Mẫu hợp đồng với người đã nghỉ hưu mới 2022

Hưu trí luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Hiện nay có rất nhiều những công việc có cách thức tuyển dụng những lao động đã đến tuổi nghỉ hưu. Vậy theo hướng dẫn của pháp luật có được tuyển dụng lao động đã về hưu không? Mẫu hợp đồng với người đã nghỉ hưu quy định thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Văn bản hướng dẫn

  • Bộ luật lao động 2019

Quy định về độ tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hữu được quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời gian nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời gian nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Quy định về người lao động cao tuổi

Điều 148 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Điều 148. Người lao động cao tuổi

1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật này.

2. Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ công tác hằng ngày hoặc áp dụng chế độ công tác không trọn thời gian.

3. Nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi công tác phù hợp với sức khỏe để bảo đảm quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Sử dụng người lao động cao tuổi

Điều 149 Bộ luật lao động 2019 quy định vấn đề sử dụng lao động cao tuổi:

Điều 149. Sử dụng người lao động cao tuổi

1. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo hướng dẫn của Luật Bảo hiểm xã hội mà công tác theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo hướng dẫn của pháp luật, hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện công tác an toàn.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi công tác.

Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu mà pháp luật quy định (cụ thể là 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ).

Nếu đơn vị muốn tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi thì có thể thỏa thuận với người đó và tiếp tục ký kết hợp đồng lao động. Người lao động cao tuổi vẫn sẽ được hưởng các quyền lợi như người lao động bình thường và các quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi. 

Mẫu hợp đồng với người đã nghỉ hưu

Thời điểm nghỉ hưu và thời gian hưởng chế độ hưu trí

– Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục công tác sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn thì thời gian nghỉ hưu là thời gian chấm dứt hợp đồng lao động.

– Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời gian nghỉ hưu.

– Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời gian nghỉ hưu và thời gian hưởng chế độ hưu trí.

Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

2. Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam Lao động nữ
Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu
2021 60 tuổi 3 tháng 2021 55 tuổi 4 tháng
2022 60 tuổi 6 tháng 2022 55 tuổi 8 tháng
2023 60 tuổi 9 tháng 2023 56 tuổi
2024 61 tuổi 2024 56 tuổi 4 tháng
2025 61 tuổi 3 tháng 2025 56 tuổi 8 tháng
2026 61 tuổi 6 tháng 2026 57 tuổi
2027 61 tuổi 9 tháng 2027 57 tuổi 4 tháng
Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 8 tháng
    2029 58 tuổi
    2030 58 tuổi 4 tháng
    2031 58 tuổi 8 tháng
    2032 59 tuổi
    2033 59 tuổi 4 tháng
    2034 59 tuổi 8 tháng
    Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Mẫu hợp đồng với người đã nghỉ hưu

Mẫu hợp đồng với người đã nghỉ hưu

Mời bạn xem thêm

  • Quyền lợi khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật
  • Giấy tờ cần thiết khi ký hợp đồng lao động gồm những gì?
  • Hợp đồng lao động cần phải có những nội dung nào?

Liên hệ ngay:

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề : Mẫu hợp đồng với người đã nghỉ hưu”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; đăng ký bảo vệ thương hiệu giải thể công ty cổ phần ;tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh; dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Hà nội của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Giải đáp có liên quan

Quy định về thời hạn tối đa giao kết hợp đồng với chuyên viên đã đến tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật, đối với người đã nghỉ hưu, người sử dụng lao động và người lao động chỉ được ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng. Do đó, bạn không thể ký hợp đồng lao động có thời hạn 03 năm với người lao động đã nghỉ hưu mà chỉ có thể ký hợp đồng với thời hạn dưới 12 tháng để người lao động làm công việc về chuyên môn kỹ thuật, với điều kiện đó không phải là những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người cao tuổi.

Người lao động đến tuổi hưu trí có thể giao kết bao nhiêu hợp đồng trong cùng một khoảng thời gian?

Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ công tác, thời giờ nghỉ ngơi theo hướng dẫn của pháp luật.

Các khoảng bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động đến tuổi hưu trí sẽ được tính thế nào?

Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hằng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của người lao động.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com