Cơ quan nào cấp phép cho phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu?

Kính chào LVN Group. Công ty tôi vừa mới nhập khẩu lô hàng mỹ phẩm và muốn thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu này ra thị trường. Tôi có câu hỏi rằng việc công bố sản phẩm mỹ phẩm được quy định thế nào? Cơ quan nào cấp phép cho phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu? Công ty tôi cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu những giấy tờ gì? Mong được LVN Group trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn đọc.

Văn bản hướng dẫn

Thông tư 29/2020/TT-BYT

Giấy công bố mỹ phẩm là gì?

Giấy công bố mỹ phẩm là giấy được đơn vị nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung công bố trên giấy công bố là phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về mỹ phẩm, khi được cấp giấy công bố mỹ phẩm doanh nghiệp sẽ đủ điều kiện nhập khẩu (đối với mỹ phẩm sản xuất tại nước ngoài) và lưu hành mỹ phẩm trên thị trường.

Giấy công bố mỹ phẩm là kết quả mà các cá nhân, tổ chức nhận được sau khi tiến hành những thủ tục theo đúng quy định của pháp luật tại đơn vị nhà nước có thẩm quyền. Thực tế, giấy công bố mỹ phẩm là một tên gọi không trọn vẹn và chưa thật sự chính xác, nhưng vì ngắn gọn, dễ nhớ nên mọi người hay sử dụng. Còn tên gọi trọn vẹn chính là Phiếu công bố mỹ phẩm hay còn gọi giấy chứng nhận công bố mỹ phẩm.

Việc công bố sản phẩm mỹ phẩm được quy định thế nào?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 06/2011/TT-BYT như sau:

“Điều 3. Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm

1. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

2. Lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo hướng dẫn hiện hành.

3. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.

4. Việc công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm) phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục số 03-MP).”

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu gồm các giấy tờ theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 06/2011/TT-BYT được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 29/2020/TT-BYT như sau:

“Điều 4. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau:

1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo hướng dẫn của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Cơ quan nào cấp phép cho phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu?

4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu được quy định như sau:

a) Trường hợp miễn CFS bao gồm:

– Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mà việc tham gia Hiệp định này đã được đơn vị có thẩm quyền của nước đó phê chuẩn và có hiệu lực (sau đây viết tắt là nước thành viên CPTPP);

– Sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ nước thành viên CPTPP: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp tài liệu chứng minh sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP do đơn vị có thẩm quyền nước thành viên CPTPP cấp (giấy phép lưu hành sản phẩm mỹ phẩm hoặc phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận hoặc văn bản pháp lý khác có chứng nhận sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP) được hợp pháp hóa lãnh sự theo hướng dẫn của pháp luật, trừ trường hợp giấy tờ pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận tại nước thuộc ASEAN được hợp pháp hóa lãnh sự theo hướng dẫn của pháp luật, trừ trường hợp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Ngoài các trường hợp miễn CFS quy định tại điểm a khoản này, hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu phải có CFS đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– CFS do đơn vị có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao chứng thực). Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp;

– CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo hướng dẫn của pháp luật, trừ trường hợp CFS đáp ứng một trong các quy định sau đây:

– CFS phải có tối thiểu các thông tin quy định tại Điều 36 Luật quản lý ngoại thương và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2018/NĐ-CP).”

Theo quy định đó, công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ trên nếu muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Cơ quan nào cấp phép cho phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu?

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 06/2011/TT-BYT như sau:

“Điều 7. Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

1. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm được làm thành 01 bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền sau:

a) Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.

2. Giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm:

a) Trong vòng 03 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo hướng dẫn, đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

b) Trường hợp hồ sơ công bố chưa đáp ứng theo hướng dẫn của Thông tư này thì trong vòng 05 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố biết các nội dung chưa đáp ứng để sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nêu cụ thể các nội dung chưa đáp ứng).

..

c) Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo theo hướng dẫn tại điểm b khoản này, nếu đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố thì hồ sơ công bố không còn giá trị. Trong trường hợp này, nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục công bố thì phải nộp hồ sơ mới và nộp lệ phí mới theo hướng dẫn.”

Theo đó, công ty nhập khẩu mỹ phẩm nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tới Cục Quản lý dược – Bộ Y tế. Việc giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm thực hiện theo hướng dẫn pháp luật nêu trên.

Bài viết có liên quan:

  • Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm là gì?
  • Sản phẩm không có hạn sử dụng
  • Mẫu thư khiếu nại về sản phẩm

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về vấn đề Cơ quan nào cấp phép cho phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu?”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về thủ tục ly hôn đơn phương/ly hôn thuận tình hoặc muốn sử dụng dịch vụ giải quyết ly hôn nhanh gọn, trọn gói… của LVN Group. Hãy liên hệ qua số điện thoại: 1900.0191

  • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Thời gian công bố mỹ phẩm theo hướng dẫn bao lâu?

Trong vòng 03 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo hướng dẫn, đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Trường hợp hồ sơ công bố chưa đáp ứng theo hướng dẫn của Thông tư này thì trong vòng 05 ngày công tác kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố biết các nội dung chưa đáp ứng để sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nêu cụ thể các nội dung chưa đáp ứng).
Tuy nhiên, trên thực tiễn hồ sơ thường kéo dài từ 10-15 ngày công tác tính từ ngày hồ sơ được nộp và chấp nhận hợp lệ.

Cần đáp ứng điều kiện gì đểđược công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu gồm những gì?

+ Điều kiện đối với sản phẩm nhập khẩu
Sản phẩm nhập khẩu để có thể công bố phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm tại quốc gia sản xuất và giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho đơn vị phân phối tại Việt Nam thay mặt họ công bố

Thủ tục Công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu năm 2022 thế nào?

Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu sẽ thực hiện theo các bước như sau:
+ Xác nhận đơn vị chịu trách nhiệm công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Nhà phân phối tại Việt Nam được nhà sản xuất ủy quyền thay mặt nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm
+ Xác định Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Cục quản lý dược – Bộ y tế
+ Chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu
(i) Phiếu công bố mỹ phẩm theo mẫu của đơn vị cấp phép;
(ii) Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà phân phối (ngành nghề kinh doanh của nhà phân phối yêu cầu phải có ngành nghề mua bán mỹ phẩm);
(iii) Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tự do và Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho nhà phân phối được phép thay mặt nhà sản xuất tiến hành công bố;
Lưu ý: Tài liệu này cần phải được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sự cửa hàng Việt Nam tại quốc gia của nhà sản xuất
(iv) 02 đĩa CD chứa nội dung phiếu công bố;
(v) Tài liệu khoa học hoặc bản giải trình của nhà sản xuất về công dụng, thành phần của sản phẩm mỹ phẩm (trong trường hợp thành phần hoặc công dụng có đặc thù riêng cần phải làm rõ theo yêu cầu của đơn vị đăng ký.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com