Mức bồi thường tai nạn giao thông chết người theo luật định

Kính chào LVN Group, Tôi có câu hỏi cần được trả lời như sau: Tôi là Vinh, hiện đang sinh sống và công tác ở Tiền Giang. Ngày 10/4/2022, cháu gái của tôi là N bị tai nạn giao thông, đang trong cơn nguy kịch và đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang để điều trị. Theo thông tin mà tôi được biết ngày 10/4/2022, cháu tôi có lên trung tâm Tỉnh để mua ít đồ dùng cùng với bạn. Sau khi mua xong, cháu tôi có đứng trên vỉa hè chờ bạn thì bất ngờ có một chiếc ô tô lao thẳng lên vỉa hè và đâm vào. Sau thời gian điều trị do vết thương quá nặng nên cháu tôi không qua khỏi. Hiện tại, anh K là người gây ra vụ tai nạn này đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây ra tai nạn. Qua quá trình điều tra, xác định xe anh K bị kẹt chân ga nên lao nhanh vào vỉa hè và gây ra tai nạn làm chết người. Vậy, LVN Group cho tôi hỏi trường hợp anh K. Gây ra tai nạn giao thông, mức bồi thường tai nạn giao thông chết người theo pháp luật quy định thế nào? Xin cảm ơn LVN Group!

Chào bạn, để trả lời câu hỏi “Mức bồi thường tai nạn giao thông chết người theo luật định” hãy cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Văn bản hướng dẫn

 • Bộ luật hình sự 2015
 • Bộ luật dân sự 2015
 • Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP

Nguyên tắc bồi thường thiệthại khi vi phạm quy định về an toàn giao thông

Theo nguyên tắc bồi thường tổn hại được quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 1. Thiệt hại thực tiễn phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, cách thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. Người chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và tổn hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tiễn thì bên bị tổn hại hoặc bên gây tổn hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc đơn vị nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 4. Khi bên bị tổn hại có lỗi trong việc gây tổn hại thì không được bồi thường phần tổn hại do lỗi của mình gây ra.
 5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu tổn hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế tổn hại cho chính mình.

Mức bồi thường tai nạn giao thông chết người theo hướng dẫn của pháp luật

Căn cứ Điều 601 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về bồi thường tổn hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, cụ thể: phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Đối với tổn hại về sức khỏe

Tại Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:
1.Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị tổn hại;
b) Thu nhập thực tiễn bị mất hoặc bị giảm sút của người bị tổn hại; nếu thu nhập thực tiễn của người bị tổn hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tiễn bị mất của người chăm sóc người bị tổn hại trong thời gian điều trị; nếu người bị tổn hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì tổn hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị tổn hại;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.

Mức bồi thường tai nạn giao thông chết người theo luật định

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường tổn hại theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên có thể thấy hiện nay pháp luật không ấn định cụ thể số tiền bồi thường tổn hại trong trường hợp sức khỏe bị xâm phạm mà chỉ nêu ra các khoản được yêu cầu bồi thường. Do đó, người bị tổn hại được quyền yêu cầu bồi thường bao gồm:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của chú anh;
 • Thu nhập thực tiễn bị giảm sút của chú anh;
 • Thu nhập thực tiễn bị giảm sút của người chăm sóc chú anh trong thời gian chú anh điều trị;
 • Các tổn hại khác (nếu có);

Đối với tổn hại về tính mạng

1. Tại Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 quy định về tổn hại do tính mạng bị xâm phạm như sau
Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:
a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo hướng dẫn tại Điều 590 của Bộ luật này;
b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị tổn hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường tổn hại theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị tổn hại, nếu không có những người này thì người mà người bị tổn hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị tổn hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thân nhân người bị mất khi tai nạn giao thông xảy ra được quyền yêu cầu bồi thường tổn hại các khoản sau:

 • Chi phí hợp lý cho việc mai táng (chi phí này được tính theo chi phí mai táng tại địa phương);
 • Tiền cấp dưỡng đối với những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thị hại có nghĩa vụ cấp dưỡng (theo hướng dẫn của pháp luật hôn nhân gia đình, con từ đủ 18 tuổi trở lên không thuộc trường hợp được cấp dưỡng (trừ trường hợp con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con).
 • Các tổn hại khác (nếu có);

Mặt khác, thân nhân người bị hại được quyền yêu cầu người gây ra tai nạn bồi thường tổn thất về tinh thần, mức bồi thường theo thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở.
Thời điểm cấp dưỡng: Theo Khoản 2 Điều 539 Bộ luật Dân sự 2015 thì Trường hợp người bị tổn hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời gian người có tính mạng bị xâm phạm chết. Đối với người thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết.

Trách nhiệm dân sựvà hình sựkhi vi phạm quy định về an toàn giao thông

Trách nhiệm dân sự

Căn cứ Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiêt hại như sau:
Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường tổn hại

 1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây tổn hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
 2. Người gây tổn hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại trong trường hợp tổn hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị tổn hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 3. Trường hợp tài sản gây tổn hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn hại, trừ trường hợp tổn hại phát sinh theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

Trách nhiệm hình sự

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

 1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây tổn hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
  a) Làm chết người;
  b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương có thể 61% trở lên;
  c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
  d) Gây tổn hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
  a) Không có giấy phép lái xe theo hướng dẫn;
  b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;
  c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
  d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
  đ) Làm chết 02 người;
  e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%:
  g) Gây tổn hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
  Việc kết luận có phạm tội được không phụ thuộc vào kết luận của đơn vị điều tra, kết luận giám định về nguyên nhân, mức độ lỗi gây ra tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

 • Bán tạp hóa nhỏ có cần đăng ký kinh doanh không?
 • Tra cứu ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
 • Đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể ở đâu?
 • Mẫu tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể hiện nay

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề "Mức bồi thường tai nạn giao thông chết người theo luật định". Chúng tôi hi vọng rằng thông tin trên có thể cho bạn thêm kiến thức về pháp luật và có thể giúp bạn áp dụng vào cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và có thêm sự tư vấn về vấn đề trên cũng như các vấn đề liên quan đến pháp luật như thông báo giải thể công ty cổ phần; giải thể công ty TNHH 1 thành viên; thành lập công ty; đăng ký nhãn hiệu; mẫu hóa đơn điện tử; quyết định tạm ngừng kinh doanh ..… hãy liên hệ đến đường dây nóng của LVN Group, tell: 1900.0191.
 • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường tổn hại khi nào?

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 103/2008/NĐ-CP Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường tổn hại đối với các trường hợp sau:
+Hành động cố ý gây tổn hại của chủ xe, lái xe, hoặc của người bị tổn hại.
+Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
+Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe.
+Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, tổn hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị tổn hại.
+Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
+Chiến tranh, khủng bố, động đất.
+Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Lỗi chạy quá tốc độ dưới 10km đối với xe máy bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;

Lái xe gây chết người rồi bỏ chạy thì bị xử lý thế nào?

Lái xe sau khi gây tai nạn lại bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm thì hành vi phạm tội định khung quy định tại khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự. Căn cứ:
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;
c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;”
Do đó, lái xe sẽ bị xét xử theo khoản này, với mức hình phạt tự từ 3 năm đến 10 năm.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com