Các hình thức kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam

Chào LVN Group, LVN Group có thể cho tôi biết thêm thông tin về các cách thức kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, là câu nói làm nên thương hiệu của quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với một người lính, một người sĩ quan, cách thức kỷ luật là một cách thức xử phạt nghiêm khắc nhất, và có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp phục vụ trong quân đội. Vậy theo hướng dẫn của pháp luật thì các cách thức kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam được quy định thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về các cách thức kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam. LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

Thông tư 16/2020/TT-BQP

Nguyên tắc xử lý kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật như sau:

– Mọi vi phạm kỷ luật phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh; hậu quả do vi phạm kỷ luật gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

– Việc xử lý vi phạm kỷ luật được tiến hành nhanh chóng, chính xác, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

– Việc xử phạt vi phạm kỷ luật phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng.

– Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật; không áp dụng các cách thức kỷ luật khác thay cho cách thức kỷ luật được pháp luật quy định.

– Không áp dụng cách thức kỷ luật tước danh hiệu quân nhân và buộc thôi việc đối với nữ quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng khi mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

– Không áp dụng cách thức kỷ luật giáng cấp bậc quân hàm đối với quân nhân đang giữ cấp bậc quân hàm thiếu úy; không áp dụng cách thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang hưởng lương Bậc 1.

– Khi xử lý kỷ luật, ngoài cách thức kỷ luật đối với từng hành vi vi phạm, nếu vi phạm gây tổn hại về vật chất, người vi phạm còn phải bồi thường. Tài sản, tiền, vật chất do hành vi vi phạm mà có, phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

– Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật chỉ xử lý một cách thức kỷ luật; nếu cùng một lần vi phạm kỷ luật mà người vi phạm thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác nhau thì phải xem xét, kết luận, làm rõ mức độ vi phạm và cách thức kỷ luật đối với từng hành vi vi phạm nhưng chỉ áp dụng cách thức kỷ luật chung cho các hành vi vi phạm và không vượt quá cách thức kỷ luật của hành vi có mức xử lý kỷ luật cao nhất. Trường hợp xử lý nhiều cách thức kỷ luật (hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm với cách chức hoặc giáng chức) do cấp có thẩm quyền quyết định.

– Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên (sau đây gọi chung là người chỉ huy) các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật của quân nhân thuộc quyền; tùy tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra của vụ việc và mức độ liên quan đến trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp và trên một cấp để xác định cách thức kỷ luật theo hướng dẫn tại Thông tư này.

– Người thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật có dấu hiệu tội phạm, thì đơn vị, đơn vị không giảm quân số quản lý mà chuyển hồ sơ vi phạm sang Cơ quan điều tra trong Quân đội để xử lý theo hướng dẫn của pháp luật. Trường hợp bị tòa án xét xử và tuyên phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì chỉ giải quyết chế độ, chính sách khi đã có quyết định thi hành án của Tòa án.

Các cách thức kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về cách thức kỷ luật như sau:

– Hình thức kỷ luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Hình thức kỷ luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Khoản 1 Điều 50 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được xếp từ thấp đến cao như sau:

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Hạ bậc lương;
 • Giáng cấp bậc quân hàm;
 • Giáng chức;
 • Cách chức;
 • Tước quân hàm sĩ quan;
 • Tước danh hiệu quân nhân.

– Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện theo hướng dẫn Khoản 1 Điều 60 Luật Nghĩa vụ quân sự được xếp từ thấp đến cao như sau:

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Giáng cấp bậc quân hàm;
 • Giáng chức;
 • Cách Chức;
 • Tước danh hiệu quân nhân.

– Hình thức kỷ luật đối với công chức, công nhân và viên chức quốc phòng thực hiện theo hướng dẫn Khoản 2 Điều 50 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được xếp từ thấp đến cao như sau:

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Hạ bậc lương;
 • Buộc thôi việc.
Các cách thức kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam

Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật và miễn trách nhiệm kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về những trường hợp chưa xem xét kỷ luật và miễn trách nhiệm kỷ luật như sau:

– Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật:

 • Trong thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ theo chế độ;
 • Trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ sở quân y hoặc cơ sở y tế;
 • Trong thời gian hưởng chế độ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng;
 • Đang trong thời gian chờ kết quả giải quyết cuối cùng của đơn vị có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

– Những trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật:

 • Được đơn vị có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi vi phạm pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội;
 • Vi phạm pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ Quân đội trong trường hợp phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết và do điều kiện bất khả kháng;
 • Chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy cấp trên hoặc phân công nhiệm vụ của người có thẩm quyền theo hướng dẫn của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Các tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng trong kỷ luật quân đội tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về vác tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng như sau:

– Tình tiết giảm nhẹ:

 • Người vi phạm kỷ luật đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường tổn hại;
 • Người vi phạm kỷ luật đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ đơn vị chức năng phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm kỷ luật;
 • Vi phạm kỷ luật do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần; vi phạm trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Tình tiết tăng nặng:

 • Vi phạm kỷ luật nhiều lần hoặc tái phạm;
 • Ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất hoặc tinh thần thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm kỷ luật;
 • Tiếp tục vi phạm kỷ luật mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đó;
 • Sau khi vi phạm kỷ luật đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm kỷ luật

– Tình tiết quy định tại Khoản 2 Điều 5 đã được quy định là hành vi vi phạm kỷ luật thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Trình tự thủ tục xử lý kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 41 Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật như sau:

– Người vi phạm phải tự kiểm điểm bằng văn bản, trước tập thể đơn vị, đơn vị và tự nhận cách thức kỷ luật. Nếu người vi phạm vắng mặt, không tự kiểm điểm thì đơn vị, đơn vị tiến hành xác minh tại gia đình, địa phương nơi người vi phạm cư trú và lập biên bản về sự vắng mặt của người vi phạm. Biên bản xác minh được công bố trước đơn vị, đơn vị và có giá trị như bản tự kiểm điểm của người vi phạm.

– Tập thể đơn vị, đơn vị phân tích, phê bình, tham gia ý kiến về hành vi vi phạm và đề xuất cách thức kỷ luật. Nếu người vi phạm vắng mặt thì căn cứ vào biên bản xác minh, hồ sơ vi phạm, hành vi vi phạm kỷ luật của người vi phạm, tập thể đơn vị, đơn vị tổ chức cuộc họp phân tích, phê bình, tham gia ý kiến và đề xuất cách thức kỷ luật.

– Người chỉ huy phải kiểm tra, xác minh trực tiếp hoặc ủy quyền cho cấp có thẩm quyền trực tiếp gặp người vi phạm để người vi phạm trình bày ý kiến. Nếu người vi phạm vắng mặt thì người chỉ huy căn cứ vào biên bản xác minh, hồ sơ vi phạm, để kết luận về hành vi vi phạm, cách thức kỷ luật đối với người vi phạm.

– Kết luận về hành vi vi phạm kỷ luật.

– Báo cáo cấp ủy Đảng cỏ thẩm quyền xem xét, thông qua (nếu có).

– Ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật theo quyền hạn phân cấp.

– Tổ chức công bố quyết định kỷ luật, báo cáo lên trên và lưu trữ hồ sơ ở đơn vị.

Thời hiệu và thời hạn xử lý kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 43 Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật như sau:

– Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì người có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.

 • Thời hiệu xử lý kỷ luật là 60 tháng, kể từ thời gian có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hiệu xử lý kỷ luật, người vi phạm có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời gian thực hiện hành vi vi phạm mới;
 • Không áp dụng thời hiệu đối với: Hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật tước quân hàm sĩ quan và tước danh hiệu quân nhân; hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hành vi vi phạm xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp và quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng cách thức khai trừ.

– Thời hạn xử lý kỷ luật đối với quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của đơn vị, tổ chức có thẩm quyền. Thời hạn xử lý kỷ luật là 03 tháng. Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian kiểm tra, xác minh làm rõ thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 05 tháng.

– Trường hợp người vi phạm kỷ luật có liên quan đến vụ việc, vụ án đang bị các đơn vị tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử thì trong thời gian điều tra, truy tố, xét xử, đơn vị tạm dừng việc xem xét xử lý kỷ luật. Khi có kết luận cuối cùng của đơn vị pháp luật có thẩm quyền hoặc bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật thì xem xét xử lý kỷ luật theo hướng dẫn. Thời hạn xem xét xử lý kỷ luật áp dụng theo Khoản 2 Điều 43.

– Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật phải chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật đối với người vi phạm trong thời hạn quy định.

Mời bạn xem thêm

 • Án treo có được đi làm không?
 • Án treo là một loại hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù phải không?
 • Cải tạo không giam giữ có được đi làm không?
 • Án treo và cải tạo không giam giữ cái nào nặng hơn?

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề Các cách thức kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến quy định soạn thảo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh; thủ tục giải thể công ty cổ phần; Đổi tên giấy khai sinh Hồ Chí Minh; cách tra số mã số thuế cá nhân; hợp pháp hóa lãnh sự Hà Nội; Giấy phép sàn thương mại điện tử hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam?

– Trường hợp người vi phạm kỷ luật không đồng ý với quyết định xử lý kỷ luật thì có quyền khiếu nại đến đơn vị, đơn vị có thẩm quyền theo hướng dẫn của pháp luật và Bộ Quốc phòng.
Khi không có quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền, người vi phạm kỷ luật vẫn phải chấp hành nghiêm quyết định hiện hành.
– Các đơn vị, đơn vị khi nhận được khiếu nại của người vi phạm kỷ luật phải có trách nhiệm xem xét trả lời theo đúng thẩm quyền và đúng thời hạn theo hướng dẫn của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Quy định về tạm đình chỉ công tác đối với người vi phạm kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam?

– Trường hợp người vi phạm kỷ luật nếu tiếp tục công tác có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hoặc gây khó khăn cho việc xác minh thì trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật, trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương trở lên được quyền tạm đình chỉ công tác đối với người vi phạm kỷ luật thuộc quyền quản lý và tạm thời chỉ định người thay thế, nhưng phải báo cáo lên cấp trên.
– Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 03 (ba) tháng. Trường hợp đặc biệt do có nhiều tình tiết phức tạp cần được làm rõ thì có thể kéo dài nhưng không được quá 05 (năm) tháng.

Bồi thường tổn hại khi kỷ luật trong quân đội tại Việt Nam thế nào?

– Người vi phạm kỷ luật phải bồi thường tổn hại đã gây ra theo hướng dẫn của pháp luật và của Quân đội.
– Quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:
a) Tự ý bỏ học;
b) Vi phạm kỷ luật đến mức không được tiếp tục đào tạo;
c) Đã tốt nghiệp nhưng không nhận nhiệm vụ hoặc bỏ việc khi chưa đủ thời gian công tác đến 05 năm đối với những đối tượng được đào tạo dưới 05 năm và đến 07 năm đối với những đối tượng được đào tạo từ 05 năm trở lên tính từ khi tốt nghiệp.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com