Đi nghĩa vụ hải quân bao nhiêu năm?

Hải quân là là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam, có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển Việt Nam. Hằng năm, công dân nam khi đến độ tuổi theo hướng dẫn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó, một bộ phận sẽ phải thực hiện nghĩa vụ hải quân. Vậy đi nghĩa vụ hải quân bao nhiêu năm? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé! 

Văn bản hướng dẫn

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự theo hướng dẫn

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hướng dẫn

Theo giải thích tại khoản 1 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì:

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân“.

Tại Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên”

Về độ tuổi gọi nhập ngũ. Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định như sau:

“Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”

Theo đó thì độ tuổi tối thiểu gọi nhập ngũ là 18 tuổi và tối đa là 27 tuổi

Vì vậy, căn cứ theo hướng dẫn trên thì khi đủ 17 tuổi đối với công dân nam và đủ 18 tuổi khi đáp ứng trọn vẹn các điều đối với công dân nữ thì được đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Đủ 18 tuổi trở lên được gọi nhập ngũ đến hết 25 tuổi; đối tượng đào tạo cao đẳng, đại học là đến hết 27 tuổi.

Nguyên tắc tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ

Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về nguyên tắc tuyển quân như sau:

 • Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.
 • Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.
 • Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.
 • Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo quy định trên thì việc tuyển chọn người tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ đáp ứng yêu cầu về độ tuổi, sức khỏe,… mà còn ưu tiên các đối tượng đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số

Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự

Về độ tuổi

 • Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
 • Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Về tiêu chuẩn chính trị

 • Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Đối với các đơn vị, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Về sức khỏe

 • Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 • Đối với các đơn vị, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
 • Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Về tiêu chuẩn văn hóa

 • Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
 • Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.
Đi nghĩa vụ hải quân bao nhiêu năm?

Đi nghĩa vụ hải quân bao nhiêu năm?

Thời gian đi nghĩa vụ quận sự được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, theo đó:

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

Vì vậy theo hướng dẫn trên đây Ban biên tập Thư Ký Luật sẽ nêu cụ thể để bạn hiểu rõ vấn đề cần trả lời. Hiện nay thời gian đi nghĩa vụ quân sự là 24 tháng.

Mặt khác liên quan tới vấn đề này Ban biên tập Thư Ký Luật gửi đến bạn những thông tin sau:

Nghĩa vụ quân sự hay còn gọi là quân dịch, theo định nghĩa đơn giản nhất là nghĩa vụ mà một cá nhân hay một nhóm người thực hiện trong quân đội hoặc lực lượng dân quân, cho dù họ phải thực hiện một công việc đã được sắp xếp trước và không được lựa chọn.

Hiện nay hàng năm hàng năm chỉ gọi nhập ngũ 1 lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Nếu như trước đây một năm có 2 đợt nhập ngũ là vào tháng 2 hoặc tháng 3, tháng 8 hoặc tháng 9 thì từ 1/1/2016 thì mỗi năm chỉ có một đợt gọi nhập ngũ.

Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi nhập ngũ lần thứ 2. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.

Tương ứng với 1 đợt gọi nhập ngũ vào tháng 2 hoặc tháng 3, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bắt đầu từ 01/11 đến hết 31/12 hàng năm.

Vì vậy, nghãi vụ hải quân là 1 phần của nghĩa vụ quân sự, cho nên thời gian đi nghĩa vụ hải quan cũng được quy định như trên.

Bài viết có liên quan

 • Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự
 • Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2022
 • Nghĩa vụ công an có được làm công an không?
 • Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự?
 • Đi nghĩa vụ công an có được về nhà không?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về vấn đề “Đi nghĩa vụ hải quân bao nhiêu năm?”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về thành lập công ty mới, mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng doanh nghiệp, giá đất bồi thường khi thu hồi đất,… Hãy liên hệ qua số điện thoại: 1900.0191.

 • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Vai trò của lực lượng hải quân là gì?

Hải quân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; duy trì sự ổn định trên các vùng biển, đảo; giữ vững chủ quyền, không để xảy ra xung đột, tạo điều kiện thuận lợi, yên tâm cho các lực lượng trên biển; phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ tốt việc thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động kinh tế biển; tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò làm nòng cốt trong các hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhất là trên các vùng biển xa; thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho các hoạt động kinh tế biển.

Thời điểm gọi công dân đi nghĩa vụ quân sự là tháng mấy trong năm?

Hằng năm, công dân được gọi nhập ngũ một lần vào tháng 02 hoặc tháng 3. Riêng nếu có lý do quốc phòng, an ninh thì sẽ được gọi bổ sung lần thứ hai trong năm theo hướng dẫn tại Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự.
Với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì thời gian gọi nhập ngũ sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tham gia nghĩa vụ quân sự có bắt buộc không?

Tham gia nghĩa vụ quân sự vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ cũng như là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với Tổ quốc. Chính vì vậy, tham gia nghĩa vụ là bắt buộc đối với những công dân khi đủ 18 tuổi theo hướng dẫn của Luật nghĩa vụ quân sự, nhất là những công dân nam. Đối với công dân nữ, nếu có nguyện vọng tham gia thì có thể tự nguyện đăng ký

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com