Xe tải không kinh doanh vận tải có phải lắp định vị không?

Xin chào LVN Group! Tôi mới mua xe tải để cho thuê. Tôi có chút câu hỏi về việc lắp định vị. Tôi muốn hỏi LVN Group xe tải không kinh doanh vận tải có phải lắp định vị không?Mong LVN Group phản hồi để trả lời câu hỏi của tôi. Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group . Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong bài viết sau đây. Mong bạn cân nhắc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật giao thông đường bộ 2008
 • Nghị định 10/2020/NĐ-CP

Quy định về kinh doanh vận

Kinh doanh vận tải là gì?

Kinh doanh vận tải là việc sử dụng các phương tiện giao thông khác nhau để vận chuyển hàng hóa, hành khách từ địa điểm này đến địa điểm khác nhằm mục đích sinh lợi.

Phân loại kinh doanh vận tải

Dựa vào hệ thống giao thông:

 • Kinh doanh vận tải đường bộ
 • Kinh donah vận tải đường thủy
 • kinh doanh vận chuyển hàng không

Dựa vào đối tượng vận chuyển:

 • Kinh doanh vận tải hành khách
 • kinh doanh vận tải hàng hóa

Dựa vào tuyến vận chuyển:

 • Kinh doanh theo tuyến cố định
 • Kinh doanh theo hợp đồng vận chuyển

Kinh doanh vận tải đường bộ

Hoạt động vận tải đường bộ

Theo quy định Điều 64 Luật giao thông đường bộ 2008, hoạt động vận tải đường bộ gồm hoạt động vận tải không kinh doanh và hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo hướng dẫn của pháp luật.

Kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa.

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô

Theo Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP và bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 47/2022/NĐ-CP, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô là:

 • Điều kiện đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
  • Phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hướng dẫn của pháp luật.
  • Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;
  • Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe) và có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống;
  • Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt có niên hạn sử dụng không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất);
  • Xe taxi phải có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất)
  • Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất). Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống.Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách du lịch và xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).
 • Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho đơn vị Công an, Thanh tra giao thông và đơn vị cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau:
  • Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 ki-lô-mét;
  • Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 ki-lô-mét.
 • Không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách. Không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Theo Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô là:

 • Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hướng dẫn của pháp luật.
 • Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã.
 • Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho đơn vị Công an, Thanh tra giao thông và đơn vị cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau:
  • Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 ki-lô-mét;
  • Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 ki-lô-mét.
Xe tải không kinh doanh vận tải có phải lắp định vị không

 Quy định về thiết bị giám sát hành trình của xe

Theo Điều 12 Nghị định 20/2020/NĐ-CP, thiết bị giám sát hành trình của xe được quy định như sau:

 • Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa và xe trung chuyển phải lắp thiết bị giám sát hành trình.
 • Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.
 • Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:
  • Lưu trữ và truyền dẫn các thông tin gồm: Hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục về hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Bộ Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam);
  • Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; thuế; phòng, chống buôn lậu.
 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu trữ dữ liệu vi phạm của các phương tiện trong thời gian 03 năm.
 • Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo cung cấp được các thông tin theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 của Điều này.
 • Đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe kinh doanh vận tải không được sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lái xe phải sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của mình để đăng nhập thông tin qua đầu đọc thẻ của thiết bị giám sát hành trình của xe và đăng xuất khi kết thúc lái xe để làm cơ sở xác định thời gian lái xe liên tục và thời gian công tác trong ngày.

Xe tải không kinh doanh vận tải có phải lắp định vị không?

Theo những quy định đã nêu ở trên, pháp luật không quy định xe tải không kinh doanh vận tải phải lắp định vị. Do vậy, xe tải không kinh doanh dịch vụ vận tải thì không cần lắp định vị.

Tuy nhiên, vì một số lợi ích mà định vị mang lại thì bạn vẫn có thể lắp định vị.

Mời bạn xem thêm

 • Địa điểm công tác trong hợp đồng quy định thế nào?
 • Dân chủ và kỷ luật trong quân đội quy định thế nào?
 • Quy định về tặng Huy hiệu Đảng thế nào?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về chủ đề “Xe tải không kinh doanh vận tải có phải lắp định vị không”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn đọc. Mặt khác, bạn đọc có thể cân nhắc về xe kinh doanh vận tải có phải gắn phù hiệu không, kinh doanh vận tải hàng hóa cần giấy phép gì, mức lương tối hiểu vùng 2022 có thay đổi không, thay đổi họ tên cha trong giấy khai sinh, thủ tục đăng ký logo, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, tra mã số thuế cá nhân, công ty tạm ngừng kinh doanh, quy định tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp thức hóa lãnh sự, thành lập công ty Hà Nội, thay đổi tên đệm trong giấy khai sinh cho con… trên trang lvngroup .

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group, hãy liên hệ qua số điện thoại:  1900.0191

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.

Giải đáp có liên quan

Nếu không lắp định vị thì những xe kinh doanh dịch vụ vận tải bị phạt thế nào?

Theo quy định của Luật giao thông đường bộ quy định các loại xe tải kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp đặt định vị xe. Cùng với đó định vị phải hoạt động và có chất lượng đạt tiêu chuẩn đưa ra. Nếu không thực hiện hoặc thiết bị định vị không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị xử phạt đúng theo hướng dẫn. Mức xử phạt lên tới 2 triệu đồng và tài xế lái xe có thể bị tước giấy phép lái xe. 

Lắp định vị vào xe tải có lợi gì không?

Lợi ích của việc lắp định vị:
– Quản lý mọi hoạt động của xe
– Chống việc trộm cắp xe
– Lưu lại hành trình di chuyển của xe
– Giúp phát hiện xe di chuyển trái phép

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com