Quy định về đấu giá cho thuê tài sản công như thế nào?

Kính chào LVN Group. Cơ quan tôi có một số vật dụng, đồ dùng ít sử dụng. Nay mọi người muốn cho thuê có được không? Quy định về đấu giá cho thuê tài sản công thế nào? Tôi rất mong LVN Group tìm và giúp tôi tìm hiểu các nội dung xoay quanh vấn đề này. Mong nhận được phản hồi sớm nhất từ phía LVN Group. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group chúng tôi. Dưới đây là bài viết Quy định về đấu giá cho thuê tài sản côngthế nào?. Mời bạn cùng đón đọc để có thể tìm được lời trả lời cho câu hỏi của mình.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 • Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Quy định về đấu giá cho thuê tài sản côngthế nào?

Quy định về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lí tài sản công 2017

– Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 56, Khoản 1 Điều 57 và Khoản 1 Điều 58 của Luật này.

– Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

 • Được đơn vị, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 56, Khoản 2 Điều 57 và Khoản 2 Điều 58 của Luật này cho phép;
 • Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao;
 • Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao;
 • Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
 • Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản;
 • Tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo hướng dẫn của pháp luật;
 • Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo hướng dẫn;
 • Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

– Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết có trách nhiệm:

 • Lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để báo cáo đơn vị, người có thẩm quyền quyết định;
 • Tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt;
 • Cập nhật thông tin về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công;
 • Thực hiện trọn vẹn các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật này.

– Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm:

 • Thẩm định để trình đơn vị, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 56, Khoản 2 Điều 57 và Khoản 2 Điều 58 của Luật này quyết định hoặc có ý kiến về đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
 • Tiếp nhận, quản lý và công khai thông tin về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

– Số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được hạch toán riêng và kế toán trọn vẹn theo hướng dẫn của pháp luật về kế toán và được quản lý, sử dụng như sau:

 • Chi trả các chi phí có liên quan;
 • Trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có);
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;
 • Phần còn lại được quản lý, sử dụng theo hướng dẫn của Chính phủ.

Được cho thuê tài sản công trong các trường hợp nào?

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Quản lý tài sản công 2017, đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công trong các trường hợp sau đây:

 • Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;
 • Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được đơn vị, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.
Quy định về đấu giá cho thuê tài sản công thế nào?

Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công

Theo khoản 2 Điều 57 Luật Quản lý tài sản công 2017, thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

 • Bộ trưởng, Thủ trưởng đơn vị trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp; tài sản khác có giá trị lớn theo hướng dẫn của Chính phủ;
 • Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản không thuộc quy định tại Điểm a khoản này.

Phương thức và giá cho thuê tài sản công

Phương thức và giá cho thuê tài sản được quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Quản lý tài sản công 2017. Căn cứ như sau:

 • Đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác có giá trị lớn theo hướng dẫn của Chính phủ thực hiện theo phương thức đấu giá; giá cho thuê là giá trúng đấu giá;
 • Đối với tài sản không thuộc phạm vi quy định tại Điểm a khoản này thực hiện theo phương thức thoả thuận; giá cho thuê tài sản do người cho thuê và người đi thuê tài sản thoả thuận theo giá thuê trên thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ”.

Theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP thì việc cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo các cách thức sau:

– Đấu giá áp dụng đối với gói cho thuê tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp. Việc đấu giá cho thuê tài sản được thực hiện theo hướng dẫn tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP và pháp luật về đấu giá tài sản;

– Cho thuê trực tiếp áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Tài sản là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị;
 • Cho thuê từng hạng mục thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (hội trường, phòng họp, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, phòng điều trị…) trong thời gian dưới 15 ngày hoặc từ 15 ngày trở lên nhưng không liên tục.

Giá cho thuê tài sản được xác định như sau:

 • Giá trúng đấu giá trong trường hợp cho thuê theo cách thức đấu giá;
 • Giá cho thuê được niêm yết, thông báo công khai trong trường hợp cho thuê trực tiếp.

Giá khởi điểm để đấu giá, giá cho thuê được niêm yết, thông báo công khai do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt phù hợp với giá cho thuê phổ biến tại thị trường địa phương của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ.

Việc cho thuê tài sản phải được lập thành hợp đồng theo hướng dẫn của pháp luật.

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về Quy định về đấu giá cho thuê tài sản côngthế nào?. Chúng tôi hi vọng bạn có thể vận dụng kiến thức trên. để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy khai sinh; chi phí đổi tên giấy khai sinh; hay về mua giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, …. của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191. Hoặc qua các kênh sau:

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Chi phí hợp lý có liên quan đến việc cho thuê tài sản gồm những gì?

Chi phí hợp lý có liên quan đến việc cho thuê tài sản gồm:
– Chi phí khấu hao tài sản cố định cho thuê;
– Chi phí định giá, thẩm định giá, đấu giá tài sản cho thuê;
– Chi phí quản lý, vận hành tài sản trong thời gian cho thuê;
– Chi phí hợp lý khác có liên quan.
Số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản, sau khi chi trả các chi phí hợp lý có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, phần còn lại, đơn vị sự nghiệp công lập được quản lý, sử dụng theo hướng dẫn của Chính phủ về cơ hình phạt chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Số tiền thu được từ hoạt động cho thuê tào sản công được quản lý, sử dụng thế nào?

Số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được hạch toán riêng và kế toán trọn vẹn theo hướng dẫn của pháp luật về kế toán và được quản lý, sử dụng như sau:
– Chi trả các chi phí có liên quan;
– Trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có);
– Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;
– Phần còn lại được quản lý, sử dụng theo hướng dẫn của Chính phủ.

Trách nhiệm của đơn vị sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết có trách nhiệm:
– Lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để báo cáo đơn vị, người có thẩm quyền quyết định;
– Tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt;
– Cập nhật thông tin về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công;
– Thực hiện trọn vẹn các yêu cầu quy định.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com