Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần quy định như thế nào?

Hiện nay có rất nhiều công ty yêu cầu chuyên viên sẽ có những ngày phải tăng ca làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần. Nhưng bên cạnh đó họ có trả thêm lương khi chuyên viên có làm thêm giờ theo đúng yêu cầu và tiến độ đã đặt ra. Nhân viên trong công ty họ phải nắm rõ được những điều luật mà Nhà nước đã để ra để không bị tổn hại về quyền của chính mình. Xin mời các bạn bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết của LVN Group để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần” có thể giúp các bạn bạn đọc hiểu sâu hơn về pháp luật.

Văn bản hướng dẫn

 • Bộ luật Lao động 2019
 • Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 

Thời gian nghỉ trước khi giao ca

Căn cứ quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ trong giờ công tác như sau:

“Điều 109. Nghỉ trong giờ công tác

 1. Người lao động công tác theo thời giờ công tác quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, công tác ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.
  Trường hợp người lao động công tác theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ công tác.
 2. Ngoài thời gian nghỉ quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.”

– Người lao động công tác theo thời giờ công tác quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, công tác ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động công tác theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ công tác.

– Ngoài thời gian nghỉ quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.”. 

Vì vậy, người lao động công tác theo ca 12 giờ thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, nếu công tác ban đêm thì nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ này thì người sử dụng lao động phải thực hiện bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Vì vậy, với trường hợp làm thêm giờ thì người lao động vẫn có quyền lợi nghỉ trong giờ công tác theo hướng dẫn.

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần quy định chi tiết

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 

” Điều 25. Tiền lương làm thêm giờ, công tác vào ban đêm

5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.”

Vì vậy, theo hướng dẫn trên, trong trường hợp nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Và căn cứ tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết được quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

“Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, công tác vào ban đêm

 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
  a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
  b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
  c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
 2. Người lao động công tác vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày công tác bình thường.
 3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày công tác bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
 4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Đối với trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Đối với trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường x Mức ít  nhất 30%
+ 20%  x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày công tác bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm

– Tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tiễn công tác trong tháng (không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần công tác đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi công tác vào ban đêm) chia cho số giờ thực tiễn công tác trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm).

– Mức ít nhất bằng 150% áp dụng với giờ làm thêm vào ngày thường;

– Mức ít nhất bằng 200%  áp dụng với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Mức ít nhất bằng 300% áp dụng với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo hướng dẫn của Bộ luật Lao động 2019, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày công tác bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày công tác bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường.

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường.

Mời các bạn xem thêm bài viết

 • Tiền lương theo hợp đồng là gì?
 • Quy định về tiền lương trong doanh nghiệp tư nhân năm 2022
 • Tiền lương là tài sản chung hay riêng?

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề giấy “Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần”. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến giấy phép tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng, tra cứu thông tin quy hoạch, tra cứu quy hoạch thửa đất, tra cứu quy hoạch đất đai; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm thế nào?

*Đối với trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày
Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày công tác bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm
*Đối với trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày công tác bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày công tác bình thường x Mức ít  nhất 30% + 20%  x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày công tác bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ được tính thế nào?

Căn cứ theo Điều 97 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, công tác vào ban đêm:
“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, công tác vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động công tác vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày công tác bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”
Bên cạnh đó, tại Điều 8 Thông tư 25/2013/TT-BLDTBXH quy định về cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, cụ thể:
“Trả lương khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:
1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm =Tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thườngxMức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thườngxMức ít  nhất 30%+ 20% xTiền lương giờ vào ban ngày của ngày công tác bình thường hoặccủa ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương xSố giờ làm thêm vào ban đêm
Trong đó:
a) Tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;
b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày công tác bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:
– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày công tác bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).
– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường.
– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày công tác bình thường.….”

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com