Chế độ cho Công an viên nghỉ việc như thế nào?

Công an viên là một trong những lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ trật tự an ninh xã hội tại các địa phương. Họ sẽ được hưởng những chế độ đặc biệt, ưu tiên cho người làm nhiệm vụ. Vậy chế độ cho công an viên nghỉ việc thế nào? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Công an viên sẽ được hưởng những chế độ gì?

Theo quy định thì công an viên sẽ được hưởng những chế độ sau:

1. Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo hướng dẫn của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

2. Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

3. Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng; khi được cử đi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp Luật, nghiệp vụ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ phục vụ có thời hạn cho Công an nhân dân; khi đi công tác được hưởng chế độ như đối với công chức cấp xã.

4. Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần của lương tối thiểu chung. Trường hợp làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có Điều kiện đi, về hàng ngày thì được đơn vị đã ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về.

5. Công an viên bị ốm đau trong thời gian công tác được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được hỗ trợ thanh toán tiền khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương, mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

6. Công an viên bị tai nạn trong làm nhiệm vụ, trong khi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp Luật, nghiệp vụ hoặc trên đường đi làm nhiệm vụ, trên đường đi, về nơi tập trung huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp Luật, nghiệp vụ theo quyết định triệu tập của cấp có thẩm quyền thì được hưởng các chế độ như sau:

– Được thanh toán chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu đến khi Điều trị ổn định thương tật, xuất viện;

– Sau khi Điều trị, được Ủy ban nhân dân xã giới thiệu đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa theo hướng dẫn của pháp Luật.

Trường hợp người có tham gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện trợ cấp một lần hoặc hàng tháng theo hướng dẫn của pháp Luật về bảo hiểm xã hội. Trường hợp người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần, mức trợ cấp do Bộ Công an và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể;

– Người bị tai nạn làm khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng, biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, học tập gặp nhiều khó khăn thì được hưởng các chế độ ưu đãi theo hướng dẫn của pháp Luật đối với người tàn tật;

– Trường hợp bị chết, kể cả chết trong thời gian Điều trị lần đầu, nếu người bị chết có tham gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo hướng dẫn của pháp Luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp người bị chế chưa tham gia bảo hiểm xã hội thì người chịu trách nhiệm mai táng được nhận tiền mai táng bằng 08 (tám) tháng lương tối thiểu và gia đình của người đó được trợ cấp một lần bằng 05 (năm) tháng lương tối thiểu.

7. Công an viên bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ, được hưởng các chế độ, chính sách theo hướng dẫn của pháp Luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Vai trò của lực lượng công an xã

– Công an xã có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng và ủy ban nhân dân xã về công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội. Trong quá trình tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm ở địa bàn cơ sở, Công an xã là lực lượng tham mưu quan trọng nhất cho cấp uỷ, chính quyền, tham mưu xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội mà các cấp đề ra; huy động các ngành, các cấp và mọi người dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

– Công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Công  tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ của toàn thể tổ chức xã hội, các lực lượng nòng cốt, tổ chức Đảng, Mặt trật tổ quốc,… trong đó, Công an xã được coi là lực lượng nòng cốt tại địa bà cơ sở. Công an xã trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, từ đó có nội dung, cách thức phù hợp với từng đối tượng để tuyên truyền, giúp người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc góp phần làm giảm tội phạm.

– Công tác nắm tình hình địa bàn, dân cư, đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về ANTT, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở: Lực lượng Công an xã thường xuyên có mặt tại địa bàn cơ sở để nắm tình hình, đảm bảo ANTT. Từ đó Công an xã có nhiều điều kiện khả năng để tìm hiểu nắm rõ về vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, các đối tượng nổi lên trong địa bàn về chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy. Nên khi có vụ việc về ANTT xảy ra, thì lực lượng Công an xã luôn là lực lượng có mặt kịp thời, có thể cung cấp nhiều thông tin có giá trị, cùng phối hợp với các lực lượng khác thực hiện công tác điều tra, khám phá, xử lý vụ việc được thuận lợi nhanh chóng. Công an xã là lực lượng trực tiếp tổ chức việc điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình về tình trạng phạm tội và những hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương để có chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả; tham gia, giúp đỡ các đơn vị pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm xảy ra trên địa bàn xã; tổ chức quản lý, giáo dục; vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi, phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở có sự tham gia của nhiều lực lượng với các chức năng, nhiệm vụ khác nhau, trong đó có lực lượng Công an xã. Thực tế cho thấy, hoạt động phòng ngừa tội phạm của Công an xã có vai trò quan trọng trong việc giữ vững ổn định về ANTT, trực tiếp giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và các diễn biến phức tạp về ANTT, từ đó thắt chặt thêm sự đồng thuận, thống nhất trong cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn.

Công an xã, bằng việc tổ chức quần chúng, phát huy sức mạnh của các chủ thể phòng ngừa tội phạm để quản lý, giáo dục những người lầm lỗi, có các hành vi lệch chuẩn; người có quá khứ phạm tội hoặc có những biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật để họ trở thành những công dân có ích. Trong khi tiến hành các biện pháp phòng ngừa, Công an xã là lực lượng trực tiếp phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn xã.

Chế độ cho Công an viên nghỉ việc

Chế độ cho Công an viên nghỉ việc

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Công an xã năm 2008, công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.Công an xã gồm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên (Điều 10 Pháp lệnh). Trong đó:

– Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo hướng dẫn của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

– Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên theo hướng dẫn của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

– Trưởng Công an xã có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng; có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ Điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm hiện hưởng.

Phụ cấp thâm niên được chi trả hàng tháng cùng kỳ lương và dùng để đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

– Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng; khi được cử đi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp Luật, nghiệp vụ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ phục vụ có thời hạn cho Công an nhân dân; khi đi công tác được hưởng chế độ như đối với công chức cấp xã.

– Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần của lương tối thiểu chung. Trường hợp làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có Điều kiện đi, về hàng ngày thì được đơn vị đã ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về.

– Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên bị ốm đau trong thời gian công tác được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được hỗ trợ thanh toán tiền khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương, mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

– Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ, được hưởng các chế độ, chính sách theo hướng dẫn của pháp Luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

– Kinh phí chi trả các chế độ bị tai nạn do ngân sách địa phương chi trả. Đối với người có tham gia bảo hiểm xã hội thì do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

Bài viết có liên quan

  • Xét biên chế ngành Công an nghĩa vụ 2022
  • Cách tính điểm xét chuyên nghiệp Công an 2022
  • Mức đóng bảo hiểm xã hội công an nhân dân
  • Quy định mới về Công an xã bán chuyên trách
  • Chế độ trực trong Công an nhân dân

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về vấn đề “Chế độ cho Công an viên nghỉ việc”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về dịch vụ thám tử tìm người, xác nhận tình trạng hôn nhân Bình Dương, tạm ngưng công ty, dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đơn xác nhận độc thân, tra cứu thông tin quy hoạch, ly hôn nhanh chóng,… Hãy liên hệ qua số điện thoại: 1900.0191.

  • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
  • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Công an xã là ai?

Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Công an được nghỉ phép năm bao nhiêu ngày?

Theo quy định được đề cập tại phần 4 trên thì hàng năm nếu đi làm đủ 12 tháng, công an sẽ được nghỉ phép năm là: 15 ngày phép có lương, đồng thời số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên; cứ đủ 05 năm được nghỉ thêm 01 ngày.

Những hành vi vi phạm công an xã được phép xử lý là gì?

– Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh
– Đỗ xe ở lòng đường trái quy định
– Điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tháo ống xả, không có gương chiếu hậu
– Điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi
– Các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như họp chợ dưới lòng đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com