Những điều cần tránh khi mua nhà tại Việt Nam

Chào LVN Group, LVN Group có thể cho tôi biết về những điều cần tránh khi mua nhà tại Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. tại Việt Nam, việc mua một căn nhà thật sự là một việc hết sức trọng đại. Bởi người Việt Nam có câu an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên hiện nay việc mua bán nhà gặp rất nhiều khó khăn, do rất dễ dính phải bẫy lừa đảo. Nhiều người ham rẻ mua những ngôi nhà trị giá chỉ vài trăm triệu đồng để rồi nhận về một khu nhà hoang đã bị bỏ nhiều năm. Vậy những điều cần tránh khi mua nhà tại Việt Nam là gì?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về những điều cần tránh khi mua nhà tại Việt Nam. LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Đất đai 2013
  • Bộ luật Dân sự 2015
  • Luật Nhà ở 2014

Tại Việt Nam có bao nhiêu loại nhà ở?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định về các loại nhà ở tại Việt Nam như sau:

– Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

– Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

– Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

– Nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo hướng dẫn của Luật Nhà ở thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.

– Nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo hướng dẫn của pháp luật.

– Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo hướng dẫn của Luật Nhà ở.

 Mặt khác hiện nay còn có một loại Nhà ở khác đó chính là nhà chung cư: Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Đối tượng được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 7 Luật Nhà ở 2014 quy định về đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật Nhà ở.

Quy định về điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 8 Luật Nhà ở 2014 quy định về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật Nhà ở.

– Có nhà ở hợp pháp thông qua các cách thức sau đây:

  • Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua cách thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các cách thức khác theo hướng dẫn của pháp luật;
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua cách thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo hướng dẫn của pháp luật;
  • Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các cách thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật Nhà ở.

Theo quy định tại Điều 9 Luật Nhà ở 2014 quy định về công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này thì được đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn.

– Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về đất đai. Trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 123 của Luật Nhà ở thì bên mua nhà ở được cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn sở hữu nhà ở; khi hết hạn sở hữu nhà ở theo thỏa thuận thì quyền sở hữu nhà ở được chuyển lại cho chủ sở hữu lần đầu; việc cấp Giấy chứng nhận cho bên mua nhà ở và xử lý Giấy chứng nhận khi hết hạn sở hữu nhà ở được thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải ghi rõ trong Giấy chứng nhận loại và cấp nhà ở theo hướng dẫn của Luật này và pháp luật về xây dựng; trường hợp là căn hộ chung cư thì phải ghi cả diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng căn hộ; nếu là nhà ở được xây dựng theo dự án thì phải ghi đúng tên dự án xây dựng nhà ở đã được đơn vị có thẩm quyền chấp thuận.

– Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở, trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán; trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

– Trường hợp nhà ở của hộ gia đình, cá nhân có từ hai tầng trở lên và tại mỗi tầng có từ hai căn hộ trở lên đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật Nhà ở thì được đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với từng căn hộ trong nhà ở đó.

Những điều cần tránh khi mua nhà tại Việt Nam

Quy định về hợp đồng mua bán nhà ở tại Việt Nam thế nào?

Theo quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014 quy định về hợp đồng mua bán nhà ở tại Việt Nam như sau:

Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

– Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

– Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

– Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo hướng dẫn đó;

– Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

– Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Cam kết của các bên;

– Các thỏa thuận khác;

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

– Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

– Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Trình tự thủ tục ký kết hợp đồng mua bán nhà ở tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 120 Luật Nhà ở 2014 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở như sau:

– Các bên tham gia giao dịch nhà ở thỏa thuận lập hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (sau đây gọi chung là hợp đồng về nhà ở) có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này; trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương thì chỉ cần lập văn bản tặng cho.

– Các bên thỏa thuận để một bên thực hiện nộp hồ sơ đề nghị đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó; trường hợp mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, bên nhận tặng cho, nhận đổi, nhận góp vốn, nhận thừa kế nhà ở cùng với nhận chuyển quyền sử dụng đất ở hợp pháp có nhà ở đó thì đồng thời công nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên nhận quyền sở hữu nhà ở.

Những điều cần tránh khi mua nhà tại Việt Nam

Thứ nhất, không nên mua nhà qua trung gian.

Việc mua bán nhà ở qua trung gian sẽ làm tăng nguy cơ bạn bị lừa đảo nhà đất tại Việt Nam khi rơi vào bẫy bị bán các dự án ma. Mặt khác người trung gian không có thẩm quyền trực tiếp ký kết hợp đồng bán nhà nếu ký kết với người trung gian thì hợp đồng mua bán nhà của bạn có thể bị vô hiệu (do vi phạm về mặt chủ thể ký kết hợp đồng). Mua nhà ở là một chuyện quan trọng nên cần lựa chọn người mà mình quen biết, địa chỉ công ty bất động sản lớn, tin cậy mà tiến hành mua bán nên là ưu tiên hàng đầu.

Thứ hai, không được làm giấy tay khi đi mua nhà.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định hợp đồng liên quan đến đất đai phải được xác lập bằng văn bản. Cho nên nếu làm giấy tay bạn sẽ không thể tiến hành thủ tục sang tên chủ mới cho ngôi nhà của bạn. Mặt khác việc làm giấy tay khi đi mua nhà khá nguy hiểm, bởi sẽ làm tăng nguy cơ bạn bị lừa đảo khi đi mua nhà.

Thứ ba, không được mua nhà khi không có sổ hồng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở 2014 quy định, Nhà ở muốn bán phải có sổ đỏ (trừ nhà ở hình thành trong tương lai, nhà tình nghĩa, nhà tình thương; nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữun nhà nước; bán nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật Nhà ở; Nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; nhà hận thừa kế nhà ở; nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó). Cho nên nếu nhà không có sổ hồng thì không nên mua.

Thứ tư, không được bỏ qua thủ tục công chứng hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định: Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng (trừ trường hợp nhà tình nghĩa, nhà tình thương; nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở). Nên bên bên cạnh việc lập hợp đồng bằng văn bản thì bạn phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng.

Thứ năm, không được bỏ qua bước đọc hợp đồng trước khi ký kết hợp đồng.

Hiện nay có rất nhiều trường hợp mua nhà sau đó vi phạm hợp đồng nên bị mất luôn nhà đã mua. Cho nên khi ký hợp đồng việc đọc trước khi ký hợp đồng vô cùng quan trọng, quan trọng được nhấn mạnh ở đây đó chính là việc bạn xem được quyền lợi và nghĩa vụ của mình thế nào, có cần sửa chữa không, quyền và nghĩa vu của bên kia thế nào, mức thanh toán, thời gian thanh toán, phạt hợp đồng thế nào, … từ đó biết mình cần phải làm gì khi thực hiện việc mua nhà.

Thứ sáu: Tránh việc tìm hiểu thông tin căn nhà định mua tại những nơi không uy tín.

Việc biết được hiện trạng căn nhà thế nào là vô cùng quan trọng. Các thông tin nhất định phải biết khi đi mua nhà là chủ sở hữu là ai, hiện trạng căn nhà thế nào, nhà hiện có đang thế chấp, cầm cố cho ai không, nhà có bị dính quy hoạch được không, giá nhà này hiện nay là bao nhiêu, hiện có bao nhiêu người mua ngôi nhà này … tất cả những thông tin đó bạn muốn biết phải lựa chọn người hỏi uy tín như Uỷ ban nhân cấp xã, phường, thị trấn, văn phòng đăng ký đất đai, …

Thứ bảy, Tránh dây dưa khi làm thủ tục sang tên nhà.

Theo quy định của pháp luật nếu mua nhà mà không đi làm sổ đỏ mới thì sẽ bị phạt rất nặng. Và nếu dây dưa không làm sổ đỏ thì khi được giá cao chủ cũ sẳn sàng qua mặt bạn để đi bán cho người khác với giá cao hơn.

Mời bạn xem thêm

  • Hướng dẫn trích lục khai sinh online nhanh chóng năm 2022
  • Dịch vụ trích lục giấy khai sinh nhanh chóng nhất 2022
  • Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Những điều cần tránh khi mua nhà tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến Tra cứu chỉ giới xây dựng; phương thức Tra cứu chứng chỉ năng lực công ty xây dựng mới năm 2022 của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Quy định về mua nhà đang cho thuê tại Việt Nam?

– Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán trọn vẹn tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời gian bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.
– Trường hợp bán nhà ở đang cho thuê thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương VI của Luật này.

Quy định về mua nhà trả trước tại Việt Nam?

Khi các bên đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở nhưng Nhà nước có nhu cầu mua nhà ở đó để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định mua trước nhà ở đó. Giá mua bán, điều kiện và phương thức thanh toán tiền mua nhà ở được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở mà các bên đã ký kết. Nhà nước bồi thường tổn hại cho các bên (nếu có). Hợp đồng mua bán nhà ở do các bên đã ký kết không còn giá trị pháp lý.

Quy định về mua bán nhà thuộc sở hữu chung?

– Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo hướng dẫn của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.
Trường hợp có chủ sở hữu chung đã có tuyên bố mất tích của Tòa án thì các chủ sở hữu chung còn lại được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên bố mất tích được xử lý theo hướng dẫn của pháp luật.
– Trường hợp chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì các chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì phần quyền đó được bán cho người khác; trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo hướng dẫn của pháp luật về dân sự.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com