năm 2022 thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về “thủ tục để thành lập câu lạc bộ tại Việt Nam năm 2022”, LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

 • Nghị định 45/2010/NĐ-CP
 • Nghị định 33/2012/NĐ-CP
 • Thông tư 03/2013/TT-BNV

Câu lạc bộ là gì?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về Hội như sau:

– Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

– Hội có các tên gọi khác nhau: hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo hướng dẫn của pháp luật (sau đây gọi chung là hội).

Vì vậy chính là tên gọi khác của Hội tại Việt Nam.

Điều kiện thành lập câu lạc bộ tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập hội như sau:

– Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

– Có điều lệ;

– Có trụ sở;

– Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

 • Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 • Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là uỷ quyền các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một uỷ quyền pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm uỷ quyền pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội. Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do đơn vị nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.
Thủ tục để thành lập câu lạc bộ tại Việt Nam năm 2022

Quy định về Ban vận động thành lập hội tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về về ban vận động thành lập hội như sau:

– Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được đơn vị quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.

– Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự trọn vẹn, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.

– Số thành viên trong ban vận động thành lập hội được quy định như sau:

 • Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất mười thành viên;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất năm thành viên;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, có ít nhất ba thành viên;
 • Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất năm thành viên uỷ quyền cho các tổ chức kinh tế; đối với hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất ba thành viên uỷ quyền cho các tổ chức kinh tế trong tỉnh.

– Hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội lập thành hai bộ, hồ sơ gồm:

 • Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;
 • Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú cửa hàng; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

– Công nhận ban vận động thành lập hội:

 • Bộ, đơn vị ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh;
 • Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh;
 • Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.
  • Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ủy quyền cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất, giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, thì phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã;
 • Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ trọn vẹn, hợp pháp, đơn vị nhà nước có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b và c khoản 5 Điều này có trách nhiệm xem xét, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Nhiệm vụ của ban vận động thành lập hội sau khi được công nhận:

 • Vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia hội;
 • Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội theo hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Sau khi đã hoàn tất việc trù bị thành lập hội, ban vận động thành lập hội gửi một bộ hồ sơ đến: Bộ Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; Sở Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã; Phòng Nội vụ (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã). Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.

Thủ tục để thành lập câu lạc bộ tại Việt Nam năm 2022

Thứ nhất, về hồ sơ:Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về hồ sơ xin phép thành lập hội như sau:

– Đơn xin phép thành lập hội.

– Dự thảo điều lệ.

– Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được đơn vị nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

– Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

– Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Thứ hai, đơn vị giải quyết:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của đơn vị nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội như sau:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội phải có giấy biên nhận. Trong thời hạn ba mươi ngày công tác kể từ ngày nhận hồ sơ trọn vẹn, hợp pháp, đơn vị nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thứ ba, thời gian giải quyết:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về thời gian tiến hành đại hội thành lập hội như sau:

– Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, ban vận động thành lập hội phải tổ chức đại hội.

– Nếu quá thời hạn trên không tổ chức đại hội, thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày hết thời hạn tổ chức đại hội theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, ban vận động thành lập hội có văn bản gửi đơn vị nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày, nếu quá thời gian được gia hạn mà không tổ chức đại hội thì quyết định cho phép thành lập hội hết hiệu lực.

Quyền của các câu lạc bộ tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về quyền của hội như sau:

– Tổ chức, hoạt động theo điều lệ hội đã được phê duyệt.

– Tuyên truyền mục đích của hội.

3. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hội.

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội.

– Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hội; hòa giải tranh chấp trong nội bộ hội.

– Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo hướng dẫn của pháp luật.

– Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của đơn vị nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo hướng dẫn của pháp luật.

– Thành lập pháp nhân thuộc hội theo hướng dẫn của pháp luật.

– Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của hội theo hướng dẫn của pháp luật. Kiến nghị với đơn vị nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển hội và lĩnh vực hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo hướng dẫn của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo hướng dẫn của pháp luật.

– Phối hợp với đơn vị, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của hội.

– Được gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo hướng dẫn của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

– Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hướng dẫn của pháp luật. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao.

– Cơ quan Trung ương hội có phạm vi hoạt động trong toàn quốc được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo hướng dẫn của pháp luật và báo cáo đơn vị quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội hoạt động, đơn vị quyết định cho phép thành lập hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thoả thuận quốc tế.

Nghĩa vụ của các câu lạc bộ tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của hội như sau:

– Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội và điều lệ hội. Không được lợi dụng hoạt động của hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

– Hội hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước của đơn vị quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó.

– Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ ba mươi ngày, ban lãnh đạo hội phải có văn bản báo cáo đơn vị nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này và đơn vị quản lý ngành, lĩnh vực hội hoạt động.

– Việc lập văn phòng uỷ quyền của hội ở địa phương khác phải xin phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt văn phòng uỷ quyền và báo cáo bằng văn bản với đơn vị nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

– Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của hội, thay đổi trụ sở, sửa đổi, bổ sung điều lệ, hội phải báo cáo đơn vị nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

– Việc lập các pháp nhân thuộc hội phải theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo đơn vị nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

– Hàng năm, hội phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của hội với đơn vị nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này và đơn vị quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động, chậm nhất vào ngày 01 tháng 12 hàng năm.

– Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các đơn vị nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

– Lập và lưu giữ tại trụ sở hội danh sách hội viên, chi hội, văn phòng uỷ quyền và các đơn vị trực thuộc hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của hội và văn phòng uỷ quyền, biên bản các cuộc họp ban lãnh đạo hội.

– Kinh phí thu được theo hướng dẫn tại khoản 11 và khoản 12 Điều 23 của Nghị định này phải dành cho hoạt động của hội theo hướng dẫn của điều lệ hội, không được chia cho hội viên.

– Việc sử dụng kinh phí của hội phải chấp hành quy định của pháp luật. Hàng năm, hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo hướng dẫn của Nhà nước gửi đơn vị tài chính cùng cấp và đơn vị nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài.

– Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội.

Mời bạn xem thêm

 • Hướng dẫn trích lục khai sinh online nhanh chóng năm 2022
 • Dịch vụ trích lục giấy khai sinh nhanh chóng nhất 2022
 • Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là những vấn đề liên quan đến Thủ tục để thành lập câu lạc bộ tại Việt Nam năm 2022″. LVN Group tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn hỗ trợ pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến thủ tục ly hôn đơn phương/ly hôn thuận tình hoặc muốn nhận được sự tư vấn chi tiết hơn về giải quyết ly hôn nhanh, đổi tên giấy khai sinh, hoặc vấn đề khác như vốn pháp định có phải vốn điều lệ không của chúng tôi. Nếu quy khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho LVN Group thông qua số hotline 1900.0191 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Phạm vi hoạt động của câu lạc bộ?

Phạm vi hoạt động của hội (theo lãnh thổ) gồm:
– Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh;
– Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh);
– Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện);
– Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của câu lạc bộ?

Tổ chức, hoạt động của hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
– Tự nguyện; tự quản;
– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;
– Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;
– Không vì mục đích lợi nhuận;
– Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

Tên, biểu tượng, trụ sở, con dấu và tài khoản của câu lạc bộ?

– Tên của hội được viết bằng tiếng Việt, có thể được phiên âm, dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; tên, biểu tượng của hội không được trùng lặp, gây nhầm lẫn với tên của hội khác đã được thành lập hợp pháp; không vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.
– Hội có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản và có thể có biểu tượng riêng. Trụ sở chính của hội đặt tại Việt Nam.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com