Giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên như thế nào?

Kính chào LVN Group. Tôi là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ ở đại phương. Do đi làm ăn xa nên tôi đã không tham gia sinh hoạt đảng trong 4 tháng liên tiếp. Bên chi bộ vừa thông báo với tôi rằng tôi sẽ bị xử lý xóa tên khỏi đảng với lý do nhiều tháng liên tiếp không tham gia sinh hoạt đảng. Vậy cho hỏi việc xóa tên khỏi đảng trong trường hợp này có đúng không? Khi nào đảng viên bị xóa tên khỏi đảng? Tôi muốn khiếu nại về việc xóa tên đảng viên này thì trình tự giải quyết khiếu nại thế nào? Mong LVN Group trả lời giúp tôi.

Đảng viên là một trong những người đứng trong hàng ngũ của Đảng, chỉ khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nhất định thông qua quá trình xem xét, xét thấy người này có đủ tư cách để trở thành đảng viên sẽ được chi bộ kết nạp làm đảng viên chính thức. Để trở thành một đảng viên cần trải qua một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân trên các mặt công tác, sinh hoạt nơi cộng đồng. Gắn liền với cương vị này thì trách nhiệm của đảng viên cũng rất quan trọng. Khi không còn đủ tư cách hoặc thực hiện các hành vi vi phạm Điều lệ Đảng, đảng viên sẽ bị xử lý bằng cách thức xóa tên khỏi đảng. Vậy khi nào đảng viên bị xóa tên khỏi đảng? Quy trình xóa tên khỏi đảng với đảng viên thế nào? Đảng viên khiếu nại quyết định xóa tên khỏi đảng và việc giải quyết khiếu nại này thế nào? Để làm rõ vấn đề này và trả lời câu hỏi của bạn đọc ở trên, LVN Group xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên“. Mời bạn đọc cùng cân nhắc.

Căn cứ pháp ly

 • Điều lệ Đảng Công sản Việt Nam
 • Quy định 24/QĐ-TW quy định về thi hành điều lệ Đảng
 • Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 
 • Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Quy định về xoá tên đảng viên

Khi nào đảng viên bị xoá tên trong danh sách đảng viên?

Theo quy định tại mục 8 Quy định 24/QĐ-TW về việc xoá tên đảng viên như sau:

Chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:

Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng

Theo Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của Đảng viên như sau:

“4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Theo đó có thể thấy Đảng viên khi được kết nạp vào Đảng thì cần thực hiện theo các nhiệm vụ quy định ở Điều lệ Đảng. Một trong các nhiệm vụ đó chính là tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đáng phí đung quy định.

Sinh hoạt Đảng tại cơ sở thường được nhắc đến với tên gọi sinh hoạt chi bộ. Có thể hiểu sinh hoạt đảng hay sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động của tập thể toàn thể đảng viên quan trọng, để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương nào trong xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị tại chi bộ dựa trên cơ sở nguyên tắc của tổ chức cùng sinh hoạt của Đảng.

Theo quy định tại mục 8.1 Quy định 24/QĐ-TW, thì chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp đảng viên bỏ sinh hoạt đảng ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;

Thẻ đảng viên là một trong những loại giấy tờ rất quan trọng đối với những người đảng viên, khi nó được coi là giấy chứng nhận là một đảng viên chính thức đứng trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng. Đảng viên có trách nhiệm quản lý và sử dụng thẻ Đảng viên theo đúng quy định của Đảng. Thẻ đảng được các đảng viên hoặc đại biểu dùng mỗi khi biểu quyết trong các Đại hội Đảng bộ.

Căn cứ theo Khoản 7, Hướng dẫn số 01-HD/TW nêu rõ về thẻ đảng viên là chứng nhận quan trọng của đảng viên, được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính thức. Đảng viên được công nhận chính thức tại tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Ngoài nước thì do Đảng ủy Ngoài nước xét, làm thẻ đảng viên. Đảng ủy Ngoài nước có trách nhiệm quản lý thẻ đảng khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước và khi đảng viên trở về nước Đảng ủy Ngoài nước trao lại thẻ đảng cho đảng viên.

Thẻ đảng viên có vai trò và ý nghĩa như vậy nên khi đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên nghĩa là không muốn làm đảng viên nữa, việc này tương tự với trường hợp tự hủy thẻ đảng viên. Nên khi thuộc trường hợp này, đảng viên cũng bị xử lý xóa tên khỏi đảng.

Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;

Ý chí phấn đấu, các nhiệm vụ được giao là một trong các việc và đảng viên phải thực hiện xuyên suốt quá trình tham gia vào tổ chức đảng. Việc không thực hiện được các công việc này dù đã được chi bộ giáo dục trong khoảng thời gian 12 tháng mà không tiến bộ chứng tỏ người này không còn đủ tư cách để tiếp tục làm đảng viên. Do đó cần xóa tên người này khỏi đảng.

Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên; đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo hướng dẫn của Bộ Chính trị

Tương tự với trường hợp ở trên khi đảng viên vi phạm tư cách đảng viên cũng như tiêu chuẩn chính trị của một người đảng viên thì người này không còn đủ điều kiện để tiếp tục làm đảng viên được nữa.

Quy trình xóa tên đảng viên

Khi thuộc các trường hợp quy định ở trên thì đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi đảng. Việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

– Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.

Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.

– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục như sau:

+ Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên này thì ra nghị quyết, báo các cấp ủy cấp trên.

+ Đảng ủy Cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên thì ra nghị quyết, báo các cấp ủy có thẩm quyền.

+ Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

+ Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp Đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

Giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên

Giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên

Theo quy định tại mục 8.2 Quy định 24/QĐ-TW về giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày công tác kể từ ngày nhận được quyết định xoá tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp uỷ cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó nếu bạn muốn khiếu nại về quyết định xóa tên đảng viên đối với bạn thì bạn cần làm đơn khiếu nại và gửi tới cấp uỷ cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.

– Cơ quan tổ chức của cấp uỷ có trách nhiệm tham mưu giúp cấp uỷ giải quyết khiếu nại.

– Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau: Không quá 90 ngày công tác đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày công tác đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trong đó người khiếu nại cần phải chú ý đến các trường hợp đơn vị có thẩm quyền sẽ không tiếp nhận việc giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên. Việc này được quy định tại Mục 8.2.3 QUy định 24/QĐ-TW, theo đó không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây:

 • Quá thời hạn 30 ngày công tác kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xoá tên;
 • Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;
 • Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;
 • Khiếu nại khi không có quyết định xoá tên của cấp uỷ đảng có thẩm quyền.

– Việc giải quyết khiếu nại về xoá tên đối với đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn về “Giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên”. Mong rằng các kiến thức trên có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sồng hằng ngày. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Và nếu quý khách có các câu hỏi về thủ tục, hồ sơ , giấy tờ cần thiết để thực hiện ly hôn và muốn sử dụng dịch vụ ly hôn nhưng không biết ly hôn nhanh mất bao nhiêu tiền, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận và trả lời.

Liên hệ hotline: 1900.0191. Hoặc bạn có thể cân nhắc thêm các kênh sau:

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Mời bạn xem thêm:

 • Quy định xử lý đảng viên vi phạm mới nhất thế nào?
 • Quy định về phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên
 • Đảng viên không cấp dưỡng cho con có bị xử lý kỷ luật không?

Giải đáp có liên quan

Bị xóa tên khỏi đảng có được kết nạp lại không?

theo Điều 4 Quy định 29/QĐ-TW thi hành điều lệ Đảng 2016 như sau:
“Điều 4: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng
3.5- Về kết nạp lại người vào Đảng
3.5.1- Người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.
b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.
c) Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.
3.5.2- Đối tượng không xem xét kết nạp lại.
Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.
3.5.3- Chỉ kết nạp lại một lần.
3.5.4- Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị.”
Do đó trường hợp bạn bị xóa tên khỏi đảng do tự ý bỏ sinh hoạt đảng thì sẽ không được kết nạp lại vào đảng. Còn các trường hợp bị xóa tên khác nếu đáp ứng các điều kiện trên thì vẫn được kết nạp lại.

Đảng viên dự bị có bị xóa tên khỏi đảng?

Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.
Theo đó đảng viên dự bị chưa là đảng viên chính thức, việc xóa tên khỏi đảng không áp dụng với họ. Người không ddue tư cách thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị.

Người bị xóa tên khỏi đảng có thể khiếu nại quyết định xóa tên trong thời gian bao lâu?

Theo quy định tại mục 8.2 Quy định 24/QĐ-TW về giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên như sau:
– Trong thời hạn 30 ngày công tác kể từ ngày nhận được quyết định xoá tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp uỷ cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Theo đó trong vòng 30 ngày công tác kể từ ngày nhận được quyết định xoá tên, đảng viên nếu muốn khiếu nại thì chỉ được khiếu nại trọng thời hạn này. Quá thời hạn trên đơn vị có thẩm quyền giải quyết sẽ không tiếp nhận đơn khiếu nại để giải quyết.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com