Hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước là gì

Trong các khối đơn vị Nhà nước cũng tồn tại cách thức ký kết hợp đồng lao động. Cũng giống như tong các doanh nghiệp, công ty, chúng ta có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có xác định thời hạn. Trong đơn vị nhà nước cũng vậy. Vậy có những quy định nào về ” Hợp đồng không xác định thời hạn trong đơn vị nhà nước”?. Hãy cùng LVN Group tìm hiểu nhé.

Câu hỏi: Chào LVN Group, tôi hiện tại đang làm chuyên viên lái xe cho một đơn vị Nhà nước cấp huyện, tôi và đơn vị có ký hợp đồng lao động có thời hạn là 2 năm. Sắp tới là tôi sẽ hết thời gian công tác theo hợp đồng đã ký trước đó, bây giờ tôi muốn ký hợp đồng không xác định thời hạn với đơn vị thì có được không ạ?. Tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Để trả lời câu hỏi của mìn, mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Hợp đồng không xác định thời hạn là gì?

Hợp đồng không xác định thời hạn thực chất cũng là một hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động được hiểu chính là văn bản thể hiện mối quan hệ giữa hai chủ thể đó là người sử dụng lao động với người lao động, hợp đồng lao động cũng chính là căn cứ cơ bản được sử dụng nhằm mục đích để xác định có được không có quan hệ lao động. Việc các bên thực hiện ký kết hợp đồng lao động bên cạnh việc đảm bảo quyền và lợi ích cho các chủ thể là những người lao động thì nó cũng đảm bảo các quyền và lợi ích của người sử dụng lao động.

Hợp đồng không xác định thời hạn được hiểu cơ bản là hợp đồng mà trong hợp đồng đó hai bên không xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng không xác định thời hạn cũng giống như các hợp đồng khác sẽ có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác, hợp đồng không xác định thời hạn cần phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Những thông tin cơ bản như họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở của người lao động và bên uỷ quyền thuê lao động (trong hợp đồng thường nêu là bên A và bên B).

– Thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân người lao động có công chứng xác nhận của địa phương trọn vẹn và rõ ràng chi tiết nhất.

– Thông tin về chức vụ mô tả công việc thời gian và địa điểm công tác.

– Thông tin về thời gian ký kết hợp đồng và thời hạn kết thúc hợp đồng (nếu có).

– Thông tin về mức lương, cách thức thanh toán lương, chế độ chính sách cụ thể của công ty vào các dịp lễ.

– Thông tin về chế độ nâng bậc, tăng lương theo hướng dẫn của công ty.

– Thông tin về giờ giấc công tác của công ty.

– Thông tin về trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

– Thông tin về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

– Thông tin về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

– Cùng với một số thông tin khác.

Các trường hợp được ký hợp đồng lao động không thời hạn

Theo Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Cùng với đó, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong 2 loại sau:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời gian có hiệu lực của hợp đồng

Theo đó, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận của các bên. Pháp luật lao động cũng tôn trọng quyền của các bên trong việc lựa chọn loại hợp đồng sẽ giao kết. Vì vậy, các bên có quyền tự do thỏa thuận về việc giao kết hợp đồng lao động không thời hạn nếu muốn.

Hợp đồng không xác định thời hạn trong đơn vị nhà nước

Các chế độ về quyền của viên chức sẽ được quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019. Và theo Khoản 2 Điều 2 Luật này quy định:

“1. Hợp đồng công tác xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Hợp đồng công tác xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.

2. Hợp đồng công tác không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng công tác không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

b) Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này;

c) Người được tuyển dụng làm viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.”

Hợp đồng không xác định thời hạn trong đơn vị nhà nước

Nguyên tắc xếp lương với lao động hợp đồng

Điều 15 Bộ luật Lao động quy định, hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện công tác, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Về nguyên tắc, thỏa thuận về tiền lương phải được hai bên thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật về tiền lương.

Hiện nay, những người công tác theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập được xếp lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; được tham gia, đóng, hưởng BHXH, BHTN, BHYT, được nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo hướng dẫn, được hưởng tiền thu nhập tăng thêm theo hướng dẫn và các chế độ chính sách khác như viên chức có cùng trình độ đào tạo hoặc, có chức danh nghề nghiệp đang cùng công tác tại đơn vị.

Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định, những người công tác theo chế độ hợp đồng lao động được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong đơn vị Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập là đối tượng được nâng bậc lương thường xuyên.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư này thì, đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Hình thức của Hợp đồng không xác định thời hạn

Căn cứ Điều 14 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động có thể giao kết dưới một trong 03 cách thức sau:

(1) Bằng văn bản;

(2) Thông điệp dữ liệu thông qua phương tiện điện tử;

(3) Bằng lời nói.

Trong đó:

– Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới cách thức thông điệp dữ liệu đáp ứng các yêu cầu của pháo luật về giao dịch điện tử cũng có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

– Hợp đồng lao động bằng lời nói chỉ áp dụng với hợp đồng lao động dưới 01 tháng, trừ trường hợp giao kết hợp đồng với người giúp việc, người dưới 15 tuổi, nhóm người lao động thông qua người được ủy quyền để làm công việc dưới 12 tháng.

Vì vậy, khi ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, các bên chỉ được sử dụng cách thức văn bản hoặc thông qua dữ liệu điện tử và không được sử dụng cách thức lời nói để giao kết loại hợp đồng này.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề “Hợp đồng không xác định thời hạn trong đơn vị nhà nước. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; Bảo hộ logo độc quyền; thành lập công ty; hợp pháp hóa lãnh sự; đăng ký hộ kinh doanh; xác nhận tình trạng hôn nhân; tra cứu thông tin quy hoạch; Đổi tên giấy khai sinh Hồ Chí Minh; Quy định tạm ngừng kinh doanh; giải quyết ly hôn nhanh; văn phòng dịch vụ thám tử; Công chứng tại nhà; đăng ký mã số thuế cá nhân; tuyên bố giải thể công ty;  tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể; xin giấy phép bay Flycam…. của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191.

Mời bạn xem thêm:

  • Hành vi dùng vũ lực trong cướp tài sản
  • Vi phạm bản quyền trong xuất bản
  • Giá trị pháp lý của công chứng và chứng thực là gì?
  • Quy định hồ sơ tuyển dụng viên chức thế nào?

Giải đáp có liên quan

Ưu điểm của hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

So với hợp đồng lao động có thời hạn, hợp đồng lao động không thời hạn có một số lợi thế sau:
– Thời hạn của hợp đồng là không xác định.
Nếu như ký hợp đồng có thời hạn, các bên sẽ thực hiện hợp đồng theo thời hạn đã thỏa thuận nhưng tối đa không quá 03 năm. Hết thời hạn này, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt.
Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục công tác, các bên phải tiến hành ký hợp đồng mới. Hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được ký tối đa 02 lần, nếu sau đó, người lao động vẫn tiếp tục công tác thì phải tiến hành ký hợp đồng không xác định thời hạn.
Trong khi đó, với hợp đồng vô thời hạn, các bên không cần ký nhiều lần hợp đồng lao động. Với một lần ký hợp đồng, người lao động sẽ làm công việc theo thỏa thuận cho đến khi có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc một trong các bên muốn chấm dứt hợp đồng hoặc không đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng.
– Được tham gia trọn vẹn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia công tác theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Với bảo hiểm y tế, người lao động công tác theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên sẽ bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế (theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).
Trong khi đó, theo Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, người lao động công tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên mới được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Từ những căn cứ trên, người lao động khi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ được tham gia trọn vẹn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Khi nào ký hợp đồng không xác định thời hạn?

Theo Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Cùng với đó, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong 2 loại sau:
– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
– Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời gian có hiệu lực của hợp đồng
Theo đó, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận của các bên. Pháp luật lao động cũng tôn trọng quyền của các bên trong việc lựa chọn loại hợp đồng sẽ giao kết. Vì vậy, các bên có quyền tự do thỏa thuận về việc giao kết hợp đồng lao động không thời hạn nếu muốn.
Người lao động được ký hợp đồng không thời hạn trong các trường hợp sau:
 – Sau thời gian 30 ngày từ khi hợp đồng xác định thời hạn hết hiệu lực, nếu doanh nghiệp không ký mới sẽ được tự động chuyển sang hợp đồng không thời hạn.
– Mỗi doanh nghiệp chỉ được ký kết hợp đồng xác định thời hạn tối đa 2 lần với NLĐ. Sau đó, nếu vẫn tiếp tục công tác, hai bên phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com