Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có gia hạn được không?

Kính chào LVN Group. Tôi tên là Nguyễn Hữu B, hiện tại tôi đang là kiến trúc sư và có chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng vào ngày 27/09/2022. Tôi muốn gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc có được không? Thủ tục và hồ sơ gia hạn gồm những gì? Mong LVN Group trả lời giúp tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho LVN Group. Để trả lời câu hỏi liên quan đến “Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có gia hạn được không?” cũng như nắm bắt những vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này, mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi:

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Kiến trúc 2019
  • Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc

Hành nghề kiến trúc là gì?

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Luật kiến trúc 2019: Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc”.

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc là một văn bản được cấp bởi Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng đối với những người đã hoàn thành chương trình đạo kiến trúc và có thể thực hiện thiết kế kiến trúc.

Điều kiện hành nghề kiến trúc

Theo Điều 21 Luật kiến trúc 2019, điều kiện để hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

1. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Luật này.

2. Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc được tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.

3. Tổ chức hành nghề kiến trúc phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật này.

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có gia hạn được không?

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được phép gia hạn khi đạt đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật kiến trúc 2019:

“2. Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;

b) Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;

c) Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề”.

Vì vậy, theo thông tin bạn cung cấp sau ngày 27/09/2022 nếu bạn đảm bảo phát triển nghề nghiệp liên tục và không vi phạm quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề thì bạn có đủ điều kiện để gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo hướng dẫn pháp luật.

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có gia hạn được không?

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Khoản 1 Điều 28 Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

“1. Đối với trường hợp cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

a) Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo hướng dẫn tại Điều 27 của Nghị định này qua mạng hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề;

b) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 05 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Trường hợp hồ sơ không trọn vẹn hoặc không hợp lệ, đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị;

c) Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Vì vậy, thủ tục gia hạn rất đơn giản: cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề và nộp lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 27 Nghị định 85/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Văn bản xác nhận của đơn vị tổ chức thực hiện hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục quy định tại khoản 4, Điều 24 của Nghị định này;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

Vì vậy, khi bạn có đủ điều kiện để gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc, bạn có thể chuẩn bị hồ sơ và nộp theo trình tự thủ tục như đã nêu trên để gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Ai có thẩm quyền gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

Điều 29 Luật Kiến trúc 2019 quy định về việc gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau: 

– Cá nhân đề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến đơn vị chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Thành phần Hội đồng gồm uỷ quyền đơn vị chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc hoặc cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc, chuyên gia về kiến trúc.

– Hội đồng và thành viên Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người quyết định thành lập hội đồng về nội dung tham mưu, tư vấn của mình.

– Thành viên Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc công tác theo chế độ kiêm nhiệm; hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề“Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có gia hạn được không?”. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mọi câu hỏi về thủ tục pháp lý có liên quan như: Điều kiện đăng ký hết hôn, điều kiện thay đổi căn cước công dân, tặng cho đất cho con, tìm hiểu về hợp thức hóa lãnh sự tại Việt Nam, xin hợp pháp hóa lãnh sự ở Hà Nội, dịch vụ công chứng tại nhà của chúng tôi, hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân… Quý khách vui lòng liên hệ LVN Group để được hỗ trợ, trả lời. 

Để được tư vấn cũng như trả lời những câu hỏi của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web Lvngroupx.vn, lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Hãy liên hệ: 1900.0191.

Mời bạn xem thêm

  • Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư 2022 thế nào?
  • Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư năm 2022
  • Phân hạng chứng chỉ hành nghề kiến trúc thế nào?

Giải đáp có liên quan

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

Khoản 1 Điều 28 Luật Kiến trúc 2019 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:
– Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;
– Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;
– Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Các cách thức hoạt động của tổ chức hành nghề kiến trúc?

Tổ chức hành nghề kiến trúc gồm:
– Văn phòng kiến trúc sư.
– Tổ chức sự nghiệp.
– Doanh nghiệp khác.

Tổ chức nào được tiến hành tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Luật Kiến trúc và tiêu chí tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP:
–  Được thành lập theo hướng dẫn của pháp luật;
– Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động kiến trúc;
– Có trọn vẹn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch.
– Có quyết định công nhận đủ điều kiện thực hiện sát hạch đối với tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc;
– Đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo các nội dung tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 85/2020/NĐ- CP: tiêu chí về khu vực chờ, trang thiết bị như máy tính, bàn ghế, hệ thống đường truyền, máy in kết quả, camera, hệ thống âm thanh, phần mềm sát hạch.
– Cơ sở đào tạo về kiến trúc từ bậc đại học trở lên.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com