Điều kiện để được cấp giấy phép quan trắc môi trường như nào?

Kính chào LVN Group. Tôi tên là Mai Duyên, con sông gần khu tôi sống hiện nay đang có tình trạng ô nhiễm rất nặng. Chuyện này chỉ xảy ra khoảng 3 tuần trở lại đây, nước càng ngày càng đen và mùi hôi vô cùng nồng nặc, tôi muốn nhờ chính quyền đến kiểm tra xem tình trạng hiện tại. Tuy nhiên tôi không rõ lắm về việc cấp giấy phép quan trắc môi trường cần những điều kiện nào. Vậy LVN Group có thể trả lời giúp tôi điều kiện để được cấp giấy phép quan trắc môi trường như nào không? Mong LVN Group giúp đỡ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group. Để trả lời vấn đề “Điều kiện để được cấp giấy phép quan trắc môi trường như nào?” và cũng như nắm rõ một số câu hỏi xoay quanh câu hỏi này. Mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi như sau:

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Bảo vệ môi trường 2020
  • Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Hoạt động quan trắc môi trường là gì?

Tại khoản 25 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau: 

Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.

Điều kiện để được cấp giấy phép quan trắc môi trường như nào?

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường tại hiện trường

Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo hướng dẫn sau đây:

– Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;

– Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;

– Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.

Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo hướng dẫn sau đây:

– Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

– Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo hướng dẫn của đơn vị nhà nước có thẩm quyền hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

– Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường.

– Có trụ sở công tác và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường

– Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực môi trường được đơn vị có thẩm quyền cấp theo hướng dẫn tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Điều kiện để được cấp giấy phép quan trắc môi trường như nào?

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc mỗi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường

Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo hướng dẫn sau đây:

– Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo các thành phần môi trường và thông số phân tích đề nghị chứng nhận.

– Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 (ba) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 01 (một) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường.

– Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm.

– Người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường.

– Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phân tích và người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, phải có trình độ trung cấp trở lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận.

Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo hướng dẫn sau đây:

– Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

– Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo hướng dẫn của đơn vị nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất.

– Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường.

– Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo hướng dẫn của đơn vị nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất.

– Có trụ sở, diện tích công tác để thực hiện hoạt động phân tích môi trường và phải bảo đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do đơn vị nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu của nhà sản xuất.

– Có biện pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt việc quản lý, thu gom và xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật.

– Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực môi trường được đơn vị có thẩm quyền cấp theo hướng dẫn tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hiệu bao lâu?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 92 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường như sau:

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được cấp lại nhiều lần, mỗi lần cấp lại có hiệu lực không quá 36 tháng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Vì vậy, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hiệu là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được cấp lại nhiều lần, mỗi lần cấp lại có hiệu lực không quá 36 tháng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề “Điều kiện để được cấp giấy phép quan trắc môi trường như nào?” . Chúng tôi hy vọng rằng với câu trả lời trên bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mọi câu hỏi về thủ tục pháp lý có liên quan hay các câu hỏi không có lời trả lời như: thủ tục tạm ngưng công ty như nào, đăng ký lại khai sinh, mẫu hóa đơn điện tử, chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế, tìm hiểu về hợp thức hóa lãnh sự tại Việt Nam, xin hợp pháp hóa lãnh sự ở Hà Nội,… Quý khách vui lòng liên hệ LVN Group để được hỗ trợ, trả lời. 

Để được tư vấn cũng như trả lời những câu hỏi của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Hãy liên hệ: 1900.0191.

Mời bạn xem thêm

  • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường là nơi nào?
  • Quy định hiện nay về xử phạt không có giấy phép môi trường
  • Những quy định về giấy phép môi trường thế nào?

Giải đáp có liên quan

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường gồm những gì?

– 01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo hướng dẫn
tại Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này 127/2016/NĐ-CP.
– 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo hướng dẫn tại Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 127/2016/NĐCP.

Phân loại quan trắc môi trường theo hướng dẫn của pháp luật?

Quan trắc môi trường được quy định rõ ràng theo hướng dẫn của pháp luật . Tuy nhiên trải từng thời kì thì những quy định nay đã có những thay đổi nhất định để có thể phù hợp với từng địa điểm cũng như khu vực. Về cơ bạn thì quy đinh quan trắc môi trường bao gồm:
Quan trắc môi trường đất nền
Quan trắc môi trường đất nền đó là cung cấp những đánh giá về diễn biến môi trường. Những diễn biến chất lượng này được đánh giá dựa trên quy mô quốc gia để hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo thực trạng môi trường. Bên cạnh việc cung cấp các đánh giá, quan trắc môi trường nền còn giúp cảnh báo những diễn biến bất thường của môi trường và kịp thời đưa ra hướng giải quyết khắc phục ô nhiễm.
Quan trắc môi trường nước
Theo như quy định của thông tư được Bô TN& MT ban hành quan trắc môi trường nước bao gồm quá trình đo đạc cũng như đánh giá về chất lượng nước ở tất các lĩnh vực và loại hình.
Môi trường nước lục địa: Bao gôm nước thải, ao hô, sông suối…. tần suất được quy định với môi trường mặt nước lục địa trung bình tần suất thực hành là trong khoảng 6 lần/năm.
Môi trường nước biển: Đây là môi trường thuộc dạng biến đổi vì vậy việc quan trắc vì vậy rất nên quá trình quan trắc thường diễn ra lâu hơn vơi thời gian từ khoảng 3 năm – 5 năm/lần.
Quan trắc tiếng ồn
Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT quy định về quan môi trường tiếng ồn, theo đó: Xác định mức độ ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép, phân biệt nhóm các loại tiếng ồn Từ đó đưa ra được những đánh giá cũng như cảnh báo về ô nhiễm tiếng ồn. Hiện nay tần suất quy định số lần quan trắc môi trường tiếng ồn và độ rung trung bình được chỉ định tối thiểu là 4 lần trong 1 năm.
Quan trắc môi trường không khí
Đây là quá trình sử dụng một tổ hợp các máy móc thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Đối tượng nào phải được quan trắc môi trường?

Thành phần môi trường phải được quan trắc bao gồm:
– Môi trường nước gồm nước mặt, nước dưới đất, nước biển;
– Môi trường không khí xung quanh;
– Môi trường đất, trầm tích;
– Đa dạng sinh học;
– Tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng.
Nguồn thải, chất thải, chất ô nhiễm phải được quan trắc bao gồm:
– Nước thải, khí thải;
– Chất thải công nghiệp phải kiểm soát để phân định chất thải nguy hại theo hướng dẫn của pháp luật;
– Phóng xạ;
– Chất ô nhiễm khó phân hủy phát thải và tích tụ trong môi trường;
– Các chất ô nhiễm khác.
(Điều 108 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com