Mẫu giấy phép tổ chức sự kiện mới năm 2022

Kính chào LVN Group. Tôi tên là Hoàng Mai, gia đình tôi dự định sẽ tổ chức cưới hỏi cho con vào tháng 2 năm sau. Theo tôi được biết để tổ chức một sự kiện với quy mô lớn như tiệc cưới thì cần phải xin giấy phép của các bộ ban ngành liên quan. Tuy nhiên tôi không biết hồ sơ thủ tục làm điều đó thế nào, mẫu giấy phép để tổ chức sự kiện thế nào, LVN Group có thể trả lời giúp tôi không. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group. Để trả lời vấn đề “Mẫu giấy phép tổ chức sự kiện theo hướng dẫn hiện hành năm 2022″ và cũng như nắm rõ một số câu hỏi xoay quanh câu hỏi này. Mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi như sau:

Văn bản hướng dẫn

  • Nghị định 79/2012/NĐ-CP

Mẫu giấy phép tổ chức sự kiện là gì?

Mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện là mẫu đơn được đơn vị có nhu cầu tổ sự kiện gửi đến Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành. Tùy theo quy mô, mục đích, nơi mà đơn vị mong muốn thì gửi lên các đơn vị có thẩm quyền khác nhau xem xét các nội sung trong đơn xin cáp phép tổ chức sự kiện

Mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện là mẫu đơn được tổ chức tạo lập để xin phép đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện xem xét, chấp thuận nội dung tổ chức sụ kiện của đơn vin tổ chức sự kiện.

Trình tự thủ tục xin giấy phép tổ chức sự kiện thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị bộ đủ hồ sơ hoàn thiện, trọn vẹn các giấy tờ theo hướng dẫn pháp luật và phù hợp với từng loại sự kiện cụ thể.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên đơn vị có thẩm quyền, lựa chọn 1 trong 3 phương thức sau:

– Nộp trực tiếp tại trụ sở đơn vị có thẩm quyền.

– Nộp qua đường bưu điện (tùy từng đơn vị có thể áp dụng thực hiện phương thức này).

– Nộp qua internet (tùy từng đơn vị có thể áp dụng thực hiện phương thức này).

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và thẩm định nội dung hồ sơ

Trong trường hợp cần thiết, đơn vị có thể quyền sẽ yêu cầu duyệt sự kiện, chương trình hoặc xin ý kiến của đơn vị ban ngành có liên quan khác.

Bước 4: Nhận kết quả nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện cấp phép, đơn vị có thẩm quyền sẽ ra thông báo bằng văn bản đến người nộp hồ sơ. Vậy để tránh trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ gây mất thời gian và công sức, các đơn vị tổ chức có thể cân nhắc thông tin dưới đây để chuẩn bị hồ sơ.

Mẫu giấy phép tổ chức sự kiện theo hướng dẫn hiện hành

Ai có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện?

Thủ tướng Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện đối với những Hội nghị, Hội thảo quốc tế cấp cao mà thành viên tham dự hội thảo là những người uỷ quyền cho các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, có chức vụ tương đương từ Bộ trưởng trở lên, hoặc những hội thảo có nội dung liên quan đến những vấn đề trọng đại của đất nước (an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ) hoặc các vấn đề liên quan đến bị mật quốc gia.

Các Cục, Bộ ngành liên quan:  Các Cục, Bộ ngành liên quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện đối với những trường hợp mang tính chất vĩ mô thuộc Bộ và các đơn vị trung ương, hoặc thực hiện trong phạm vi từ 02 tỉnh trở lên hoặc có sự tham gia của yếu tố nước ngoài. Người thực hiện việc tổ chức sự kiện, hội thảo phải căn cứ vào lĩnh vực của nội dung sự kiện, hội thảo dự định tổ chức và căn cứ vào quy định của pháp luật để xác định chính xác thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo.

Đối với Cục Nghệ thuật biểu diễn, có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các đối tượng nộp hồ sơ như sau: Các đơn vị thuộc đơn vị Trung ương như Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – thể thao, Hội văn học, nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, đơn vị phát thanh, đơn vị truyền hình và nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; và các doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (nếu doanh nghiệp này mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và tất cả các trường hợp khác có mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Mẫu giấy phép tổ chức sự kiện theo hướng dẫn hiện hành năm 2022

Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền cấp Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các đối tượng sau:

+ Các đơn vị thuộc đơn vị Trung ương, như Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, đơn vị phát thanh, đơn vị truyền hình, hội Văn học – nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật khi đơn vị này thực hiện việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

+ Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang khi họ mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại nơi khác với nơi thành lập doanh nghiệp hoặc biểu diễn tại 02 tỉnh, thành phố trở lên.

+ Đối với việc tổ chức Hội thảo không thuộc các trường hợp phải xin phép Thủ tướng Chính phủ, thì thủ trưởng các Bộ, Cục ở trung ương sẽ quyết định việc tổ chức hội thảo quốc tế tại đơn vị mình hoặc cấp Giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế cho những đơn vị, đơn vị trực thuộc, hoặc tổ chức nước ngoài phù hợp với phạm vi và quyền hạn của mình trong hoạt động quản lý nhà nước.

UBND cấp tỉnh và các Sở ban ngành liên quan: UBND cấp tỉnh và các Sở ban ngành liên quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện đối với việc tổ chức những sự kiện, hội thảo không có yếu tố nước ngoài thì tùy thuộc vào nội dung, lĩnh vực của sự kiện, hội thảo và thực tiễn văn bản pháp luật của từng địa phương (ví dụ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh) mà thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức, sự kiện hội thảo thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Sở liên quan.

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao:  Sở văn hóa thể thao và du lịch có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện đối với tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam là Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – thể thao, Hội văn học, nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, đơn vị phát thanh, đơn vị truyền hình và nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang thuộc địa phương thì thẩm quyền cấp Giấy phép sẽ thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND cấp tỉnh: UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện đối với các trường hợp Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà văn hóa; Trung tâm văn hóa, thể thao; doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, đơn vị truyền hình; Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thực hiện việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phạm vi địa phương thuộc một tỉnh/thành phố thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện hoạt động biểu diễn sẽ có thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức sự kiện.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề “Mẫu giấy phép tổ chức sự kiện theo hướng dẫn hiện hành năm 2022″ . Chúng tôi hy vọng rằng với câu trả lời trên bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mọi câu hỏi về thủ tục pháp lý có liên quan như: đăng ký cấp lại giấy khai sinh online, đăng ký lại khai sinh, mẫu hóa đơn điện tử, chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế, tìm hiểu về hợp thức hóa lãnh sự tại Việt Nam,  xin hợp pháp hóa lãnh sự ở Hà Nội, dịch vụ công chứng tại nhà của chúng tôi… Quý khách vui lòng liên hệ LVN Group để được hỗ trợ, trả lời. 

Để được tư vấn cũng như trả lời những câu hỏi của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Hãy liên hệ: 1900.0191.

Mời bạn xem thêm

  • Đơn đăng ký tham gia vào đội tổ chức sự kiện năm 2022
  • Thủ tục xin giấy phép tổ chức sự kiện ngoài trời năm 2022
  • Đặc điểm của sự kiện pháp lý là gì?

Giải đáp có liên quan

Sự kiện nào cần xin giấy phép tổ chức sự kiện?

Theo quy định pháp luật hiện nay, hầu hết các sự kiện, chương trình thì đều phải xin giấy phép của đơn vị có thẩm quyền. Tùy thuộc và loại sự kiện, chương trình thì yêu cầu giấy phép sẽ khác nhau.
Những sự kiện, chương trình phổ biến hiện nay cần xin giấy phép như: buổi họp báo, chương trình biểu diễn thời trang, cuộc thi sắc đẹp, chương trình ca nhạc, sự kiện quảng bá sản phẩm,…
Đối với những sự kiện cá nhân nhỏ như tiệc sinh nhật, tiệc đầy tháng, buổi họp liên hoan,… cá nhân, tổ chức không phải xin giấy phép.

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện?

Sau đây là những loại giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện:
+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện đứng tên công ty, doanh nghiệp xin cấp phép
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng tổ chức sự kiện ký với khách hàng
+ Giấy ủy quyền của khách hàng cho công ty tổ chức sự kiện xin cấp phép
+ Hợp đồng đã được ký với chủ địa điểm, bản nội dung chương trình
+ Bản ghi lời bài hát. Nếu có những nghệ sĩ từ nước ngoài thì cần có hồ sơ passport của nghệ sĩ đó
+ Nếu sự kiện có các tiết mục ca nhạc. văn nghệ thì cần phải có giấy xác nhận đã đóng tiền tác quyền
+ Nếu sự kiện có tổ chức chương trình bốc thăm, rút thăm hay khuyến mãi thì cần phải có giấy phép của Sở Công Thương
+ Tất cả sự kiện cần ghi có bán vé được không và nếu có thì phải nộp kèm maket vé bán
Mặt khác, một điểm cần lưu ý ở khâu chuẩn bị hồ sơ này đó là tất cả các loại giấy tờ chuẩn bị đều cần có con dấu đóng giáp lai và ở nơi nhận phải ghi rõ là có nộp lưu chiểu. 

Thời hạn nộp hồ sơ xin giấy phép tổ chức sự kiện là bao nhiêu lâu?

Hạn nộp hồ sơ là trước 10 ngày diễn ra chương trình. Đối với chương trình biểu diễn thời trang, các trang phục cần được duyệt phác thảo trước ít nhất 30 ngày tính đến thời gian diễn ra sự kiện.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com