Công chứng sơ yếu lý lịch ở nơi tạm trú có được không?

Công chứng là thủ tục cần thiết và bắt buộc đối với một số giấy tờ hồ sơ. Tuy nhiên, có một số người câu hỏi là liệu có thể công chứng các loại giấy tờ như sơ yếu lý lịch ở nơi tạm trú được được không, hay bắt buộc phải công chứng ở nơi cư trú? Vậy công chứng sơ yếu lý lịch ở nơi tạm trú có được không? Hãy cùng LVN Group tìm câu trả lời qua bài viết sau đây nhé!

Văn bản hướng dẫn

  • Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV
  •  Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Sơ yếu lý lịch là gì?

Sơ yếu lý lịch hay sơ yếu lý lịch tự thuật là tờ khai tổng quan những thông tin liên quan đến một cá nhân, bao gồm thông tin của chính bản thân và thông tin nhân thân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em…) của cá nhân đó; thường được dùng để hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc hay làm các thủ tục hành chính liên quan.

Nội dung sơ yếu lý lịch là những thông tin về nhân thân, về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh chính trị-xã hội, trình độ văn hóa chuyên môn, quá trình tham gia công tác, … của công dân. Sơ yếu lý lịch thường được sử dụng vì mục đích học tập hoặc tuyển dụng việc làm, do vậy sơ yếu lý lịch cần phải ghi trọn vẹn diễn biến quá trình hoạt động, công tác của công dân đến thời gian nhất định và trong nhiều trường hợp chỉ có giá trị khi có chứng thực của đơn vị nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung sơ yếu lý lịch

Khi cần thiết, các các nhân có thể mua sẵn mẫu phiếu sơ yếu lý lịch trên thị trường hoặc tự mình soạn thảo sơ yếu lý lịch. Sơ yếu lý lịch cần có các nội dung cơ bản sau:

+ Ảnh 4×6;

+ Thông tin cá nhân: họ tên, giới tính, năm sinh, nguyên cửa hàng, hộ khẩu thường trú, số CMND, dân tộc, trình độ văn hóa, ngày vào Đoàn – Đảng…;

+ Quan hệ gia đình: họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp của bố, mẹ, vợ/ chồng, anh-chị-em ruột…;

+ Quá trình học tập – công tác của người làm đơn;

+ Khen thưởng – kỷ luật;

+ Lời cam đoan;

+ Chữ ký và xác nhận đóng dấu của địa phương.

Công chứng sơ yếu lý lịch ở nơi thường trú hay nơi tạm trú?

Sơ yếu lý lịch là những thông tin về nhân thân, về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh chính trị -xã hội, trình độ văn hóa chuyên môn, quá trình tham gia công tác… của công dân. Sơ yếu lý lịch thường được sử dụng vì mục đích học tập hoặc tuyển dụng việc làm, do vậy sơ yếu lý lịch (theo mẫu) cần phải ghi trọn vẹn diễn biến quá trình hoạt động, công tác của công dân đến thời gian nhất định và trong nhiều trường hợp chỉ có giá trị khi có chứng thực của đơn vị nhà nước có thẩm quyền.

Mặt khác căn cứ Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch quy định bao gồm các đơn vị:

– Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

– Cơ quan uỷ quyền ngoại giao, Cơ quan uỷ quyền lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

– Công chứng viên.

Vì vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp bạn muốn xác nhận Sơ yếu lý lịch thì cần đến UBND cấp xã nơi bạn đăng ký thường trú để được xác nhận các thông tin bạn kê khai trong sơ yếu lý lịch.

Trường hợp bạn muốn chứng thực sao y bản chính sơ yếu lý lịch thì bạn có thể đến bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào hoặc UBND cấp xã nào để chứng thực sao y bản chính.

Vì sao xác nhận Sơ yếu lý lịch không cần về nơi thường trú?

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20/03/2014 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch, người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch.

Trường hợp người thực hiện chứng thực của UBND cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai Sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng.

Do đó, trước đây các UBND cấp xã khi xác nhận sơ yếu lý lịch phần lớn đều thực hiện xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch.

Tuy nhiên, từ ngày 10/4/2015 – ngày Nghị định 23/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch có hiệu lực thì xác nhận sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận chữ ký của người yêu cầu.

Căn cứ, tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định này, thủ tục chứng thực chữ ký cũng được áp dụng đối với trường hợp chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.

Mà chứng thực chữ ký là việc đơn vị, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

Thêm vào đó, Công văn số 873/HTQHCT-CT ngày 25/8/2017 về chứng thực Sơ yếu lý lịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhấn mạnh:

Tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định… của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch.

Vì vậy, hiện nay, chứng thực Sơ yếu lý lịch cá nhân chỉ chứng thực chữ ký, không còn chứng thực nội dung.

Công chứng sơ yếu lý lịch ở nơi tạm trú

Công chứng sơ yếu lý lịch ở nơi tạm trú có được không?

Về thẩm quyền chứng thực sơ yếu lý lịch, khoản 7 và khoản 9 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn, có nhiệm vụ, quyền hạn:

“7. Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo hướng dẫn của pháp luật; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

9. Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo hướng dẫn của pháp luật”.

Vì vậy, về nguyên tắc, đối với những nội dung cụ thể có liên quan đến thông tin về hộ tịch, cư trú của công dân trong sơ yếu lý lịch thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân có đăng ký thường trú là đơn vị có thẩm quyền chứng thực sơ yếu lý lịch.

Tuy nhiên, nếu việc chứng thực sơ yếu lý lịch chỉ đơn thuần là chứng thực chữ ký của người khai mà không cần xác nhận các nội dung cụ thể về hộ tịch, cư trú của công dân, thì thẩm quyền chứng thực sẽ không phụ thuộc vào nơi cư trú của người có yêu cầu chứng thực, cụ thể là:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, “Chứng thực chữ ký” là việc đơn vị nhà nước có thẩm quyền theo hướng dẫn tại Điều 5 của Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực”;

“Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực các việc theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã…….

4. Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực”.

Bài viết có liên quan

  • Mẫu hợp đồng thuê đất công chứng
  • Quy định về xử phạt trong lĩnh vực công chứng
  • Công chứng giấy khai sinh ở đâu?
  • Văn bản thỏa thuận có cần công chứng không?
  • Công chứng văn bản thỏa thuận tài sản

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về vấn đề “Công chứng sơ yếu lý lịch ở nơi tạm trú có được không?”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về dịch vụ giải thể công ty, tạm ngừng doanh nghiệp, giá đất bồi thường khi thu hồi đất, thành lập công ty liên doanh, dịch vụ thám tử tìm người, xác nhận tình trạng hôn nhân Bình Dương,… Hãy liên hệ qua số điện thoại: 1900.0191.

  • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Vì sao phải công chứng?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về công chứng, bắt buộc một số giao dịch phải được công chứng. Việc công chứng giao dịch được thực hiện sẽ hạn chế rủi ro pháp lý cũng như những tranh chấp sau quá trình giao dịch.
Đối với các giao dịch bắt buộc phải công chứng nhưng bên không thực hiện công chứng, hợp đồng đó được coi là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Thông thường, các giao dịch liên quan đến bất động sản như mua bán, tặng cho, thế chấp, góp vốn… đều phải công chứng.
Việc công chứng không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý mà trên phương diện kinh tế, còn giúp các bên hạn chế được những rủi ro từ những hợp đồng, giao dịch dân sự, thương mại không được công chứng.

Xin xác nhận Sơ yếu lý lịch ở đâu?

1. UBND cấp xã bất kỳ không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú hay nơi đăng ký tạm trú.
UBND cấp xã đều có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (trừ chứng thực chữ ký người dịch) nên đều có thể chứng thực việc người khai lý lịch đã ký trước mặt họ và chữ ký đó là của người khai lý lịch.
2. Văn phòng công chứng hoặc Phòng công chứng;
3. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Phí công chứng bao gồm những gì?

Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com