Cơ quan nào thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi?

Kính chào LVN Group. Tôi tên là Mai Hồng, sắp tới tôi sẽ đón một bé trai chào đời. Để cháu được hưởng những điều kiện về y tế tốt nhất nên tôi dự định sẽ đăng ký bảo hiểm y tế. Tuy nhiên trước khi đăng ký thì tôi băn khoăn không biết pháp luật quy định thế nào về bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi, để đăng ký bảo hiểm y tế cho trẻ cần đến đơn vị nào? LVN Group có thể trả lời giúp tôi về vấn đề đơn vị nào thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi không? Mong LVN Group giúp đỡ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group. Để trả lời vấn đề “Cơ quan nào thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi?” và cũng như nắm rõ một số câu hỏi xoay quanh câu hỏi này. Mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi như sau:

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014
  •  Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

Bảo hiểm y tế là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 quy định như sau: Bảo hiểm y tế là cách thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo hướng dẫn của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Cơ quan nào thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi?

Trẻ em khi sinh ra thì sẽ thực hiện thủ tục đăng kí khai sinh, pháp luật quy định về việc kết hợp thủ tục đăng kí khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  quy định về đơn vị thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế như sau:

“Điều 4. Cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Cơ quan đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, cụ thể như sau:

a) Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

c) Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện) cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Các đơn vị có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc cùng thuộc địa bàn một quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.”

Vì vậy, đơn vị thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đó chính là Ủy ban nhân dân cấp xã; Công an xã, thị trấn, công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công an quận, huyện thị xã và đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cơ quan nào thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi?

Trình tự cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thế nào?

Thứ nhất, hoạt động nộp hồ sơ 

 Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp 01 bộ hồ sơ như đã liệt kê tại Mục 3 tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hoặc những người thân khác trong gia đình có thể đi thay ( cầm theo sổ hộ khẩu) hoặc có thể ủy quyền cho người khác làm (có chữ ký của mình) thay khi không thể trực tiếp nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã. (Điều 8 Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT)

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo hướng dẫn trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không phải chứng thực văn bản ủy quyền; nhưng cần có giấy chứng minh quan hệ.

Thứ hai, hoạt động tiếp nhận hồ sơ

– Công chức tư pháp – hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trên cơ sở danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do đơn vị Bảo hiểm xã hội cung cấp được niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu.

– Trường hợp người dân không có Tờ khai đăng ký khai sinh, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì công chức tư pháp – hộ tịch cấp cho người dân các mẫu giấy tờ đó theo hướng dẫn.

– Trường hợp hồ sơ của người dân trọn vẹn, đúng quy định thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em (nếu có); viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân.

– Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của đơn vị mình theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo hướng dẫn của pháp luật. (Điều 9 Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT)

Thứ ba, thực hiện đăng ký khai sinh, lập và chuyển hồ sơ để cấp thẻ bảo hiểm y tế tại UBND cấp xã

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày công tác tiếp theo.

– Khi đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp – hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: lập hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi ; lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định.

– Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Tùy thuộc điều kiện thực tiễn, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể chuyển trước thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế đến đơn vị Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông qua mạng điện tử.

Thứ tư, thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Hoạt động cấp thẻ bảo hiểm y tế như sau:

– Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Sau khi nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được. Trường hợp hồ sơ trọn vẹn, đúng quy định thì trong thời hạn 10 ngày công tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã tại Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Tùy điều kiện và tình hình thực tiễn, các địa phương có thể lựa chọn việc chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân cấp xã bằng các cách thức khác phù hợp.

– Trường hợp hồ sơ chưa trọn vẹn hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, đơn vị Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho đơn vị Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày công tác tiếp theo.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề “Cơ quan nào thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi?” . Chúng tôi hy vọng rằng với câu trả lời trên bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mọi câu hỏi về thủ tục pháp lý có liên quan hay các câu hỏi không có lời trả lời như: xác nhận tình trạng hôn nhân online tpHCM, đăng ký lại khai sinh, mẫu hóa đơn điện tử, chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế, tìm hiểu về hợp thức hóa lãnh sự tại Việt Nam,… Quý khách vui lòng liên hệ LVN Group để được hỗ trợ, trả lời. 

Để được tư vấn cũng như trả lời những câu hỏi của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Hãy liên hệ: 1900.0191.

Mời bạn xem thêm

  • Quy định đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài năm 2022
  • Chuyển hộ khẩu có ảnh hưởng đến bảo hiểm y tế không?
  • Gia hạn bảo hiểm y tế cá nhân online thế nào?

Giải đáp có liên quan

Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi như nào?

Theo đó, khi chuẩn bị hồ sơ yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, phụ huynh cần chuẩn bị:
Giấy đăng ký khai sinh.
Giấy chứng sinh.
Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế.

Mức hưởng BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi nếu đúng tuyến thế nào?

Khám BHYT đúng tuyến là trường hợp khám, chữa bệnh theo đúng nơi được đăng ký trong BHYT. 
Bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh nằm trong mức đóng BHYT dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, căn cứ vào Điểm e, Khoản 3, Điều 12, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia BHYT:
“3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;”
(Theo Điểm e, Khoản 3, Điều 12, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung  năm 2014)
Bên cạnh đó, Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:
“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế
1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:
a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;”.
(Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014)
Vì vậy, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí 100% chi phí khám chữa, bệnh khi đi khám BHYT đúng tuyến.

Thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi là bao lâu?

Căn cứ vào khoản 2, Điều 12, Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT năm 2015, kể từ khi tiếp nhận trọn vẹn hồ sơ, trong vòng 10 ngày BHXH cấp huyện tiến hành cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và chuyển cho UBND cấp xã.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com