Quy định về bồi thường đất lộ giới năm 2022 như thế nào?

Kính chào LVN Group. Tôi có miếng đất mua từ 2010 có diện tích 104m2 nằm trong lộ giới gần hết, tôi có câu hỏi về chế độ bồi thường hiện nay thế nào, có được hỗ trợ tái định cư không? Quy định về bồi thường đất lộ giới hiện nay thế nào? Mong được LVN Group trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn.

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Đất đai năm 2013
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Đất thuộc quy hoạch lộ giới là gì?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 về chỉ giới đường đỏ, cụ thể như sau:

Chỉ giới đường đỏ (thường được gọi là lộ giới) là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

Vì vậy có thể hiểu, đất thuộc quy hoạch lộ giới là phần diện tích đất nằm trong lộ giới mà Nhà nước đã quy định, cụ thể là đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình.

Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận với đất thuộc quy hoạch lộ giới

Căn cứ Điểm c, Khoản 4, Điều 56 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn của Luật Đất đai (cụ thể là tại Điều 99), trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình.

Đất nằm trong lộ giới có được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi, cụ thể như sau:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời gian quyết định thu hồi đất.

…”

Quy định về bồi thường đất lộ giới

Vì vậy, với trường hợp của bạn việc đất nằm trong lộ giới không có ảnh hưởng gì về việc được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Khi thu hồi thì sẽ căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất thực tiễn để thực hiện bồi thường theo giá đất cụ thể của địa phương.

Về giá đất tại nơi có đất được bồi thường bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để có thông tin.

Người có đất nằm trong lộ giới bị nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ các khoản nào?

Căn cứ Điều 83 Luật Đất đai 2013 như sau:

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo hướng dẫn của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ; các khoản mà người dân có đất bị thu hồi có thể được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

– Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

– Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

– Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

– Hỗ trợ khác. Căn cứ Điều 23, 24, Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP gồm:

+ Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước

+ Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

+ Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất

Nhà nước thu hồi đất có mặc nhiên hỗ trợ tái định cư cho người dân được không?

Điều 86 Luật Đất đai 2013 quy định về bố trí tái định cư, như sau:

“Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi đơn vị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương.”

Theo đó điều kiện để được bố trí tái định cư là có đất ở bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở.

Bài viết có liên quan:

  • Quy định về mức hỗ trợ và bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở
  • Những điều cần biết về bồi thường khi thu hồi đất để không bị thiệt

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về “Quy định về bồi thường đất lộ giới năm 2022 thế nào?“. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở hoặc công trình xây dựng, các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng thuê nhà; hoặc tải xuống mẫu hợp đồng cho thuê nhà đất …. của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191. Hoặc qua các kênh sau:

  • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Pháp luật quy định đất trong mốc lộ giới là gì?

Đất nằm trong mốc lộ giới là đất mà diện tích của đất nằm trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ. Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ thì Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Đất trong mốc lộ giới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nào?

Tại khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau: Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.
Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo hướng dẫn”.

Cách xác định đất lộ giới thế nào?

Lộ giới còn được gọi là phần đất không được phép xây dựng. Các cọc mốc lộ giới ở 2 bên đường dùng để đánh dấu và cảnh báo người dân không xây lấn vào phạm vi giữa 2 mốc lộ giới. Người ta căn cứ vào độ rộng của tuyến lộ giới và độ cao của công trình xây dựng để quyết định khoảng lùi và xác định phần đất trong lộ giới.
Theo đó, sau khi xây dựng các đường giao thông sẽ xác định chỉ giới đường đỏ. Từ đó có thể xác định được trên bản đồ quy hoạch và thực địa ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất dành cho đường giao thông. Và các thửa đất quy hoạch giao thông hay còn gọi là đất giao thông phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn pháp luật.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com