Chính sách đất đai đối với người có công mới năm 2022

Hiện nay, người có công với các mạng được Nhà nước, xã hội hỗ trợ qua tâm chăm sóc, ưu tiên, miễn giảm sử dụng các dịch vụ, giúp họ cải thiện cuộc sống tuỳ vào từng đối tượng cụ thể theo hướng dẫn. Ngoài các chính sách như trợ cấp, phúc lợi và bảo hiểm y tế, những người có công với cách mạng có thể nhận được nhiều chính sách về đất đai khác nhau như cải thiện nhà ở, ưu tiên giao đất, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất. Bài viết dưới đây của LVN Group sẽ đề cập đến quy định về chính sách đất đai đối với người có công.

Văn bản hướng dẫn

 • Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Người có công với cách mạng là gì?

Quy định thế nào là Người có công với cách mạng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, theo đó Người có công với cách mạng gồm:

 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
 • Liệt sĩ;
 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

Chính sách đất đai đối với người có công mới năm 2022

Hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công

Đối tượng hưởng chính sách

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020, hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở, gồm đối tượng cụ thể sau:

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

– Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Mức hỗ trợ

Căn cứ khoản 2 điều 1 Quyết định 117/2007/QĐ-TTg, đối tượng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

 • Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất.
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất.
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao đông do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất.
 • Thân nhân của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.
 • Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất.

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do UBND cấp tỉnh quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.

Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh Ưu đãi đối với người có công với cách mạng 2020, người có công được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước

Đối tượng được hưởng ưu đãi

Chỉ những đối tượng dưới đây mới được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất:

 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.
 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
 • Thân nhân của liệt sĩ.
 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
 • Bệnh binh.
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
 • Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.
 • Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
 • Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945.
 • Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến.
 • Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.

Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật về người có công.

Lưu ý: Việc giảm tiền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có quyết định của đơn vị nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc đơn vị được ủy quyền hay phân cấp).

Chính sách đất đai đối với người có công mới năm 2022

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Chính sách này quy định rõ tại Điều 2 Quyết định 22/2013/QĐ-TTg như sau:

Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

Hộ gia đình được hỗ trợ theo hướng dẫn tại Quyết định này phải có đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được đơn vị có thẩm quyền công nhận, bao gồm:

 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.
 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
 • Thân nhân liệt sỹ.
 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
 • Bệnh binh.
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
 • Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
 • Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
 • Người có công giúp đỡ cách mạng.

Điều kiện 2: Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:

 • Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;
 • Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Mức hỗ trợ

 • 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở hiện có bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới.
 • 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở hiện có.

Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước; giao khoán rừng

Khi giao đất, cho thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, giao khoán bảo vệ và phát triển rừng các địa phương căn cứ vào giấy tờ chứng minh đối tượng là người có công với cách mạng để thực hiện chính sách ưu tiên với những đối tượng này.

Mời bạn xem thêm:

 • Tranh chấp đất đai có bắt buộc hòa giải được không?
 • So sánh thống kê và kiểm kê đất đai theo hướng dẫn pháp luật hiện hành
 • Quy định về quy trình thực hiện kiểm kê đất đai ở các cấp năm 2022

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “Chính sách đất đai đối với người có công mới năm 2022”. Hy vọng sẽ mang đến kiến thức bổ ích cho bạn đọc. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn về các vấn đề như đặt cọc mua bán nhà đất, hợp đồng cho thuê nhà và đất, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà đất, hợp đồng đặt cọc nhà đất… của chúng tôi; LVN Group là đơn vị dịch vụ luật uy tin, tư vấn các vấn đề về luật trong và ngoài nước thông qua web lvngroup, lsx, web nước ngoài Lsxlawfirm,..Mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tư vấn.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

 • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Khi nào được miễn tiền sử dụng đất đối với người có công?

Khoản 1 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:
“1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật về người có công…”.
Vì vậy, người có công với cách mạng được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công. Hạn mức và trường hợp cụ thể được hướng dẫn rõ tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 76/2014/TT-BTC như sau:
“Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về người có công”.”
Lưu ý: Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của đơn vị nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Chi phí quản lý chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng?

Tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 44/2022/TT-BTC (Có hiệu lực từ 05/09/2022) quy định chi phí quản lý chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:
1. Ngân sách trung ương đảm bảo chi phí quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán và tổ chức thực hiện chi trả.
Mức chi phí quản lý bằng 1,7% tổng kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (trừ kinh phí hỗ trợ các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và chi công tác mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ) và được bố trí trong dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hang năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; trong đó chi phí phục vụ chi trả chế độ đến người thụ hưởng tối đa bằng 0,75% tổng số kinh phí chi trả chế độ của toàn ngành. Bộ trưởng; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định phân bổ tỷ lệ chi phí quản lý và tỷ lệ chi phí phục vụ chi trả chế độ phù hợp với đặc thù của từng địa phương, bảo đảm trong phạm vi dự toán được giao cho công tác quản lý của toàn ngành.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com