Xin cấp lại giấy chứng sinh cần những gì?

Giấy chứng sinh theo hướng dẫn của pháp luật là giấy tờ thể hiện việc một cá nhân dược sinh ra trong đó ghi một số đặc điểm nhân thân của cá nhân như thời gian sinh ra, cha, mẹ, nơi sinh,…. Đây còn là giấy tờ cần có để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ. Tuy nhiên trên thực tiễn có nhiều trường hợp do cha mẹ không cần thận nên làm mất, rách, hư hỏng giấy chứng sinh hoặc có thể giấy chứng sinh được ghi chép có sự nhầm lẫn gây khó khăn cho cha mẹ khi đi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Vậy pháp luật quy định thế nào về việc cấp lại giấy chứng sinh? Khi nào giấy chứng sinh được cấp lại? Thủ tục, thẩm quyền cấp lại giấy chứng sinh thế nào? Để làm rõ vấn đề này, LVN Group xin giới thiệu bài viết “Xin cấp lại giấy chứng sinh cần những gì?“. Mời bạn đọc cùng cân nhắc.

Văn bản hướng dẫn

 • Thông tư 17/2012/TT-BYT
 • Thông tư 34/2015/TT-BYT

Giấy chứng sinh là gì?

Hiện nay, pháp luật không có quy định nào cụ thể về giấy chứng sinh là gì. Tuy nhiên, giấy chứng sinh là một trong những loại giấy tờ quan trọng mà mỗi con người được cấp từ khi mới sinh ra.

Giấy chứng sinh được dùng làm căn cứ chứng thực, xác nhận sự ra đời của một người, đồng thời dùng để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ hoặc các thủ tục khác có liên quan.

Thời hạn sử dụng của giấy chứng sinh là cho đến khi trẻ được đăng ký khai sinh.

Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp giấy chứng sinh có trách nhiệm ghi trọn vẹn các nội dung vào giấy chứng sinh. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày công tác, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Thủ tục cấp giấy chứng sinh

– Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền nơi trẻ em được sinh ra có trách nhiệm ghi trọn vẹn các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh theo hướng dẫn. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BYT và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày công tác, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo hướng dẫn trên. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày công tác.

– Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BYT và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.

Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo hướng dẫn trên.

Cấp lại Giấy chứng sinh trong những trường hợp nào?

Xin cấp lại giấy chứng sinh cần những gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT, được cấp lại Giấy chứng sinh trong các trường hợp sau đây:

– Trường hợp đã cấp Giấy chứng sinh mà phát hiện có nhầm lẫn trong quá trình ghi chép;

– Trường hợp Giấy chứng sinh bị mất, rách, nát.

Do đó khi thuộc một trong các trường hợp kể trên cha mẹ, người thân của trẻ em vừa được sinh ra có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng sinh cho trẻ.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng sinh

Thẩm quyền cấp lại giấy chứng sinh

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT, thẩm quyền cấp lại Giấy chứng sinh gồm:

– Bệnh viện đa khoa có khoa sản; Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, Bệnh viện sản – nhi;

– Nhà hộ sinh;

– Trạm y tế cấp xã;

– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ đẻ.

Xin cấp lại giấy chứng sinh cần những gì?

Tùy từng trường hợp xin cấp lại Giấy chứng sinh mà các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục sẽ khác nhau. Theo đó:

-Trường hợp xin cấp lại Giấy chứng sinh trường hợp có nhầm lẫn khi ghi chép

Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng sinh trong trường hợp bị mất, rách, nát bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BYT
 • Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn

Trong đó Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn bao gồm:

 • Đối với trường hợp nhầm lẫn về họ tên mẹ hoặc người nuôi dưỡng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, dân tộc thì gửi kèm bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu);
 • Đối với trường hợp nhầm lẫn về nơi đăng ký tạm trú thì kèm theo xác nhận của Công an khu vực về nơi đăng ký tạm trú.

– Trường hợp xin cấp lại Giấy chứng sinh trường hợp bị mất, rách, nát

Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng sinh trong trường hợp bị mất, rách, nát rất đơn giản chỉ bao gồm Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BYT

Trình tự thực hiện xin cấp lại giấy chứng sinh

Bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ phải chuẩn bị hồ sơ như đã đề cập ở trên gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu.

Trong đó cần chú ý về người thân thích. Người thân thích là những người có quan hệ thân thuộc và thích thuộc với một người.

Người thân thích có thể là những người thân thuộc – những người có mối quan hệ huyết thống theo trực hệ hoặc bàng hệ theo hướng dẫn của Luật hôn nhân và gia đình hoặc là những người thích thuộc – những người có quan hệ họ hàng được hình thành từ quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Theo Luật hôn nhân gia đình 2014, người thân thích là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời.

Sau khi nộp hồ sơ, người nộp chờ đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc xem xét giải quyết.

Trong thời hạn 02 ngày công tác, kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng sinh có nhầm lẫn để hủy, đơn và giấy tờ chứng minh được lưu cùng với bản lưu cũ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy chứng sinh được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy chứng sinh cũ và đóng dấu “Cấp lại”.

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày công tác.

Lưu ý: Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến nơi cấp Giấy chứng sinh lần đầu cho trẻ.

Viết đơn xin cấp lại giấy chứng sinh thế nào?

Theo quy định trên thì dù trong trường hợp xin cấp lại giấy chứng sinh do nhầm lẫn trong ghi chép hay do bị mất, bị rách nát thì đều cần có đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BYT. Theo đó bạn có thể cân nhắc mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng sinh dưới đây:

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn về “Xin cấp lại giấy chứng sinh cần những gì?”. Mong rằng các kiến thức trên có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sồng hằng ngày. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Và nếu quý khách có câu hỏi về thủ tục để công ty tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, thủ tục giải thể công ty cũng như để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến khác; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191. Hoặc bạn có thể cân nhắc thêm các kênh sau:

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Mời bạn xem thêm:

 • Thuê đất rừng sản xuất thế nào?
 • Xác định giá thuê đất trong khu công nghiệp thế nào?
 • Kinh nghiệm làm hợp đồng cho thuê đất bạn nên biết năm 2022

Giải đáp có liên quan

Vai trò của giấy chứng sinh là gì?

Giấy chứng sinh là giấy tờ dùng để xác thực sự ra đời của một cá nhân.
Theo đó, từ khi chúng ta được sinh ra, giấy chứng sinh là giấy tờ đầu tiên xác thực rằng có sự kiện sinh ra của chính bản thân mình. Trong giấy này chứa trọn vẹn các thông tin sau đây:
– Thông tin về người mẹ: Họ và tên, độ tuổi, nơi đăng ký thường trú, số CMND, tân tộc,…
– Thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm sinh.
– Bên cạnh đó, trong giấy này còn nêu rõ các đặc điểm của con như giới tính, cân nặng, tình trạng sức khỏe hiện tại, tên dự định đặt và người trực tiếp đỡ đẻ.
– Là giấy tờ cần có để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh của trẻ.

Đăng ký khai sinh không có giấy chứng sinh được không?

Theo Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch thì:
Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho đơn vị đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do đơn vị có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo hướng dẫn pháp luật.”
Bên cạnh đó tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch:
“Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 16 của Luật này cho đơn vị đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.
Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của đơn vị nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.
Do đó dù không có giấy chứng sinh thì vẫn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh. Tròng trường hợp này bạn có thể nộp thay thế bằng văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do đơn vị có thẩm quyền lập.

Mẫu giấy chứng sinh được quy định thế nào?

Giấy chứng sinh được in sẵn và đóng thành sổ. Kích thước của Sổ Giấy chứng sinh là khổ giấy A4 (210 x 297 mm). Mỗi trang trong sổ được chia thành 02 phần có nội dung giống nhau để ghi các thông tin liên quan đến trẻ sinh ra sống. Trong trường hợp những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang sử dụng phần mềm quản lý thì không nhất thiết phải đóng thành sổ, nhưng phải bảo đảm in và cấp Giấy chứng sinh cho trẻ theo đúng mẫu quy định tại Thông tư này.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com