Cơ quan nào cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng?

Kính chào LVN Group, công ty chúng tôi có dự định nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng về Việt Nam. Sau khi nhập khẩu những con tàu đó thì công ty chúng tôi sẽ phá dỡ để phục vụ nhu cầu sản xuất của công ty. Vậy cho tôi muốn hỏi rằng đơn vị nào có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng?

Chào bạn, để trả lời câu hỏi Về đơn vị nào cấp giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng thế nào? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Văn bản hướng dẫn

 • Nghị định 82/2019/NĐ-CP
 • Bộ luật hàng hải 2015

Tổng quan chung về phá dỡ tàu biển

Phá tàu hoặc phá hủy tàu là một loại xử lý tàu liên quan đến việc phá tàu để lấy nguồn phụ tùng, có thể được bán để tái sử dụng, hoặc để khai thác nguyên liệu thô, chủ yếu là phế liệu. Nó cũng có thể được gọi là tháo dỡ tàu, hoặc tái chế tàu.

Phá dỡ tàu biển là hoạt động tháo dỡ toàn bộ các cấu trúc của tàu biển tại doanh nghiệp phá dỡ tàu biển.
Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển là khu vực chuyên dụng để phá dỡ tàu biển.
Phương án phá dỡ tàu biển là kế hoạch do chủ doanh nghiệp hay cơ sở phá dỡ tàu biển lập thành để thực hiện việc phá dỡ đối với từng tàu biển.

Điều kiện nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Cơ sở phá dỡ tàu biển Cơ sở phá dỡ tàu biển là doanh nghiệp được thành lập theo hướng dẫn của pháp luật và phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển có đủ các điều kiện sau được Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép tháo dỡ.
 • Có đăng ký ngành nghề kinh doanh nhập khẩu tàu biển đã qua sử dung để phá dỡ tàu biển.
 • Có các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiệp vụ về nhập khầu; pháp luật hàng hài; an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
 • Có vốn định tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ đồng việt nam, giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để á dỡ còn hiệu lực thực trong vòng 05 năm kể từ khi được cấp.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm cho việc phá dỡ tàu biển.
 • Hoàn thành các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển theo hướng dẫn của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Là doanh nghiệp Việt Nam do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ;
 • Là người sở hữu hoặc người quản lý, khai thác cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động theo hướng dẫn của pháp luật
 • Chủ tàu có văn bản xác nhận và chịu trách nhiệm về việc cam kết tàu biển không trong tình trạng thế chấp hoặc khiếu nại hàng hải;
 • Không được hoán cải, nâng cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng và không được chuyển nhượng, mua, bán lại.

Nguyên tắc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

 • Việc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, an toàn phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.
 • Việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng chỉ được thực hiện tại cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động theo hướng dẫn.
 • Tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải được đưa vào cơ sở phá dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam; thời gian phá dỡ tàu biển không được kéo dài quá 180 ngày kể từ ngày bắt đầu phá dỡ.
 • Doanh nghiệp nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải mua bảo hiểm và thực hiện các nghĩa vụ về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường tổn hại về môi trường liên quan đến hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng theo hướng dẫn.
Cơ quan nào cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng?

Thủ tục nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng và quá trình thực hiện hồ sơ

a) Nộp hồ sơ :

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ đến Cục Hàng hải Việt Nam.

b) Giải quyết hồ sơ :

 • Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận,thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ chưa trọn vẹn thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung hồ sơ phù hợp theo hướng dẫn;
 • Trong thời gian 03 ngày công tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định;
 • Trong thời gian 02 ngày công tác, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ theo mẫu; trường hợp không chấp thuận cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Cách thức thực hiện: Không quy định. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ theo mẫu (01 bản chính);
 • Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

 • Trong thời hạn 03 ngày công tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định;
 • Trong thời hạn 02 ngày công tác, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.
 • Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
 • Cơ quan thực hiện:

d) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;

e) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

f) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

g) Cơ quan phối hợp thực hiện: Không có.

h) Kết quả của quá trình thực hiện :

Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

Các loại tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ

Tàu biển đã qua sử dụng là tàu có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại được phép nhập khẩu để phá dỡ, gồm:

 • Tàu chở hàng khô, gồm: Hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ cây, ngũ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép.
 • Tàu container.
 • Tàu chở quặng.
 • Tàu chở hàng lỏng, gồm: Dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật.
 • Tàu chở gas, khí hóa lỏng.
 • Tàu Ro-Ro, tàu khách, sà lan biển, phà biển.
 • Một số loại tàu biển khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Có thể bạn quan tâm

 • Cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của đơn vị thuế
 • Mẫu đơn xin xóa quy hoạch treo mới 2022
 • Quy định về xóa quy hoạch treo thế nào?
 • Thủ tục xác nhận đất không nằm trong quy hoạch
 • Quy định về cung cấp thông tin quy hoạch thế nào?
 • Công ty sử dụng tài khoản cá nhân có được không?

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề “Cơ quan nào cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng?“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến quy định đơn xin trích lục bản án ly hôn; lấy giấy chứng nhận độc thân; xác nhận tình trạng hôn nhân online tpHCM;….của LVN Group, hãy liên hệ: 1900.0191.

 • FaceBook:  www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok:  https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube:  https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ thế nào?

Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu). Quyết định của doanh nghiệp về việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ phải đáp ứng những điều kiện gì?

+ Điều kiện 1: Doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải là doanh nghiệp Việt Nam do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ.
+Điều kiện 2: Là người sở hữu hoặc người quản lý, khai thác cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động theo hướng dẫn của pháp luật.

Các nguyên tắc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng?

Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Theo đó, việc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, an toàn phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ sức khỏe con người và môi trường

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com