Xóa tên đảng viên có phải là hình thức kỷ luật không?

Kính chào LVN Group. Một người Đảng viên chỗ chi bộ tôi vừa bị xử lý xóa tên khỏi đảng với lý do nhiều tháng liên tiếp không tham gia sinh hoạt đảng. Vậy cho hỏi việc xóa tên khỏi đảng này có phải cách thức kỷ luật được áp dụng với đảng viên không? Khi nào đảng viên bị xóa tên khỏi đảng? Xóa tên khỏi đảng và khai trừ khỏi đảng có phải là một? Mong LVN Group trả lời giúp tôi.

Đảng viên là người đứng trong hàng ngũ của Đảng thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Việc được làm đảng viên là một trong các vinh dự của bất kỳ công dân nào, nhưng đi kèm với đó là sự tuân thủ khắt khe không chỉ quy định pháp luật mà còn là Điều lệ Đảng. Trong một số trường hợp vi phạm theo hướng dẫn, đảng viên sẽ bị xử lý bằng cách thức xóa tên khỏi đảng. Vậy khi nào đảng viên bị xóa tên khỏi đảng? Đây liệu có phải là một cách thức xử lý kỷ luật với đảng viên không? Hình thức này có khác gì với việc khai trừ khỏi đảng? Để làm rõ vấn đề này và trả lời câu hỏi của bạn đọc ở trên, LVN Group xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Xóa tên đảng viên có phải là cách thức kỷ luật không?“. Mời bạn đọc cùng cân nhắc.

Căn cứ pháp ly

  • Điều lệ Đảng Công sản Việt Nam
  • Quy định 24/QĐ-TW quy định về thi hành điều lệ Đảng
  • Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 
  • Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Khi nào đảng viên bị xoá tên trong danh sách đảng viên?

Xóa tên đảng viên có phải là cách thức kỷ luật không

Theo quy định tại mục 8 Quy định 24/QĐ-TW về việc xoá tên đảng viên như sau:

Chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:

Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng

Theo Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của Đảng viên như sau:

“4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Theo đó có thể thấy Đảng viên khi được kết nạp vào Đảng thì cần thực hiện theo các nhiệm vụ quy định ở Điều lệ Đảng. Một trong các nhiệm vụ đó chính là tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đáng phí đung quy định.

Sinh hoạt Đảng tại cơ sở thường được nhắc đến với tên gọi sinh hoạt chi bộ. Có thể hiểu sinh hoạt đảng hay sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động của tập thể toàn thể đảng viên quan trọng, để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương nào trong xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị tại chi bộ dựa trên cơ sở nguyên tắc của tổ chức cùng sinh hoạt của Đảng.

Theo quy định tại mục 8.1 Quy định 24/QĐ-TW, thì chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp đảng viên bỏ sinh hoạt đảng ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;

Thẻ đảng viên là một trong những loại giấy tờ rất quan trọng đối với những người đảng viên, khi nó được coi là giấy chứng nhận là một đảng viên chính thức đứng trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng. Đảng viên có trách nhiệm quản lý và sử dụng thẻ Đảng viên theo đúng quy định của Đảng. Thẻ đảng được các đảng viên hoặc đại biểu dùng mỗi khi biểu quyết trong các Đại hội Đảng bộ.

Căn cứ theo Khoản 7, Hướng dẫn số 01-HD/TW nêu rõ về thẻ đảng viên là chứng nhận quan trọng của đảng viên, được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính thức. Đảng viên được công nhận chính thức tại tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Ngoài nước thì do Đảng ủy Ngoài nước xét, làm thẻ đảng viên. Đảng ủy Ngoài nước có trách nhiệm quản lý thẻ đảng khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước và khi đảng viên trở về nước Đảng ủy Ngoài nước trao lại thẻ đảng cho đảng viên.

Thẻ đảng viên có vai trò và ý nghĩa như vậy nên khi đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên nghĩa là không muốn làm đảng viên nữa, việc này tương tự với trường hợp tự hủy thẻ đảng viên. Nên khi thuộc trường hợp này, đảng viên cũng bị xử lý xóa tên khỏi đảng.

Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;

Ý chí phấn đấu, các nhiệm vụ được giao là một trong các việc và đảng viên phải thực hiện xuyên suốt quá trình tham gia vào tổ chức đảng. Việc không thực hiện được các công việc này dù đã được chi bộ giáo dục trong khoảng thời gian 12 tháng mà không tiến bộ chứng tỏ người này không còn đủ tư cách để tiếp tục làm đảng viên. Do đó cần xóa tên người này khỏi đảng.

Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên; đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo hướng dẫn của Bộ Chính trị

Tương tự với trường hợp ở trên khi đảng viên vi phạm tư cách đảng viên cũng như tiêu chuẩn chính trị của một người đảng viên thì người này không còn đủ điều kiện để tiếp tục làm đảng viên được nữa.

Xóa tên đảng viên có phải là cách thức kỷ luật không?

Theo Điều 7 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 quy định về cách thức kỷ luật như sau:

“Điều 7. Hình thức kỷ luật

1. Đối với tổ chức đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

2. Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ.

3. Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.”

Do đó xoá tên đảng viên không phải là cách thức kỷ luật được áp dụng đối với đảng viên vi phạm.

Xóa tên đảng viên có phải là Đảng viên bị khai trừ không?

Các trường hợp áp dụng cách thức khai trừ đảng viên được quy định tại Quy định 69-QĐ/TW ban hành ngày 06/07/2022 về xử lý kỷ luật Tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.

Theo như Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thì khai trừ khỏi Đảng là một trong các cách thức kỷ luật đối với Đảng viên có vi phạm, trong khi xóa tên trong danh sách Đảng viên chỉ là một tcách thức xử lý, không thuộc một trong các cách thức kỷ luật theo Điều lệ Đảng. Về cơ bản, các trường hợp bị xóa tên Đảng viên được quy định ít hơn so với cách thức khai trừ. Đảng viên vi phạm mà gây hậu quả nghiêm trọng trong một trong các lĩnh vực sau sẽ bị xử lý kỷ luật với cách thức khai trừ khỏi Đảng:

– Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ;

– Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ;

– Vi phạm các quy định về bầu cử;

– Vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn;

– Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ;

– Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước;

– Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm;

– ………………

Mặt khác về vấn đề kết nạp lại vào đảng với trường hợp khai trừ và xóa tên khỏi đảng cũng khác nhau. Căn cứ theo Điều 4 Quy định 29/QĐ-TW thi hành điều lệ Đảng 2016 như sau:

“Điều 4: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng

3.5- Về kết nạp lại người vào Đảng

3.5.1- Người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.

b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.

c) Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.

3.5.2- Đối tượng không xem xét kết nạp lại.

Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

3.5.3- Chỉ kết nạp lại một lần.

3.5.4- Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị.”

Do đó trường hợp bạn bị xóa tên khỏi đảng do tự ý bỏ sinh hoạt đảng thì sẽ không được kết nạp lại vào đảng. Còn các trường hợp bị xóa tên khác nếu đáp ứng các điều kiện trên thì vẫn được kết nạp lại.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn về “Xóa tên đảng viên có phải là cách thức kỷ luật không”. Mong rằng các kiến thức trên có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sồng hằng ngày. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Và nếu quý khách có các câu hỏi về thủ tục khai sinh, khai tử và muốn cân nhắc về thủ tục trích lục khai tử online cũng như để được trả lời các vấn đề pháp lý khác, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận và trả lời.

Liên hệ hotline: 1900.0191. Hoặc bạn có thể cân nhắc thêm các kênh sau:

  • FB: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Mời bạn xem thêm:

  • Trường hợp nào đảng viên được sinh con thứ ba năm 2022
  • Đảng viên có được chơi hụi không?
  • Đảng viên không cấp dưỡng cho con có bị xử lý kỷ luật không?

Giải đáp có liên quan

Thời gian xóa tên khỏi đảng có tính vào tuổi đảng của đảng viên không?

Theo Tiết 4.5.1 Quy định 24/QĐ-TW quy định về tính tuổi đảng của đảng viên.
” Đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng.
Thời gian không tham gia sinh hoạt đảng là: Thời gian bị khai trừ (kể cả khai trừ có thời hạn theo hướng dẫn của Điều lệ Đảng khoá II), thời gian bị xoá tên, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng.”
Theo đó thời gian bị xóa tên hay thời gian không tham gia sinh hoạt đảng sẽ không được tính vào tuổi đảng.

Thẩm quyền xóa tên đảng viên thuộc về ai?

Xóa tên đảng viên sẽ do chi bộ nơi đảng viên đang tham gia sinh hoạt đảng tổ chức xem xét đề nghị lên cấp ủy phí trên có thẩm quyền. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp Đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

Không xóa tên khỏi đảng với các trường hợp đảng viên được miễn sinh hoạt đảng nào?

Nếu thuộc một trong số các trường hợp sau thì đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng theo Mục 7 Quy định 24/QĐ-TW:
– Đảng viên tuổi cao, sức khoẻ yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng được, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, chi bộ xem xét, quyết định. Chi uỷ hoặc bí thư chi bộ báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp biết.
– Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có quyền hạn và trách nhiệm sau:
+ Được dự đại hội đảng viên; được cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Quy định 24/QĐ-TW nếu đảng viên đó yêu cầu.
+ Được xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn.
+ Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.
+ Bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm kỷ luật đảng thì xử lý kỷ luật như đối với đảng viên đang sinh hoạt theo hướng dẫn của Điều lệ Đảng.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com