Trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Việt Nam

Chào LVN Group, LVN Group có thể cho tôi biết thông tin về trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Tại Việt Nam, khi trở thành một công chức thanh tra chuyên ngành y tế, bạn sẽ được phía đơn vị cấp cho một tấm thẻ mang tên là thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế. Tuy nhiên theo hướng dẫn của pháp luật, thì trong một số trường hợp trong quá trình công tác chức vụ công chức thanh tra chuyên ngành y tế, bạn sẽ bị thu hồi thẻ công tác này. Vậy câu hỏi đặt ra là theo hướng dẫn của pháp luật thì trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Việt Nam?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Việt Nam. LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật Cán bộ, công chức 2008 sđ bs 2019
 • Thông tư 34/2021/TT-BYT
 • Nghị định 122/2014/NĐ-CP

Công chức là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 sđ bs 2019 quy định về công chức như sau:

– Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong đơn vị, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong đơn vị, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Công chức thanh tra chuyên ngành y tế là gì?

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 122/2014/NĐ-CP quy định về công chức thanh tra chuyên ngành y tế như sau:

– Thanh tra viên là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực y tế tại Bộ Y tế hoặc Sở Y tế và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra Bộ Y tế hoặc Chánh Thanh tra Sở Y tế.

– Nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn của thanh tra viên quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra (sau đây được gọi tắt là Nghị định số 97/2011/NĐ-CP) và các điều kiện, tiêu chuẩn khác phù hợp với ngành, lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành y tế

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành y tế như sau:

Công chức thanh tra chuyên ngành y tế phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên đối với người đã công tác tại đơn vị thanh tra nhà nước hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành y tế thuộc lĩnh vực được phân công thực hiện nhiệm vụ.

Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành y tế được quy định thế nào?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành y tế như sau:

– Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các đơn vị thanh tra nhà nước và quy định tại Khoản 2 Điều 5.

– Trang phục của từng chức danh lãnh đạo và công chức thanh tra chuyên ngành y tế được thực hiện như sau:

 • Người đứng đầu đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế được cắp trang phục như Chánh Thanh tra Bộ. Cấp phó của người đứng đầu đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục như Phó Chánh Thanh tra Bộ.
 • Trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành y tế thuộc đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục như Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ. Phó trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành y tế thuộc đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế và người đứng đầu đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế được cấp trang phục như Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ. Cấp phó của người đứng đầu đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế được cấp trang phục như Phó Chánh Thanh tra Sở.
 • Trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành thuộc đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế được cấp trang phục như Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ nhưng ít hơn một vạch ngang bằng kim loại trên cầu vai. Phó trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành thuộc đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế được cấp trang phục như đối với Trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành thuộc đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế nhưng ít hơn một sao ngang bằng kim loại trên cầu vai.
 • Công chức thanh tra chuyên ngành y tế không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được cấp trang phục như thanh tra viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Việt Nam

Quy định về thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế như sau:

– Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế (sau đây gọi tắt là thẻ) có hình chữ nhật, rộng 61mm; dài 87mm gồm phôi thẻ và màng bảo vệ. Phông chữ trình bày trên thẻ là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Thời hạn sử dụng thẻ là 05 năm kể từ ngày cấp.

– Hình thức cấp thẻ:

 • Cấp mới thẻ khi công chức đủ tiêu chuẩn và được thủ trưởng đơn vị phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;
 • Đổi thẻ trong các trường hợp sau đây:
  • Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;
  • Thẻ đang sử dụng bị hư hỏng;
  • Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, đơn vị công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của công chức thanh tra chuyên ngành y tế ghi trên thẻ;
  • Khi đơn vị có thẩm quyền ban hành quy định mẫu thẻ mới thay thế mẫu thẻ cũ.
 • Cấp lại thẻ khi thẻ bị mất do những nguyên nhân khách quan. Không được cấp lại thẻ trong trường hợp bị mất do vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 34/2021/TT-BYT. Thẻ được cấp lại có thời hạn sử dụng và mã số thẻ như thẻ đã được cấp trước đó.

– Không xem xét đề nghị cấp thẻ cho các trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu, từ trần, mất tích, trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật của đơn vị có thẩm quyền.

– Mẫu thẻ, con dấu nổi đóng trên thẻ thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 34/2021/TT-BYT.

Hồ sơ và thủ tục cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp thẻ như sau:

– Hồ sơ đề nghị cấp thẻ:

 • Văn bản đề nghị kèm theo danh sách đề nghị cấp thẻ;
 • 02 ảnh công chức mặc trang phục thanh tra y tế cỡ 20mm x 30mm chụp trong vòng 6 tháng, có ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh và trên phong bì đựng ảnh.

– Thủ tục cấp thẻ:

 • Thủ trưởng đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế chịu trách nhiệm về việc lập văn bản đề nghị cấp thẻ (cấp mới, cấp lại, đổi thẻ);
 • Cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ về Thanh tra Bộ Y tế (đối với đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế) hoặc về Thanh tra Sở Y tế (đối với đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế);
 • Trong thời hạn 05 ngày công tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Thẻ của đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế:

– Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 34/2021/TT-BYT;

– Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 34/2021/TT-BYT.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế bao gồm:

 • Bộ trưởng Bộ Y tế cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế thuộc các đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế;
 • Giám đốc Sở Y tế cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế thuộc các đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế.

Trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về thu hồi thẻ như sau:

– Thủ trưởng đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện việc thu hồi thẻ đã cấp, cắt góc thẻ trước khi nộp và báo cáo về Thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Bộ Y tế để quản lý trong các trường hợp sau đây:

 • Công chức thanh tra chuyên ngành y tế thay đổi vị trí công tác không còn được phân công làm công tác thanh tra chuyên ngành y tế, chuyển công tác sang đơn vị, đơn vị khác hoặc nghỉ hưu, thôi việc; từ trần khi đang trong thời gian công tác;
 • Bị tòa án kết án bằng bản án hình sự có hiệu lực pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật bằng cách thức buộc thôi việc;
 • Mất năng lực hành vi dân sự theo hướng dẫn của pháp luật;
 • Các trường hợp đổi thẻ theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư 34/2021/TT-BYT.

– Công chức thanh tra chuyên ngành y tế có trách nhiệm nộp lại thẻ cho thủ trưởng đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế nơi công tác khi thuộc một trong các trường hợp theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 34/2021/TT-BYT.

Mời bạn xem thêm

 • Hướng dẫn trích lục khai sinh online nhanh chóng năm 2022
 • Dịch vụ trích lục giấy khai sinh nhanh chóng nhất 2022
 • Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là những vấn đề liên quan đến Trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Việt Nam″. LVN Group tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn hỗ trợ pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến giải thể doanh nghiệp; hướng dẫn giải thể doanh nghiệp; khung hình phạt tội rửa tiền của chúng tôi. Nếu quy khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho LVN Group thông qua số hotline 1900.0191 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Trách nhiệm của công chức thanh tra chuyên ngành y tế trong quản lý, bảo quản, sử dụng thẻ quy định thế nào?

– Công chức thanh tra chuyên ngành y tế có trách nhiệm quản lý, bảo quản thẻ, chỉ được sử dụng thẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo hướng dẫn của pháp luật; khi thẻ bị hỏng, bị mất phải báo cáo với thủ trưởng đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế quản lý trực tiếp và phải giải trình lý do rõ ràng, cụ thể.
– Không được sử dụng thẻ vào mục đích cá nhân, sử dụng thẻ khi không thực hiện nhiệm vụ thanh tra, sử dụng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để sử dụng.
– Công chức thanh tra chuyên ngành y tế sử dụng thẻ không đúng quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo hướng dẫn của pháp luật.

Kinh phí cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Việt Nam?

– Kinh phí in phôi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế cho toàn ngành y tế được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Y tế, do Thanh tra Bộ Y tế căn cứ nhu cầu thực tiễn đề xuất hàng năm.
– Kinh phí in thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Trung ương, địa phương được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Y tế, Sở Y tế, do Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế căn cứ nhu cầu thực tiễn đề xuất hằng năm.

Phân công công chức đủ tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế thế nào?

– Công chức thuộc biên chế của đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế có đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này được thủ trưởng đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế bằng văn bản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 34/2021/TT-BYT.
– Thủ trưởng đơn vị thanh tra chuyên ngành y tế chịu trách nhiệm về việc bảo đảm tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com