Chế độ thai sản con chết sau sinh như thế nào?

Khi đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng các khoản trợ cấp chẳng hạn như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp lương hưu, trợ cấp mai táng phí,… Trong đó, có khoản trợ cấp thai sản dành cho người lao động khi sinh con. Vậy trong trường hợp người lao động sinh con ra mà chết thì có được hưởng chế độ thai sản không? Các khoản trợ cấp trong thời gian hưởng chế độ thai sản con chết sau sinh năm 2022 bao gồm những khoản nào? Lao động nữ được nghỉ thai sản khi con mất sau sinh trong thời gian bao lâu? Ai được hưởng chế độ thai sản con chết sau sinh? Thủ tục hưởng chế độ thai sản con chết sau sinh năm 2022 thực hiện thế nào? Bài viết sau đây của LVN Group sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi về vấn đề này, mời quý bạn đọc cùng cân nhắc nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Chế độ thai sản là gì?

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng (bao gồm cả lao động nam và nữ) trong quá trình thai sản từ khi khám thai đến khi nuôi con nhỏ. Chế độ nhằm bảo đảm, hỗ trợ một phần thu nhập và sức khỏe cho lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ, thực hiện các biện pháp tránh thai và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

Người lao động hưởng chế độ cần đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn của Pháp luật, cụ thể như sau:

Ai được hưởng chế độ thai sản con chết sau sinh?

Những đối tượng sau nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ thai sản khi con mất:

– Người công tác theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 03 – dưới 12 tháng;

– Người công tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 – dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 

chế độ thai sản con chết sau sinh

Điều kiện hưởng chế độ thai sản con chết sau sinh là gì?

Để được hưởng chế độ thai sản khi con mất, lao động nữ phải đảm bảo đủ các điều kiện hưởng thai sản theo hướng dẫn tại Điều 34 Luật BHXH năm 2014:

– Lao động nữ sinh con;

– Đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp người lao động đã thôi việc trước khi sinh, nhưng đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản.

Vì vậy, lao động nữ chỉ cần đóng đủ 06 tháng BHXH trong 12 tháng trước khi sinh thì sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Lao động nữ được nghỉ thai sản khi con mất sau sinh trong thời gian bao lâu?

Theo quy định, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Tuy nhiên, trường hợp con mất sau sinh, thời gian nghỉ hưởng chế độ của lao động nữ sẽ có sự thay đổi. Căn cứ, căn cứ khoản 3 Điều 34 Luật này:

– Con dưới 02 tháng tuổi chết: Mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh;

– Con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết: Mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này.

Vì vậy, con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng từ ngày con chết nhưng tối đa không quá 06 tháng nếu sinh một con, nếu sinh đôi thì thời gian này là không quá 07 tháng.

Các khoản trợ cấp trong thời gian hưởng chế độ thai sản con chết sau sinh năm 2022

Trợ cấp chế độ thai sản

Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về Mức hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo hướng dẫn tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau: a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo hướng dẫn tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Vì vậy, do vấn đề con chết sau khi sinh thuộc khoản 3 Điều 34 nên để được hưởng mức hưởng chế độ thai sản theo Điều 39 vừa nêu thì lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trước khi sinh.

Đồng thời, mức hưởng sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Ví dụ: Bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi sinh của chị A là 6.000.000 đồng. Chị A mang thai đơn từ tháng 02/2019. Chị A bắt đầu nghỉ thai sản từ tháng 10/2019. Do chị A mang thai đơn nên thời gian nghỉ thai sản của chị A là 06 tháng kể từ ngày bắt đầu từ tháng 10/2019 tức đến tháng 04/2019. Đến tháng 11/2019 chị A sinh con và đến tháng 12/2019 con chị A chết.

Do con chưa đủ 02 tháng tuổi chết nên chị A được nghỉ 04 tháng kể từ ngày sinh con, tức chị A được nghỉ đến tháng 03/2019. Vì vậy, tổng số tháng chị A nghỉ là 05 tháng. Theo đó, số tiền chị A được bảo hiểm xã hội chi trả là: 6.000.000 đồng x 100% x 05 tháng = 30.000.000 đồng.

Trợ cấp chế độ dưỡng sức phục hồi

Theo quy định tại Điều 41 Luật BHXH 2014, sau khi nghỉ hết thời gian quy định, nếu trong 30 ngày đầu trở lại công tác mà vẫn chưa đủ sức khỏe, lao động nữ được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo thời gian như sau:

– Tối đa 10 ngày nếu sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày nếu sinh mổ;

– Tối đa 05 ngày với các trường hợp khác.

Trong thời gian này, người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản với mức hưởng:

Mức hưởng/ngày = 30% mức lương cơ sở = 30% x 1,49 triệu đồng/tháng = 447.000 đồng.

Trợ cấp một lần sau khi sinh

Ngoài mức hưởng chế độ thai sản quy định như trên, lao động nữ sinh con mà con chết sau khi sinh còn được hưởng trợ cấp một lần theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Tức ngoài mức hưởng hàng tháng thì lao động nữ còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở (tại tháng lao động nữ sinh con). Xét theo ví dụ trên thì ngoài 30 triệu đồng thì chị A còn được hưởng trợ cấp một lần như sau: 02 x 1,49 triệu đồng (mức lương cơ sở từ tháng 07/2019) = 2,98 triệu đồng.

Mặt khác, theo điểm a khoản 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH:

“Lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu hoặc tất cả các con đều bị chết thì trợ cấp một lần khi sinh con theo hướng dẫn tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu”.

Theo đó, trường hợp lao động nữ mang thai sinh đôi trở lên nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như đã phân tích ở trên và được tính theo số con sinh ra bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.

Ví dụ: Tháng 08/2019 chị A sinh đôi mà cả hai con sinh ra đều chết 01 tháng sau khi sinh; mức trợ cấp một lần khi sinh con chị A được hưởng là: 02 x 1.490.000 đồng x 02 con = 5.960.000 đồng.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản con chết sau sinh năm 2022

Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ khi con chết sau sinh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
 • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp phải nghỉ để dưỡng thai.

Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại công tác, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời gian sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho đơn vị bảo hiểm xã hội.

Mời bạn xem thêm:

 • Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế khi nào?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về chủ đề “chế độ thai sản con chết sau sinh”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về thủ tục tạm ngừng kinh doanh, đăng ký giấy phép doanh nghiệp, thành lập công ty, giải thể doanh nghiệp, tạm ngưng công ty… Hãy liên hệ qua số điện thoại:  1900.0191

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai là bao lâu?

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai người lao động sẽ được hưởng các ngày nghỉ theo hướng dẫn:
07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

Sau khi hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì lao động nữ nghĩ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe thì có bao gồm cả ngày nghỉ lễ không?

Theo quy định, sau khi hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì lao động nữ nghĩ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe và bao gồm luôn cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

 Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ khi con chết sau sinh gồm:
– Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
– Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
– Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp phải nghỉ để dưỡng thai.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com