Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ 2022

Kính chào LVN Group. Tôi có một mảnh đất dã được cấp sổ đỏ. Gần đây tôi mới cần sử dụng đến sổ đỏ nên mới lôi ra xem thì thấy diên tích đất ghi trong sổ đỏ ít hơn so với thực tiễn. vậy xin hỏi tôi có thể xin đính chính lại diện tích đất trong sổ đỏ đã cấp không? Thủ tục đính chính sổ đỏ thế nào? Mong LVN Group trả lời giúp tôi.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) là giấy tờ rất quan trọng xác định cá nhân, hộ gia đình, tổ chức là chủ sở hữu quyền sử dụng đất đó. Tuy nhiên trong một số trường hợp thông tin trên sổ đỏ bị sai sót nhầm lẫn, việc này có thể xuất phát từ sai sót của người sử dụng đất trong quá trình kê khai hoặc quá trình tiến hành cấp sổ của đơn vị nhà nước. Một trong các trường hợp sai sót dễ xảy ra nhất chính là có chênh lệch về diện tích đất trong sổ đỏ và trên thực tiễn. Vậy với phần diện tích đất chênh lệch này phải làm thế nào? Có thể xin đính chính lại diện tích đất sai trên sổ đỏ không? Thủ tục đính chính sổ đỏ thực hiện thế nào? Để trả lời vấn đề này, LVN Group xin giới thiệu bài viết “Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ“. Mời bạn đọc cùng cân nhắc.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật Đất đai 2013 
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Pháp luật quy định thế nào về sổ đỏ?

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là từ mà người dân thường dùng để gọi các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, nhà ở dựa theo màu sắc của Giấy chứng nhận.

Từ ngày 10/12/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu Giấy chứng nhận mới áp dụng chung trên phạm vi cả nước với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chung các loại giấy chứng nhận.

Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất .”

Do đó sổ đỏ chỉ là cách gọi thân quen của người dân đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Pháp luật không có quy định nào nhắc đến sổ đỏ.

Nội dung của sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Mẫu giấy, nội dung của giấy chứng nhận QSDĐ được quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xác định nội dung gồm:

– Trang 1 thể hiện Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” in màu đỏ; mục “I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Trang 2 thể hiện mục “II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, gồm các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và đơn vị ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;

– Trang 3 thể hiện mục “III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”;

– Trang 4 thể hiện tiếp nội dung tiếp theo của mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”; nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch;

Đính chính nội dung sổ đỏ bị sai diện tích thửa đất có được không?

Trường hợp diện tích thửa đất trên sổ đỏ và thực tiễn khác nhau

Trên thực tiễn, vì nhiều nguyên nhân như sai lệch trong khi đo đạc bằng tay, do lấn chiếm hay do sạt lở tự nhiên mà diện tích đất thực tiễn sử dụng có sự chênh lệch với diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tiễn với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời gian có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tiễn. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời gian có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tiễn nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn tại Điều 99 của Luật này.”

Đính chính sổ đỏ khi nào?

Còn việc đính chính sổ đỏ là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên sổ, việc sai sót này có thể là về các thông tin của chủ sở hữu hoặc là các thông tin đối với thửa đất. Khi phát hiện sổ đỏ bị sai thông tin, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cần phải yêu cầu cầu đơn vị đã cấp sổ đính chính lại thông tin.

Theo pháp luật, việc đính chính sổ đỏ sẽ được thực hiện trong các trường hợp căn cứ theo khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định đính chính, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp như sau đây:

“a, Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời gian cấp giấy chứng nhận của người đó.

b, Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được đơn vị đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Diện tích thửa đất trên sổ đỏ và thực tiễn khác nhau có được đính chính?

Căn cứ vào các quy định trên thì để xem trong trường hợp này có được đính chính sổ đỏ không thì cần xem xét các trường hợp sau:

– Diện tích thực tiễn nhỏ hơn diện tích trong Sổ đỏ.

Trường hợp diện tích đo đạc thực tiễn nhỏ hơn so với:

+ Sổ đỏ (trường hợp đã được cấp Sổ đỏ);
+ So với giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 (trường hợp đủ điều kiện cấp nhưng chưa được cấp Sổ đỏ), cụ thể:

 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất;
 • Bản án, quyết định của tòa án;
 • Quyết định thi hành án;
 • Quyết định công nhận hòa giải thành;
 • Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;
 • Quyết định giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014.

Theo đó khi cấp Sổ đỏ lần đầu hoặc cấp đổi Sổ đỏ thì công nhận theo diện tích thực tiễn.

– Diện tích thực tiễn lớn hơn diện tích trong Sổ đỏ

Diện tích thực tiễn lớn hơn so với Sổ đỏ hoặc giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời gian có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì được công nhận theo diện tích thực tiễn và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Diện tích thực tiễn lớn hơn so với giấy tờ về quyền sử dụng đất mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới tại thời gian có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp Sổ đỏ.

Vì vậy, để giải quyết nhầm lẫn về chủ sở hữu quyền sử dụng đất hay thông tin đối với thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với kê khai, bạn có thể làm đơn đến Văn phòng đăng ký đất đai để nghị đính chính lại thông tin bị sai hoặc yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sau khi sửa đổi thông tin sau sót.

Thông tin diện tích thửa đất sau khi được đính chính sẽ tuỳ thuộc vào từng trường hợp ở trên.

Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ bị sai sót

Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ

Theo quy đinh trên thì khi diện tích thửa đất thực tiễn và diện tích thửa đất ghi trong sổ đỏ có sai sót với nhau thì người sử dụng đất có thể làm thủ tục xin đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nội dung trên. Theo đó:

Cơ quan có thẩm quyền đính chính sổ đỏ

Văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương (Phòng tài nguyên môi trường cấp quận, huyện, thị xã) có thẩm quyền đính chính thay đổi thông tin trên sổ đỏ.

Trường hợp của bạn đã sang tên tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện thì bạn sẽ thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đơn vị đó.

Trình tự, thủ tục đính chính sổ đỏ bị sai diện tích

Tại Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

Theo đó, trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp hồ sơ cho đơn vị đã cấp sổ đỏ để đính chính thông tin. Trường hợp do sai sót của đơn vị có thẩm quyền thì đơn vị có thẩm quyền phải có trách nhiệm đính chính. Tuy nhiên dù là trường hợp nào thì để đảm bảo lợi ích của mình thì người sử dụng đất nên chủ động yêu cầu việc đính chính này.

Thủ tục thực hiện như sau:

Nộp hồ sơ

Người cần đính chính chuẩn bị hồ sơ đính chính để nộp lên đơn vị có thẩm quyền. Hồ sơ trong trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất gồm có:

 •  Đơn xin đề nghị đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai thông tin.
 • Các giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị đính chính:

Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót về thông tin nộp hồ sơ trên tới Văn phòng đăng ký đất đai để được giải quyết. 

Kiểm tra, xác minh và giải quyết

Sau khi nhận hồ sơ, đơn vị có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, sau đó trình hồ sơ lên cấp có thẩm quyền để thực hiện đính chính. Đồng thời Văn phòng đăng ký cũng sẽ tiến hành chỉnh lý nội dung sai sót trong cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

Người nộp hồ sơ Nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đính chính thông tin.

Trong trường hợp đính chính mà người sử dụng đất đang có Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hay Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có mong muốn thì được yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai trình đơn vị có thẩm quyền nhằm cấp Giấy chứng nhận cho người dân.

Thời hạn thực hiện việc đính chính sổ đỏ

Thời hạn thực hiện việc thay đổi đính chính sổ đỏ về thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định ở Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày.

Trong trường hợp ở địa bàn vùng sâu, miền núi, hải đảo, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì được kéo dài thêm không quá 10 ngày, tức tối đa 20 ngày. Sau khi hết thời hạn này mà vẫn không có kết quả thì đơn vị nhà nước phải cần trả lời rõ lý do cho người dân.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn về “Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ”. Mong rằng các kiến thức trên có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sồng hằng ngày. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Và nếu quý khách có câu hỏi về thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho đất và muốn cân nhắc mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, Hợp đồng thuê nhà đất,… cũng như các vấn đề pháp lý khác của chúng tôi, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191. Hoặc bạn có thể cân nhắc thêm các kênh sau:

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Mời bạn xem thêm:

 • Thuê đất rừng sản xuất thế nào?
 • Xác định giá thuê đất trong khu công nghiệp thế nào?
 • Kinh nghiệm làm hợp đồng cho thuê đất bạn nên biết năm 2022

Giải đáp có liên quan

Các thông tin nào trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể được đính chính?

Việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện khi có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời gian cấp giấy chứng nhận của người đó;
hoặc có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được đơn vị đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận. Theo đó có thể đính chính lại các thông tin về nhân thân người sử dụng đất hoặc thông tin về thửa đất đã kê khai.

Nếu việc sai sót thông tin về đất là do đơn vị nhà nước thì có cần phải nộp lệ phí đính chính không?

Việc sai sót thông tin có thể do người sử dụng đất kê khai sai, nhầm lẫn khi xin cấp, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên cũng có trường hợp việc sai thông tin do cán bộ thực hiện cấp giấy chứng nhận ghi sai, nhập sai thông tin vào giấy chứng nhận. Theo đó nếu phát hiện lỗi sai thông tin mà không phải do người sử dụng thì họ có quyền yêu cầu đơn vị đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó thực hiện đính chính lại các thông tin bị sai, nhầm lẫn.

Phí và lệ phí đính chính thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Khi thực hiện thủ tục đính chính thông tin sổ đỏ, người đính chính tùy vào trường hợp thông tin cần đính chính là gì sẽ cần phải nộp các loại phí sau đây:
 – Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai.
 – Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.
 – Phí cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp có yêu cầu).
Mức thu do Ủy ban nhân dân từng tỉnh, thành phố quy định phù hợp với từng địa phương.
Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác.
Mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com