Trường hợp nào phải đăng ký quân sự tạm vắng năm 2022

Đất nước ta có truyền thống lâu đời trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam. Trong số các nghĩa vụ của công dân, nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ thiêng liêng nhất, bảo vệ an ninh đất nước, sẵn sàng chiến đấu khi đất nước lâm nguy. Nhưng không nhất thiết là ai cũng bắt buộc phải đi. Có những đối tượng sẽ được miễn, được tạm hoãn, được tạm vắng đi nghĩa vụ quân sự. Vậy trường hợp nào phải đăng ký quân sự tạm vắng. Cùng chúng tôi tìm hiểu quy định định này ở nội dung bài viết sau đây.

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Trường hợp nào phải đăng ký quân sự tạm vắng năm 2022

Trường hợp của bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập trong thời hạn 10 ngày công tác phải đăng ký lại.

Điều kiện được đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì Điều kiện được đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng được quy định cụ thể như sau:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng trong trường hợp đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập từ 03 tháng trở lên.

Theo đó, khi công dân đáp ứng điều kiện trên thì được đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Trường hợp đơn vị, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người uỷ quyền hợp pháp của đơn vị, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại nơi cư trú.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày trở về nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký lại;

Trường hợp nào phải đăng ký quân sự tạm vắng năm 2022

Thành phần hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì Thành phần hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng được quy định cụ thể như sau:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Trường hợp đơn vị, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người uỷ quyền hợp pháp của đơn vị, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại nơi cư trú.

Theo đó, thành phần hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng bao gồm: Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu).

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng được quy định cụ thể như sau:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Trường hợp đơn vị, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người uỷ quyền hợp pháp của đơn vị, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại nơi cư trú.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày trở về nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký lại;

Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; bổ sung các thông tin vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký lại cho công dân (trường hợp công dân trở về);

Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Đi du học thì có phải đăng ký nghĩa vụ tạm vắng không?

Căn cứ Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại đơn vị đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập:

a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập phải đến đơn vị đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; trong thời hạn 10 ngày công tác, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập mới phải đến đơn vị đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến;

b) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến đơn vị đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục; sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi công tác mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập trong thời hạn 10 ngày công tác phải đăng ký lại.

4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến được đăng ký theo hướng dẫn của Chính phủ.

Mời bạn xem thêm:

  • Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 mới nhất 2022
  • Năm 2022 thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất ở đâu?
  • Những điều kiện để quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh là gì?

Liên hệ ngay

Trên đây là bài viết tư vấn về Trường hợp nào phải đăng ký quân sự tạm vắng năm 2022. Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan đến xác nhận độc thân, thủ tục xin xác nhận độc thân, kết hôn với người Đài Loan… thì hãy liên hệ ngay tới LVN Group để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các LVN Group có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Liên hệ hotline: 1900.0191

  • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc đưa công dân ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Khoản 2 Điều 19 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về thẩm quyền quyết định việc đưa công dân ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:
2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có xác nhận của cấp có thẩm quyền, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị, tổ chức có công dân quy định tại khoản 1 Điều này phải báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định.

Người đang ở tù có bị đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Tại Khoản 1 Điều 19 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về những đối tượng bị đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:
1. Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây:
a) Chết;
b) Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị;
c) Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 hoặc Điều 14 của Luật này.
Khoản 1 Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:
1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:
a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;
b) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
c) Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com