Theo quy định nhà báo có được hành nghề luật sư không?

Kính chào LVN Group, tôi có vào làm tại đơn vị báo chí được 3 năm và đã được đơn vị duyệt cấp cho thẻ nhà báo. Tôi rất có đam mê với luật, tôi có thắc rằng nhà báo có được hành nghề LVN Group không? Mong được LVN Group trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn đọc.

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Báo chí 2016
  • Luật LVN Group 2006 sửa đổi 2012

Theo quy định nhà báo có được hành nghề LVN Group không?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 26 về Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo Luật Báo chí 2016 quy định cụ thể như sau:

1. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập đơn vị báo chí, thông tấn.

2. Trưởng phòng (ban), phó trưởng phòng (ban) nghiệp vụ báo chí của đơn vị báo chí, thông tấn.

3. Phóng viên, biên tập viên của đơn vị báo chí, thông tấn.

4. Người quay phim, đạo diễn chương trình phát thanh, truyền hình (trừ phim truyện) của các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và sản xuất phim tài liệu của Nhà nước.

5. Phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương.

6. Người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng được Điều chuyển sang làm công việc khác vẫn tiếp tục có tác phẩm báo chí được sử dụng, được đơn vị báo chí xác nhận, được xét cấp thẻ nhà báo trong các trường hợp cụ thể sau:

a) Được Điều động công tác tại các đơn vị không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ báo chí của đơn vị báo chí;

b) Được Điều chuyển sang làm công tác giảng dạy chuyên ngành báo chí tại các cơ sở giáo dục đại học theo hướng dẫn của Luật giáo dục đại học;

c) Được Điều chuyển sang làm cán bộ chuyên trách tại hội nhà báo các cấp, trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Căn cứ theo hướng dẫn pháp luật nêu trên, có thể thấy rằng để cá nhân được cấp thẻ nhà báo họ phải nằm trong các đối tượng theo hướng dẫn cụ thể. Quy định về đối tượng này là hoàn toàn hợp lý bởi với vai trò rất quan trong  hiện nay nhất là trong thời đại truyền thông kỹ thuật số với sự “lên ngôi” của mạng xã hội, đội ngũ những người làm báo cần nâng cao trình độ lý luận chính trị, và còn cần phải nâng cao hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận và sử dụng hiệu quả những thành tựu của khoa học và thời kì của công nghệ…

Nhà báo có được hành nghề LVN Group không?

Theo như bạn trình bày, bạn đang hành nghề nhà báo và có thẻ nhà báo. Việc bạn có thẻ nhà báo không ảnh hưởng đến việc cấp thẻ hành nghề LVN Group của bạn, nếu bạn thuộc đối tượng và đáp ứng đủ các điều kiện hành nghề LVN Group thì bạn sẽ được cấp thẻ hành nghề LVN Group.

Điều kiện để trở thành LVN Group?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 10 Luật LVN Group 2006 về tiêu chuẩn LVN Group, cụ thể:

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề LVN Group, đã qua thời gian tập sự hành nghề LVN Group, có sức khỏe bảo đảm hành nghề LVN Group thì có thể trở thành LVN Group.

Trong đó:

* Đối với đào tạo nghề LVN Group:

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Luật LVN Group sửa đổi 2012 quy định về đào tạo nghề LVN Group như sau:

– Có Bằng cử nhân luật và đăng ký tham dự khóa đào tạo nghề LVN Group tại cơ sở đào tạo nghề LVN Group;

– Hoàn thành chương trình đào tạo nghề LVN Group theo thời gian đào tạo mà pháp luật quy định là mười hai tháng và được cơ sở đào tạo nghề LVN Group cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề LVN Group.

* Đối với cơ sở đào tạo nghề LVN Group được hướng dẫn tại Điều 2 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, cụ thể:

– Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp;

– Cơ sở đào tạo nghề LVN Group thuộc Liên đoàn LVN Group Việt Nam.

Tuy nhiên việc đào tạo nghề LVN Group vẫn có trường hợp ngoại lệ, tại Điều 13 Luật LVN Group 2006 quy định các trường hợp được miễn đào tạo nghề LVN Group, bao gồm:

– Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên.

– Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sĩ luật.

– Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

– Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

Trường hợp người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề LVN Group ở nước ngoài, việc công nhận tại Việt Nam được quy định tại Điều 3 Thông tư 05/2021/TT-BTP theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

* Đối với tập sư hành nghề LVN Group được quy định tại khoản 5 Điều 1 Luật LVN Group sửa đổi 2012 như sau:

– Người đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề LVN Group và người được miễn đào tạo nghề LVN Group phải tham gia tập sư hành nghề LVN Group tại tổ chức hành nghề LVN Group. 

– Thời gian tập sự hành nghề LVN Group là mười hai tháng trừ trường hợp được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề LVN Group được quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật LVN Group sửa đổi 2012.

* Đối với cấp chứng chỉ hành nghề LVN Group theo khoản 8 Điều 1 Luật LVN Group sửa đổi 2012 quy định như sau:

– Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LVN Group có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group gửi Ban chủ nhiệm Đoàn LVN Group. Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

+ Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe;

+ Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LVN Group.

Trong thời hạn bảy ngày công tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn LVN Group chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group có đủ tiêu chuẩn LVN Group theo hướng dẫn của Luật này.

– Người được miễn tập sự hành nghề LVN Group có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group gửi Sở Tư pháp nơi người đó thường trú. Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

+ Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe;

+ Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật, trừ những người là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

+ Bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề LVN Group quy định tại khoản 7 Điều 1 của Luật LVN Group sửa đổi 2012.

Trong thời hạn bảy ngày công tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group gửi Bộ Tư pháp.

– Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group.

– Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo hướng dẫn của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

  • Tiêu chuẩn trở thành LVN Group
  • Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo hướng dẫn pháp luật
  • LVN Group không tố giác thân chủ có bị xử phạt không?

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề “Theo quy định nhà báo có được hành nghề LVN Group không?“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến thủ tục tạm ngừng kinh doanh; thủ tục thành lập công ty hay sử dụng dịch vụ ly hôn nhanh 1 ngày…. của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191.

Hoặc qua các kênh sau:

  • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Pháp luật quy định về thời gian tập sự hành nghề LVN Group là bao lâu?

Thời gian tập sự hành nghề LVN Group là mười hai tháng kể từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn LVN Group ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề LVN Group

Khi hành nghề LVN Group cần tuân thủ nguyên tắc gì?

Theo quy định tại điều 5 Luật LVN Group 2006 sửa đổi bổ sung 2012. LVN Group tại Việt Nam hành nghề theo các nguyên tắc sau:
– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;
– Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LVN Group Việt Nam;
– Độc lập; trung thực; tôn trọng sự thật khách quan;
– Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;
– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp LVN Group.

Công chức nhà nước có được làm LVN Group không?

Theo khoản 8 Điều 1 Luật LVN Group sửa đổi 2012 về cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group quy định những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề LVN Group, trong đó bao gồm:
– Người đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong đơn vị, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong đơn vị, đơn vị thuộc Công an nhân dân.
Vì vậy, căn cứ quy định trên, người đang là công chức nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề LVN Group.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com