Quy định pháp luật đất định quy hoạch làm đường giao thông năm 2022

Kính chào LVN Group. Tôi hiện đang công tác tại huyện Đ, tỉnh L đang có câu hỏi liên quan đến quy hoạch đất đai, mong được LVN Group trả lời. Con đường trung tâm của huyện Đ trước đây là đường lên xã, năm 2000 mở ra rộng 3m. Cuối năm 2004 thành lập huyện và được đổ nhựa 3m. Sau đó nhân dân làm nhà phá bỏ cafe, làm nhà lùi sâu vào 7,5m tính từ tim đường vào (UBND xã quy định) người dân đã chấp hành. Đến nay tiếp tục mở đường thì được cán bộ phòng kinh tế hạ tầng thông báo là vào 12m từ tim đường vào, nếu trúng nhà nào, thì yêu cầu gia đình tự tháo dỡ không bồi thường, nếu gia đình nào không tự tháo dỡ thì họ tự tháo dỡ và lấy vật tư; có nhà bị trúng mái hiên, có nhà vào nhà 1-2m. Vậy theo hướng dẫn có được bồi thường, đền bù không? Quy định pháp luật đất định quy hoạch làm đường giao thông hiện nay thế nào? Mong được LVN Group trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn đọc.

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Đất đai năm 2013
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Đất quy hoạch là gì?

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Luật Đất đai 2013, có thể hiểu như sau:

  • Quy hoạch sử dụng dất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
  • Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Quy định pháp luật đất định quy hoạch làm đường giao thông

Trong vụ việc của bạn, phần đất đang trong diện bồi thường đã có quy hoạch làm đường từ năm 2000, các gia đình sinh sống tại khu vực này có xây dựng nhà ở nhưng không xây dựng vào phần quy hoạch mà đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, sau đó đường này được mở rộng ra thêm theo một phương án quy hoạch mới thì phần tài sản (bao gồm công trình, nhà ở, cây cối …) của các hộ gia đình đã sinh sống trên đó đã hình thành trước khi quy hoạch thì trong trường hợp này, khi có quyết định thu hồi đất đơn vị có thẩm quyền phải bồi thường về đất và về tài sản gắn liền trên đất theo hướng dẫn của Luật đất đai 2013 nêu trên như sau:

Căn cứ Điều 79 Luật đất đai 2013 về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở, cụ thể như sau:

“Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.

Quy định pháp luật đất định quy hoạch làm đường giao thông

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Về vấn đề có những gia đình bị thu hồi và phải tháo dỡ một phần căn nhà theo Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất :

“Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo hướng dẫn của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tiễn tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

3. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thi được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

5. Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

6. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì việc bồi thường thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

a) Trường hợp thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà phần còn lại vẫn đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng tiền đối với phần diện tích đất thu hồi;

b) Trường hợp thu hồi toàn bộ diện tích đất hoặc thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà phần còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng đất để thực hiện dự án hoặc bồi thường bằng tiền;

c) Đối với dự án đã đưa vào kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường bằng tiền.”

Theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thì bạn được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Bao lâu sẽ bị thu hồi đất dính quy hoạch

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013:

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án mà sau 3 năm không có quyết định thu hồi đất thì đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh.

Trường hợp đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh. Hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ. Nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ. Thì người sử dụng đất vẫn tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà không bị hạn chế.

Có thể bạn quan tâm

  • Trình tự, thủ tục về xin thông tin tra cứu quy hoạch đất đai?
  • Có được cấp sổ đỏ cho đất quy hoạch không?
  • Hiểu thế nào là quy hoạch đất ở xây dựng mới?

Liên hệ ngay

Trên đây là bài viết tư vấn của LVN Group về vấn đề “Quy định pháp luật đất định quy hoạch làm đường giao thông năm 2022″. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc! LVN Group chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục cho thuê nhà đất, thủ tục chuyển nhượng nhà đất hay bạn đọc muốn tìm hiểu về mẫu hợp đồng cho thuê nhà đất… Nếu quý bạn đọc có nhu cầu cần tư vấn giải quyết vấn đề pháp lý, gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 1900.0191

  • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Có được chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch không?

Đối với trường hợp đất quy hoạch có trọn vẹn điều kiện theo hướng dẫn ở điều 188 về việc chuyển đổi, cho thuê, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp,… Thì người sở hữu đất quy hoạch cần phải đáp ứng một số điều kiện dưới đây:
– Sở hữu giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai;
– Đất đai không đang trong quá trình tranh chấp căng thẳng;
– Đất đai không bị kê biên nhằm đảm bảo thi hành án;
– Đất đai còn trong thời hạn sử dụng.
Đối với trường hợp đất quy hoạch không có quyết định của Nhà nước về công việc thu hồi, chủ sở hữu sẽ có quyền chuyển nhượng nếu đáp ứng các điều kiện trên. Khi mua đất thuộc diện quy hoạch có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đất bị thu hồi, người sở hữu sẽ được bồi thường theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, các yêu cầu hoàn tiền hoặc khởi kiện đều không được đáp ứng.

Cần đáp ứng điều kiện gì để mua bán đất quy hoạch?

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán đất) khi có đủ các điều kiện sau:
Có Sổ đỏ, trừ trường hợp 02 trường hợp sau:
Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp sổ đỏ nhưng được quyền bán.
Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền bán đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền bán khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ (chưa cần có Sổ).
Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
Đất không có tranh chấp;
Trong thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp nào được mua bán đất quy hoạch?

Các trường hợp được mua bán đất quy hoạch
Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Bạn hoàn toàn được quyền mua bán. Cũng như tặng cho, thừa kế. Chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…
Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com