Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch là bao lâu?

Kính chào LVN Group! Khu tôi sống đang được dự tính là được quy hoạch và chuẩn bị lấy ý kiến cư dân. Do công việc nên tôi đang đi công tác nên tôi không biết có thể về kịp để đưa ý kiến được không? Tôi muốn hỏi LVN Group thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch được quy định là trong bao lâu? Mong LVN Group phản hồi để trả lời câu hỏi của tôi. Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group . Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong bài viết sau đây. Mong bạn cân nhắc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng 2014
 •  Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 • Nghị định 44/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 72/2019/NĐ-CP

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng là gì?

Theo khoản 30 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Các loại quy hoạch xây dựng

 • Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.
 • Quy hoạch đô thị là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị.
  • Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của pháp luật về quy hoạch đô thị.
 • Quy hoạch nông thôn là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm các loại quy hoạch chung xây dựng được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã và quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho điểm dân cư nông thôn.

Căn cứ lập quy hoạch xây dựng

Theo khoản 2 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, căn cứ lập quy hoạch xây dựng bao gồm:

 • Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trong cùng giai đoạn phát triển;
 • Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh;
 • Quy hoạch thời kỳ trước;
 • Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và quy chuẩn khác có liên quan;
 • Bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên của địa phương.

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch

Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

Theo Điều 21 Nghị định 44/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 72/2019/NĐ-CP, lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện được quy định như sau:

 • Bộ Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan về nội dung đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ mình tổ chức lập trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 • Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức có liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng khu chức năng

 • Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lấy ý kiến của đơn vị, tổ chức và uỷ quyền cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng.
 • Trường hợp đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng do Bộ Xây dựng tổ chức lập, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan có trách nhiệm phối hợp lấy ý kiến của đơn vị, tổ chức và uỷ quyền cộng đồng dân cư có liên quan tại địa phương trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Lấy ý kiến về quy hoạch nông thôn

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lấy ý kiến của đơn vị, tổ chức và uỷ quyền cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch nông thôn.

Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch

Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch

Theo Điều 17 Luật Xây dựng 2014, cách thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng được quy định như sau:

 • Việc lấy ý kiến đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được thực hiện bằng cách thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản hoặc góp ý kiến trực tiếp.
 • Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng được thực hiện thông qua lấy ý kiến của uỷ quyền cộng đồng dân cư bằng cách thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo hướng dẫn của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 • Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua cách thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng ít nhất là 20 ngày đối với đơn vị, 40 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • Cơ quan, tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến để hoàn thiện nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; trường hợp không tiếp thu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trước khi phê duyệt quy hoạch.
 • Chính phủ quy định chi tiết việc lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan.

Vì vậy, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng ít nhất là 20 ngày đối với đơn vị và ít nhất 40 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Mời bạn xem thêm

 • Quy định về người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ thế nào?
 • Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền là gì?
 • Tội ăn trộm bị phạt thế nào?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về chủ đề “Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về thay đổi họ tên cha trong giấy khai sinh, thủ tục đăng ký logo, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài, giấy phép sàn thương mại điện tử, giấy phép sàn thương mại điện tử, đổi tên đệm trong giấy khai sinh, đổi tên căn cước công dân, đổi tên giấy khai sinh Hồ Chí Minh, bảo hộ logo thương hiệu, tạm ngừng doanh nghiệp, ngừng kinh doanh, xin trích lục quyết định ly hôn, trích lục hồ sơ đất đai, mua giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, xin phép bay flycam, phí tách sổ đỏ cho con, chia nhà đất sau ly hôn, đặt cọc mua bán nhà đất, tra mã số thuế cá nhân… Hãy liên hệ qua số điện thoại:  1900.0191

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.

Giải đáp có liên quan

Tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình lập quy hoạch xây dựng được quy định thế nào?

Theo Điều 24 Nghị định 44/2015/NĐ-CP, trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, các ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức và uỷ quyền cộng đồng dân cư có liên quan phải được tổ chức tư vấn phối hợp với đơn vị tổ chức lập quy hoạch tổng hợp, giải trình bằng văn bản.
Các nội dung góp ý phải được phân tích, giải trình trọn vẹn, làm cơ sở hoàn chỉnh các phương án quy hoạch theo hướng đảm bảo sự phù hợp, có tính khả thi, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và cộng đồng.
Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng là một thành phần của hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến quy hoạch đô thị được thực hiện thế nào?

Theo khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị 2019, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến quy hoạch đô thị được thực hiện như sau:
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện việc lấy ý kiến về quy hoạch;
– Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo việc lấy ý kiến về quy hoạch đến Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị, tổ chức đóng tại địa bàn;
– Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về quy hoạch đến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan;
– Cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của đơn vị lập quy hoạch hoặc gửi văn bản góp ý tới đơn vị lập quy hoạch. Trường hợp cần thiết, đơn vị lập quy hoạch có thể lấy ý kiến về quy hoạch thông qua việc niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, tổ chức hội nghị, hội thảo, phát phiếu điều tra, phỏng vấn thông qua uỷ quyền đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân;
– Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị trước khi trình thẩm định quy hoạch.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com