Tội mua bán trái phép hóa đơn bị xử phạt như thế nào năm 2023?

Kính chào LVN Group. Hiện tại tôi đang công tác cho một doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại Hà Nội, tôi được sếp giao yêu cầu đi mua hóa đơn bên ngoài về dùng để làm chi phí hợp lý cho công ty. Tôi có câu hỏi quy định pháp luật về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thế nào? Hành vi đi mua hóa đơn bên ngoài theo yêu cầu sếp giao như vậy, tôi sẽ bị xử lý thế nào? Tội mua bán trái phép hóa đơn bị xử phạt thế nào? Mong được LVN Group trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn.

Văn bản hướng dẫn

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là gì?

Trong trường hợp của bạn, thì các hóa đơn kia là những hóa đơn bạn mua không có giao dịch thực tiễn nên theo hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cụ thể như sau:

“Điều 23. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do đơn vị thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi trọn vẹn các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

– Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

– Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị thuế, đơn vị công an và các đơn vị chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn”

Mua bán hóa đơn đỏ bao gồm những hành vi nào?

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC về việc mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gồm các hành vi sau đây:

– Mua, bán hóa đơn chưa ghi nội dung hoặc ghi nội dung không trọn vẹn, không chính xác theo hướng dẫn;

– Mua, bán hóa đơn đã ghi nội dung, nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo;

Tội mua bán trái phép hóa đơn bị xử phạt thế nào?

– Mua, bán hóa đơn giả, hóa đơn không có giá trị sử dụng, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hóa đơn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc cấp cho khách hàng khi bán hàng hóa dịch vụ;

– Mua, bán, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ giữa các liên của hóa đơn.

Tội mua bán trái phép hóa đơn bị xử phạt thế nào?

Để hành vi mua bán hóa đơn đơn đỏ cấu thành tội mua bán trái phép hóa đơn được quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) thì hành vi mua bán hóa đơn đỏ phải thuộc một trong các trong các trường hợp sau:

– Dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số;

– Hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số;

– Thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Căn cứ tại theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) đã quy định mức xử phạt các cá nhân, tổ chức phạm tội mua bán trái phép hóa đơn như sau:

*Đối với cá nhân:

– Phạt tiền từ 50 – 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm với trường hợp mua bán trái phép hóa đơn dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

– Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

+ Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

+ Gây tổn hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

– Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

* Đối với pháp nhân thương mại

– Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng với pháp nhân thương mại mua bán trái phép hóa đơn ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

– Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng nếu phạm tội một trong các trường hợp sau:

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

+ Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

+ Gây tổn hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

– Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

– Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Vì vậy, theo hướng dẫn các cá nhân, pháp nhân thương mại không được phép mua bán hóa đơn đỏ ở dưới bất kỳ cách thức nào. Nếu vi phạm, sẽ bị xử lý theo hướng dẫn của pháp luật hiện hành.

Mời bạn xem thêm

  • Mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử mới hiện nay thế nào?
  • Thủ tục xin giấy phép hoạt động tư vấn việc làm tại tỉnh Điện Biên
  • Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản công ty tới khách hàng mới 2022

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về “Tội mua bán trái phép hóa đơn bị xử phạt thế nào năm 2022?” Chúng tôi hi vọng rằng thông tin trên có thể cho bạn thêm kiến thức về thuế và có thể giúp bạn áp dụng vào cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và có thêm sự tư vấn về vấn đề trên cũng như các vấn đề liên quan đến pháp luật như đăng ký bảo hộ logo công ty, mẫu trích lục bản án ly hôn, thủ tục giải thể công ty mới nhất, giấy phép bay flycam; mẫu trích lục hộ tịch, kết hôn với người Hàn Quốc… hãy liên hệ đến đường dây nóng của LVN Group, Hotline: 1900.0191.

Giải đáp có liên quan

Khách thể của tội mua bán trái phép hóa đơn là gì?

Tội mua bán trái phép hóa đơn xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước
Đối tượng tác động của tội này bao gồm các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách do Nhà nước thống nhất ban hành.

Chủ thể của tội mua bán trái phép hóa đơn là gì?

Người từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự trọn vẹn
Pháp nhân thương mại có đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 75 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Mặt khách quan của tội mua bán trái phép hóa đơn là gì?

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước là hành vi mua đi bán lại kiếm lời các loại hóa đơn, chứng từ này mà biết rõ các hóa đơn, chứng từ này không được phép mua bán.
Hành vi mua bán trái phép hóa đơn chỉ cấu thành tội phạm khi thuộc các trường hợp:
Dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số
Hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số
Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com