Mua nhà giấy tay có làm sổ được không?

Kính chào LVN Group! Năm trước vợ chồng tôi có mua một ngôi nhà nhưng chỉ có giấy viết tay. Trên giấy đấy có chữ ký của người bán, chữ ký của vợ chồng tôi và người làm chứng. Tôi băn khoăn không biết giấy tờ này có được coi là hợp pháp pháp không? Có làm thủ tục sang tên được không? Tôi muốn hỏi LVN Group mua nhà giấy tay có làm sổ được không? Mong LVN Group phản hồi để trả lời câu hỏi của tôi. Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Mua nhà bằng giấy viết tay là gì?

 Mua nhà bằng giấy viết tay được coi là thói quen gọi của người dân chứ không được pháp luật định nghĩa cụ thể. Mua bán đất bằng giấy viết tay được hiểu là việc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng; hoặc chứng thực theo hướng dẫn. Và việc này cần phải hiểu đó là chỉ có hiệu lực nếu thời gian chuyển nhượng diễn ra trước ngày 01/7/2014. Tại thời gian Luật đất đai năm 2013 không có hiệu lực.

Tại Luật Đất đai 2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 đã quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải công chứng hoặc chứng thực; và Luật Đất đai 2013 vẫn kế thừa và quy định hết sức chặt chẽ vấn đề này. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay diễn ra rất phổ biến. Để giải quyết vấn đề trên, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ghi nhận hiệu lực giao dịch về quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay xảy ra trước thời gian 01/7/2014. Với quy định này đã mở ra cơ hội hợp thức hóa đất nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay.

Mua nhà bằn giấy viết tay hợp pháp

Chuyển nhượng từ ngày 01/7/2014 đến nay

Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định: việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
 • Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo hướng dẫn của pháp luật về dân sự;
 • Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Vì vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau phải công chứng, chứng thực nếu không sẽ không có hiệu lực, trừ khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015. Hay nói cách khác, nếu không công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng thì giao dịch đó vô hiệu, không thể đăng ký biến động (không sang tên được).

Thủ tục để hợp thức hóa mua đất bằng giấy viết tay

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ghi nhận hiệu lực giao dịch về quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay xảy ra trước ngày 1.7.2014. Quy định này đã mở ra cơ hội hợp thức hóa đất nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay.

Hợp thức hóa mua đất bằng giấy viết tay đối với đất chưa được cấp sổ đỏ

Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Quy định các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo hướng dẫn của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; đơn vị tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật:

 • Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008;
 • Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008; đến trước ngày 1/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này;
 • Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014.

Theo đó, dù chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2014 vẫn có hiệu lực. Nhưng cần biết rõ thời gian chuyển nhượng.

Mua nhà giấy tay có làm sổ được không?

Hợp thức hóa mua đất bằng giấy viết tay đối với đất có giấy chứng nhận

Theo Khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/7/2014 mà bên nhận chuyển nhượng chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển nhượng.

 • Người nhận chuyển nhượng nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có để có giấy chứng nhận mới.
 • Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền.
 • Sau thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền. Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến đơn vị nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo hướng dẫn.

Mua nhà giấy tay có làm sổ được không?

Theo quy định của pháp luật, mua nhà giấy tay vẫn làm sổ đỏ được nếu thuộc 2 trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Người sử dụng đất do nhận do chuyển nhượng hay nhận tặng bằng giấy tay trước ngoài 1/1/2008 hoặc nhận thừa kế trước ngày 1/7/2014 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mà không bị ràng buộc khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất lần đầu mà không cần làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.
 •  Trường hợp 2: Người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng bằng giấy tay từ ngày 1/1/2008 đến ngày 1/7/2014 có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu thuộc 2 trường hợp kể trên thì người sử dụng đất, mua nhà giấy tay, chuyển nhượng cho nhận vẫn được làm sổ đỏ, được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền lợi. Mặt khác, người nhận chuyển nhượng không cần phải nộp các hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất cho đơn vị nhận hồ sơ theo hướng dẫn của pháp luật tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Mời bạn xem thêm

 • Đất nằm trong lộ giới là gì?
 • Xác định lỗi trong hợp đồng đặt cọc
 • Người giám hộ là người uỷ quyền không?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về chủ đề “Mua nhà giấy tay có làm sổ được không”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn đọc. Mặt khác, bạn đọc có thể cân nhắc về mua giấy tay có được công chứng không, hợp thức hóa nhà đất mua giấy tay, những tồn tại bất cập lớn trong chính sách tái định cư, đất tái định cư có bị quy hoạch theo hướng dẫn không, quy trình giao đất tái định cư hiện nay như nào, thủ tục đăng ký logo, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, tại mẫu đơn xác nhận độc thân, hợp pháp hóa lãnh sự bộ ngoại giao, hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà đất, hợp đồng cho thuê nhà đất… trên trang lvngroup .

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group, hãy liên hệ qua số điện thoại:  1900.0191 hoặc:

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.

Giải đáp có liên quan

Làm sổ đỏ cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ gồm:
– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính.
– Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng; hoặc chứng thực theo hướng dẫn của pháp luật về công chứng, chứng thực.
– Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.
– Nộp bản chính giấy tờ.

Mua nhà giấy tay có an toàn không?

Mua nhà giấy tay có rất nhiều rủi ro, muốn mua nhà giấy tay phải có kinh nghiệm và đảm bảo giấy tờ pháp lý, có công chứng để được cấp sổ đỏ và bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com