Tác hại của cạnh tranh không lành mạnh là gì

Thưa LVN Group, tôi có một của hàng buôn hàng thời trang Quảng Châu chủ yếu là áo phông và các mặt hàng thu đông. Một thời gian nhập hàng do nắm bắt được xu thế và sắp vào mùa đông nên tôi đã nhập hàng áo len và áo khoác màu đông về bán. Thấy tôi bán chạy và đắt khách nên cửa hàng bán hàng bên cạnh đến gây sự, chê hàng của tôi và nói xấu của hàng chúng tôi về uy tín và chất lượng kém. Tôi muốn nhờ LVN Group tư vấn đó có phải là cửa hàng bên cạnh đã cạnh tranh không lành mạnh không? Biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh thế nào? Tác hại của cạnh tranh không lành mạnh? Hậu quả của cạnh tranh không lành mạnh thế nào? Mong LVN Group tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi; để trả lời câu hỏi của bạn cũng như vấn đề: Tác hại của cạnh tranh không lành mạnh là gì?; Cần phải làm thế nào? Đây chắc hẳn; là câu hỏi của; rất nhiều người để trả lời câu hỏi đó cũng như trả lời cho câu hỏi ở trên; thì hãy cùng cân nhắc qua; bài viết dưới đây của chúng tôi để làm rõ vấn đề nhé.

Căn cứ pháp luật:

  • Bộ luật dân sự 2015;
  • Luật cạnh tranh 2018

Cạnh tranh không lành mạnh là gì?

Cạnh tranh không lành mạnh giải quyết các trường hợp trong đó người tiêu dùng đã bị lừa dối hoặc các hành vi thương mại lừa đảo, cũng như các hành vi được tạo ra để hạn chế hoặc thay đổi doanh thu của công ty. Đây là hành động có thể và cần phải chịu trách nhiệm dân sự trước tòa án. Một số cách thức cạnh tranh không lành mạnh cũng là tội phạm.

Không công bằng không có nghĩa là giống nhau trong mọi tình huống. Nó có thể có các ý nghĩa khác nhau trong các môi trường kinh doanh khác nhau và tùy thuộc vào bản chất của thương mại.

 Ví dụ: cạnh tranh không lành mạnh trong môi trường cửa hàng bán lẻ có thể là một hành vi khác xa so với những gì một công ty dược phẩm có thể tham gia.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh

Đặc điểm này thể hiện quy định về đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh. Theo đó, chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh chỉ bao gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề. Những đối tượng còn lại như các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức của người tiêu dùng, các đơn vị truyền thông, các tổ chức phi kinh tế… không là đối tượng áp dụng các quy định của pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh. Đôi khi, thực tiễn phát sinh những tình huống một số tổ chức phi kinh tế, các đơn vị truyền thông… thực hiện những hành vi xâm phạm đến quyền cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp, ví dụ tung tin không trung thực về doanh nghiệp, về hàng hóa. dịch vụ…. Với việc giới hạn chủ thể thực hiện hành vi, pháp luật cạnh tranh không áp dụng để xử lý những tình huống trên. Mặt khác, đặc điểm này cũng khẳng định hành vi cạnh tranh không lành mạnh xảy ra trong kinh doanh ở mọi ngành, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, mọi công đoạn của quá trình kinh doanh. Pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh được áp dụng cho mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực kinh tế. Nói cách khác, pháp luật không giới hạn áp dụng cho bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực hoặc hoạt động kinh doanh nào của kinh tế quốc dân

Hành vi cạnh tranh trái  với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập cửa hàng thương mại và các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh

Đặc điểm này là căn cứ lý luận để xác định bản chất không lành mạnh của hành vi. Tuy nhiên, “trái với chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh” là thuật ngữ trừu tượng cả về pháp lý lẫn lý thuyết. Không có những căn cứ pháp lý hoặc cấu thành pháp lý cụ thể để xác định đặc điểm này. Thế nên, Cơ quan có thẩm quyền không thể sử dụng khái niệm hành vi không lành mạnh để quy kết một hành vi cụ thể của doanh nghiệp là không lành mạnh. Để khắc phục tình trạng trên, pháp luật cạnh tranh đã tập trung giải quyết

Tác hại của cạnh tranh không lành mạnh

Tác hại của cạnh tranh không lành mạnh

– Các tập cửa hàng kinh doanh thông thường đã được thừa nhận rộng rãi được áp dụng đối với những hành vi chưa được pháp luật dự liệu là cạnh tranh không lành mạnh. Nói cách khác, căn cứ này là biện pháp dự phòng để áp dụng cho những trường hợp pháp luật chưa quy định về một hành vi cụ thể nhưng khi hành vi này được thực hiện đã xâm hại đến quyền cạnh tranh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh khác, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và trái với tập cửa hàng kinh doanh. Căn cứ này đã mở rộng khả năng điều chỉnh và khắc phục được tình trạng chóng lạc hậu của pháp luật cạnh tranh. Cho đến nay, Luật cạnh tranh chưa quy định những tập cửa hàng kinh doanh nào được coi là các chuẩn mực đạo đức thông thường.

Tính trái chuẩn mực đạo đức thông thường trong kinh doanh của hành vi cạnh tranh không lành mạnh đòi hỏi pháp luật cạnh tranh phải luôn được chỉnh lý, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Nhận thức về các dấu hiệu, biểu hiện không lành mạnh cụ thể luôn thay đổi và có sự khác biệt theo từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể như sau: – Quan niệm về tính không lành mạnh là kết quả của những ý niệm liên quan đến xã hội học, kinh tế học, đạo đức học của một xã hội nhất định nên có thể dẫn đến hiện tượng là hành vi cạnh tranh bị coi là cạnh tranh không lành mạnh ở nước này, nhưng được coi là lành mạnh ở nước khác.

– Trong đời sống thị trường, những hành vi cạnh tranh luôn được sáng tạo không ngừng về cách thức thể hiện và phương thức cạnh tranh, làm xuất hiện những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh mới muôn mầu, muôn vẻ và phát triển không ngừng. Vì vậy, phạm vi của khái niệm cạnh tranh không lành mạnh cũng phải luôn được bổ sung bởi sự nhận thức của con người về bản chất không lành mạnh của những hành vi mới phát sinh.

– Hiện nay, pháp luật cạnh tranh của các nước, các học thuyết liên quan đến cạnh tranh chưa đưa ra được những tiêu chuẩn chung về tính lành mạnh của hành vi cạnh tranh mà chỉ mới dựa vào việc phân tích các hậu quả của hành vi cạnh tranh đối với đời sống kinh tế, xã hội để xác định sự lành mạnh và mức độ biểu hiện của các hành vi đó. Theo sự thay đổi và phát triển của thị trường, nhận thức về mức độ ảnh hưởng của từng hành vi trên thị trường cũng thay đổi. Có những thời gian nhất định, hành vi nào đó có thể sẽ là nguy hiểm cho xã hội, nhưng ở thời gian khác lại không có điều kiện để gây hại cho đối thủ hoặc cho người tiêu dùng. Sự thay đổi đó đã làm cho phạm vi của khái niệm cạnh tranh không lành mạnh luôn biến đổi.

Chế tài xử lý cạnh tranh không lành mạnh:

Chế tài xử lý, cách thức xử lý vi phạm và biện pháp khắc phục cạnh tranh không lành mạnh được quy định tại Điều 110, Điều 111 Luật cạnh tranh 2018, theo đó:

– Nguyên tắc xử lý vi phạm, cách thức xử lý vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về cạnh tranh

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường tổn hại theo hướng dẫn của pháp luật.

2. Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các cách thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

3. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số cách thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh;

c) Tịch thu Khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

4. Ngoài các cách thức xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền;

b) Loại bỏ điều Khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh;

c) Chia, tách, bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế;

d) Chịu sự kiểm soát của đơn vị nhà nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế;

đ) Cải chính công khai;

e) Các biện pháp cần thiết khác để khắc phục tác động của hành vi vi phạm.

5. Chính phủ quy định chi tiết các cách thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.”

Đối với mức phạt tiền hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, được quy định cụ thể tại Điều 111 Luật cạnh tranh 2018 như sau:

– Phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

2. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

3. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2.000.000.000 đồng.

4. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi phạm quy định của Luật này là 200.000.000 đồng.

5. Mức phạt tiền tối đa quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.

6. Chính phủ quy định chi tiết mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định của Luật này.” 

Riêng đối với cách thức phạt tiền, Khoản 3 Điều 111 Luật Cạnh tranh 2018 quy định rõ rằng: “ Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2.000.000.000 đồng.

– Trong thời hạn không quá 90 ngày, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Các cách thức xử lý vi phạm hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

– Cảnh cáo;

– Phạt tiền.

– Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

– Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm, bao gồm cả Khoản lợi nhuận thu được từ việc vi phạm.

– Một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả có thể bị áp dụng:

+ Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;

+ Buộc chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua;

+ Buộc cải chính công khai;

+ Buộc loại bỏ những điều Khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh;

+ Buộc sử dụng hoặc bán lại các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã mua nhưng không sử dụng;

+ Buộc loại bỏ những biện pháp ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;

+ Buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở;

+ Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng;

+ Buộc khôi phục lại các điều Khoản hợp đồng đã thay đổi mà không có lý do chính đáng;

+ Buộc khôi phục lại hợp đồng đã hủy bỏ mà không có lý do chính đáng.

Liên hệ ngay:

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về; Tác hại của cạnh tranh không lành mạnh”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; đăng ký lại khai sinh dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu; thành lập công ty liên doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; mẫu đặt cọc mua bán nhà đất; giải thể công ty cổ phần; Thủ tục cấp sổ đỏ, , Giải quyết tranh chấp, ,…, của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Bài viết có liên quan:

  • Làm sao để biết công ty có đóng bảo hiểm cho mình được không?
  • Pháp luật được nhà nước sử dụng thế nào?
  • Giấy chuyển viện có giá trị bao nhiêu ngày?

Giải đáp có liên quan:

Cách thức hoạt động của cạnh tranh không lành mạnh là gì?

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thường được đặc trưng bởi sự lừa dối, đức tin xấu, gian lận hoặc áp bức — cạnh tranh khiến đối thủ bị cản trở hoặc ngăn cản tham gia thương mại thành công.
Họ bị coi là chống lại chính sách công vì có xu hướng cản trở cạnh tranh quá mức và điều này ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Luật cạnh tranh không lành mạnh đã được thiết lập để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp và giúp ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp.
Luật cạnh tranh không lành mạnh không chỉ đơn giản là bảo vệ các doanh nghiệp cũng như không chỉ là lĩnh vực của các tập đoàn lớn. Các chủ doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng cá nhân cũng có thể bị tổn thương, cũng như trong các trường hợp mồi chài và chuyển đổi và các trường hợp liên quan đến việc thay thế trái phép. Pháp luật sẽ can thiệp vào các trường hợp người tiêu dùng bị tổn hại hoặc mất tiền, chẳng hạn như trong các trường hợp quảng cáo sai sự thật.

Các loại cạnh tranh không lành mạnh hiện nay?

Vi phạm nhãn hiệu
Điều này liên quan đến việc một doanh nghiệp sử dụng tài sản đã đăng ký nhãn hiệu của người khác mà không được phép. Một ví dụ về vi phạm nhãn hiệu là sử dụng nhãn hiệu Coca-Cola trên hộp đựng nước ngọt do một nhà sản xuất nước giải khát cạnh tranh sản xuất.
Quảng cáo sai
Quảng cáo sai sự thật bao gồm việc đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm hoặc sai sự thật, chẳng hạn như một công ty đưa ra tuyên bố sai về khả năng giảm cân của một loại thuốc khi những tuyên bố đó chưa bao giờ được chứng minh.
Thay thế trái phép
Thay thế trái phép là khi người bán thay thế nhãn hiệu hàng hóa này bằng nhãn hiệu hàng hóa khác mà không được ủy quyền. Điều này có thể liên quan đến việc thay thế một chiếc túi xách giá rẻ bằng một chiếc túi xách hàng hiệu.
Mồi và chuyển chiến thuật
Chiến thuật mồi và chuyển đổi là một ví dụ khác của hành vi cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Giả sử một sản phẩm có nhu cầu cao được quảng cáo với giá rất hợp lý. Người mua sắm đổ xô vào cửa hàng để mua mặt hàng nhưng lại nhận được thông báo rằng nó đã được bán hết. Và người tiêu dung sẽ bị hướng sang 1 sản phẩm khác đắt hơn một chút. Tất nhiên người tiêu dung sẽ không nghi ngời và đa số đều đồng ý mua.
Chiếm đoạt bí mật thương mại
Chiếm đoạt bí mật thương mại là một ví dụ phổ biến khác của cạnh tranh không lành mạnh, chẳng hạn như ăn cắp công thức độc quyền của đối thủ cạnh tranh. Ví dụ cụ thể nhất là vụ việc liên quan đến KFC.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com