Quy định của pháp luật về hoãn thi hành án dân sự

Thưa LVN Group, trong khi tìm hiểu các giai đoạn trong tố tụng thì tôi có được biết đến hoãn khi thi hành án dân sự. Tôi có một câu hỏi đó là khi mà đã thi hành án 1 thời gian rồi. Thì có được thi hành án không? Thời điểm để hoãn thi hành án thế nào theo hướng dẫn hiện nay? Quy định của pháp luật về hoãn thi hành án dân sự cụ thể thế nào? Các điều kiện và hậu quả pháp lý khi hoãn thì hành án dân sự? Mong LVN Group tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi; để trả lời câu hỏi của bạn cũng như vấn đề: Quy định của pháp luật về hoãn thi hành án dân sự?; Cần phải làm thế nào? Đây chắc hẳn; là câu hỏi của; rất nhiều người để trả lời câu hỏi đó cũng như trả lời cho câu hỏi ở trên; thì hãy cùng cân nhắc qua; bài viết dưới đây của chúng tôi để làm rõ vấn đề nhé.

Căn cứ pháp luật:

  • Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014, 2018

Khái niệm hoãn thi hành án dân sự là gì?

Hoãn thi hành án dân sự là chuyển việc thi hành bản án, quyết định dân sự sang thời gian khác muộn hơn thời gian đã định (đơn vị thi hành án dân sự quyết định chưa tổ chức thi hành bản án, quyết định khi có căn cứ pháp luật quy định). Việc hoãn thi hành án do Thủ trưởng Cơ quan thị hành án đã ra quyết định thi hành án quyết định bằng văn bản. Việc hoãn thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 48 Luật thi hành án dân sự.

Căn cứ hoãn thi hành án dân sự

Theo các căn cứ sau đây thì đơn vị thi hành án dân sự quyết định chưa tổ chức thi hành bản án, quyết định (khoản 1 Điều 48 LTHADS):

+ Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện được nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

+ Người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án. Việc đồng ý hoãn phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của các bên. Trong thời gian hoãn thi hành án do có sự đồng ý của người được thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án;

+ Người phải thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước không có tài sản hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản đó không đủ chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc có tài sản nhưng tài sản thuộc loại không được kê biên;

+ Tài sản kê biên có tranh chấp đã được Tòa án thụ lý để giải quyết;

+ Việc thi hành án đang trong thời hạn đơn vị có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của đơn vị thi hành án dân sự về việc xem xét lại bản án, quyết định của tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Mặt khác, việc hoãn thi hành án còn được thực hiện trong trường hợp người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của tòa án yêu cầu hoãn thi hành án để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được. Tuy vậy, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của tòa án chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị.

Thời hạn hoãn thi hành án dân sự

Thời hạn hoãn thi hành án trong trường hợp người có thẩm quyền kháng nghị yêu cầu hoãn thi hành án không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án. Đối với các trường hợp khác, thời hạn hoãn thi hành án cho đến khi lí do của việc hoãn không còn nữa.

Quy định của pháp luật về hoãn thi hành án dân sự

Thẩm quyền và thủ tục hoãn thi hành án dân sự

Về thẩm quyền

Theo Điểu 26 Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự có quyền ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp được quy định tại điều 26 của Pháp lệnh này.

Về thủ tục

 Người có thẩm quyền kháng nghị gửi văn bản yêu cầu hoãn thi hành án dân sự tới đơn vị thi hành án dân sự. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được.

– Ra quyết định hoãn thi hành án dân sự:

+) Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày công tác, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án. Trường hợp có yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị thì phải ra ngay quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.

+) Thủ trưởng đơn vị thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời gian cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế.

+) Thời hạn hoãn thi hành án: Việc hoãn thi hành án chấm, dứt khi căn cứ hoãn thi hành án không còn. Trường hợp hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, thời gian hoãn không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

– Ra quyết định tiếp tục thi hành án: Trong thời hạn 05 ngày công tác, kể từ khi căn cứ hoãn thi hành không còn, hết thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền hoặc khi nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền kháng nghị về việc không có căn cứ kháng nghị thì Thủ trưởng đơn vị thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án

Hậu quả pháp lí của hoãn thi hành án dân sự

+ Sau khi có quyết định hoãn thi hành án, các hoạt động thi hành án dân sự được tạm ngừng lại.

+ Trường hợp vụ việc đã được thi hành một phần hoặc đã được thi hành xong thì đơn vị thi hành án dân sự phải có văn bản thông báo ngay cho người yêu cầu hoãn thi hành án.

+ Trong thời gian hoãn thi hành án, người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

+ Trong thời hạn 05 ngày công tác, kể từ khi căn cứ hoãn thi hành án không còn, hết thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị hoặc nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền kháng nghị về việc không có căn cứ kháng nghị thì thủ trưởng đơn vị thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án.

Liên hệ ngay:

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về; “Quy định của pháp luật về hoãn thi hành án dân sự”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tư vấn đặt cọc đất ;Điều kiện khởi kiện; thủ tục khiếu nại, tố cáo, thủ tục ly hôn, đăng ký kết hôn, Giải quyết tranh chấp, trong buôn bán đất đai,…, của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Bài viết có liên quan:

  • Làm sao để biết công ty có đóng bảo hiểm cho mình được không?
  • Pháp luật được nhà nước sử dụng thế nào?
  • Giấy chuyển viện có giá trị bao nhiêu ngày?

Giải đáp có liên quan:

Trường hợp vụ việc đã được thi hành một phần hoặc đã được thi hành thì được giải quyết thế nào?

Trường hợp vụ việc đã được thi hành một phần hoặc đã được thi hành xong thì đơn vị thi hành án dân sự phải có văn bản thông báo ngay cho người yêu cầu hoãn thi hành án.
Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được.
Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

Người có quyền yêu cầu hoãn thì hành án dân sự được quy định thế nào?

Trong giai đoạn thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo hướng dẫn của pháp luật về thi hành án. Đồng thời với việc cưỡng chế thi hành án thì theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1, Điều 48 Luật THADS năm 2014 “Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác”.
Vì vậy, trong giai đoạn thi hành án các đương sự có quyền thỏa thuận về việc hoãn thi hành án, nhưng việc các đương sự đồng ý hoãn thi hành án phải được lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn và có tất cả chữ ký của các đương sự.
Người phải thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án; thỏa thuận với người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án; tự nguyện giao tài sản để thi hành án; Mặt khác, người được thi hành án, người phải thi hành án có các quyền và nghĩa vụ khác theo hướng dẫn tại Điều 7, Điều 7a Luật THADS năm 2014.

Hoãn thi hành án dân sự có những bấp cập gì khi áp dụng?

Đối với công tác thực hiện việc hoãn thi hành án dân sự, trong thực tiễn thực hiện công tác này vẫn còn xuất hiện nhiều bất cập, vướng mắc. Nhiều báo cáo của các chi cục thi hành án đã chỉ ra các trường hợp gặp khó khăn khi đương sự cố tình kéo dài thời gian thi hành án bằng các phương thức như: Liên tục yêu cầu định giá lại. Đối với trường hợp này, nhiều đương sự lợi dụng quyền yêu cầu định giá lại tài sản kê biên, quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014, 2018, để liên tục yêu cầu định giá lại tài sản của mình, từ đó, đẩy giá trị của tài sản được đấu giá lên cao, khiến tài sản không có người đăng ký mua, từ đó cản trở quá trình thi hành án. Cố tình vắng mặt để khiếu nại. Trong trường hợp này, nhiều đương sự lựa chọn vắng mặt trong các buổi công tác (mời hội đồng kê biến đến tiến hành kê biên tài sản, thuê công ty định giá tài sản,…) bất chấp việc chấp hành viên đã mời các bên đương sự đến để thông báo và thống nhất cách giải quyết. Đợi đến khi chấp hành viên chuẩn bị hạ giá tài sản để đấu giá thì đương sự lại làm đơn
khiếu nại rằng chấp hành viên đã không thông tin cho mình biết chuyện, gây tổn hại đến mình và cũng bởi vậy, gây cản trở đến quá trình thi hành án. Giả bệnh để hoãn thi hành án

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com