Quyền sử dụng đất tặng cho riêng được quy định như thế nào?

Chào LVN Group, LVN Group có thể cho tôi biết về việc quyền sử dụng đất tặng cho riêng được quy định thế nào?. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Trong hôn nhân đối với sẽ xuất hiện trường hợp bố mẹ chỉ tặng riêng một tài sản nào đó như quyền sử dụng đất cho vợ hoặc chồng mà không phải là tặng cho tài sản chung cho cả hai vợ chồng. Từ đó dẫn đến xuất hiện tình trạng có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Vậy câu hỏi đặt ra là quyền sử dụng đất tặng cho riêng được quy định thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc quyền sử dụng đất tặng cho riêng được quy định thế nào?. LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

Bộ luật Dân sự 2015

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Quyền của chủ sở hữu tài sản tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 158 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền sở hữu như sau: Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo hướng dẫn của luật.

Theo quy định tại Điều 159 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền khác đối với tài sản như sau:

– Quyền khác đối với tài sản là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác.

– Quyền khác đối với tài sản bao gồm:

 • Quyền đối với bất động sản liền kề;
 • Quyền hưởng dụng;
 • Quyền bề mặt.

Vì vậy thông qua quy định trên ta biết được chủ sở hữu tài sản tại Việt Nam sẽ có 03 quyền chính đó chính là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản, ngoài đối với một số tài sản còn có thêm các quyền khác theo hướng dẫn của pháp luật mà bài viết đã nêu.

Nguyên tắc xác lập và thực hiện quyền tài sản tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 160 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản như sau:

– Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được xác lập, thực hiện trong trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.
Quyền khác đối với tài sản vẫn có hiệu lực trong trường hợp quyền sở hữu được chuyển giao, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

– Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây tổn hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

– Chủ thể có quyền khác đối với tài sản được thực hiện mọi hành vi trong phạm vi quyền được quy định tại Bộ luật này, luật khác có liên quan nhưng không được gây tổn hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản hoặc của người khác.

Thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời gian xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản như sau:

– Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên; trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời gian xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời gian tài sản được chuyển giao.
Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời gian bên có quyền hoặc người uỷ quyền hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản.

– Trường hợp tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên có tài sản chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Quy định về việc chịu rủi ro về tài sản của chủ sở hữu

Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc chịu rủi ro về tài sản như sau:

– Chủ sở hữu phải chịu rủi ro về tài sản thuộc sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc Bộ luật dân sự luật khác có liên quan quy định khác.

– Chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải chịu rủi ro về tài sản trong phạm vi quyền của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác với chủ sở hữu tài sản hoặc Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất cho riêng tại Việt Nam

Theo quy định của Điều 105 và Điều 115 Bộ luật dân sự 2015 thì đất đai được xác định là bất động sản, còn quyền sử dụng đất tại Việt Nam được xác định là quyền tài sản. Cho nên tặng quyền sử dụng đất chính là việc tặng cho bất động sản.

Theo quy định tại Điều 459 Bộ luật dân sự 2015 quy định về tặng cho bất động sản như sau:

– Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo hướng dẫn của luật.

– Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời gian đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời gian chuyển giao tài sản.

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013; thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền tặng cho quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của riêng mình cho bất kỳ ai nếu thoả mãn các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186; và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý:

– Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188; người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê; cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo hướng dẫn tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai.

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực.

– Việc chuyển nhượng phải đăng ký tại đơn vị đăng ký đất đai; và có hiệu lực kể từ thời gian đăng ký vào sổ địa chính.

Quyền sử dụng đất tặng cho riêng được quy định thế nào?

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho riêng tại Việt Nam

Bước 1: Các loại hồ sơ cần chuẩn bị.

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1 bản chính 2 bản photo có công chứng, chứng thực).
 • CMND/CCCD, Sổ hộ khẩu của 2 bên chuyển nhượng nhận chuyển nhượng hoặc 2 bên tặng cho và nhận tặng cho (2 bản có công chứng, chứng thực).
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (2 bản chính công chứng hoặc chứng thực).
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung/ riêng (Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 2 bộ có công chứng hoặc chứng thực).
 • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi chuyển quyền (nếu thuộc đối tượng này).
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (1 bản chính).
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (2 bản chính) của bên.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (2 bản chính).
 • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (2 bản chính).
 • Tờ khai đăng ký thuế.
 • Sơ đồ vị trí nhà đất (1 bản chính).
 • Giấy xác nhận chứng minh sự đồng ý của các thành viên hộ gia đình đồng ý tặng cho đất đai.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ tại một trong hai nơi:

 • Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường nơi có đất.
 • Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Bộ hồ sơ này sẽ được gửi đến đơn vị thuế và Phòng Tài nguyên và Môi trường để xác định nghĩa vụ tài chính và tiến hành cập nhật biến động đất đai.

Thời gian thực hiện: Không quá 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (nếu trường hợp đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện có thể được tăng thêm 10 ngày).

Lưu ý: Thời gian giải quyết được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo hướng dẫn của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tặng tại nơi nộp hồ sơ ban đầu.

Quyền sử dụng đất tặng cho riêng được quy định thế nào?

Theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định về thời gian được thực hiện các quyền của người sử dụng đất đã được tặng cho riêng như sau:

– Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

– Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau khi có Giấy chứng nhận và có đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 194 của Luật Đất đai.

Vì vậy kể từ thời gian người được tặng cho đất riêng nhận được sổ đỏ đứng tên mình là chủ có quyền sử dụng phần đất được tặng và họ sẽ được thực hiện các quyền như quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.

Mặt khác theo hướng dẫn của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định như sau:

 • Theo quy định tại Điều 33 như sau: Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
 • Theo quy định tại Điều 43 như sau: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo hướng dẫn tại các điều 38, 39 và 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo hướng dẫn của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
 • Theo quy định tại Điều 75 như sau: Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

Vì vậy thông qua quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 ta biết được, tài sản riêng là quyền sử dụng đất không chỉ có thể được xác lập trước khi người ta kết hôn mà nó còn có thể xác định khi người ta đã kết hôn. Và không chỉ có vợ chồng mới có quyền được nhận tặng cho quyền sử dụng đất cho riêng, bản thân con cái của họ cũng có quyền được nhận tặng cho quyền sử dụng đất riêng cho một mình họ và xác lập quyền sở hữu.

Mời bạn xem thêm

 • Thuế cấp sổ đỏ lần đầu được quy định thế nào?
 • Các chi phí cấp sổ đỏ lần đầu năm 2022 gồm những gì?
 • Cấp sổ đỏ lần đầu mất bao nhiêu tiền?

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Quyền sử dụng đất tặng cho riêng được quy định thế nào?. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà đất; mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất đai mới nhất 2022 của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Khi nào thì cá nhân không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 191 quy định về trường hợp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất như sau:
– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép tặng cho quyền sử dụng đất.
– Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
– Hộ gia đình, cá nhân không được nhận nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Khi nào cá nhân được quyền tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện?

– Cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng không có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho cá nhân sinh sống trong phân khu đó.
– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.
– Cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất theo hướng dẫn của Chính phủ.

Hình thức của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được quy định thế nào?

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo cách thức phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sựu, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
– Việc thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com