Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?

Kính chào LVN Group. Tôi là công dân thường hay đến xã thực hiện các thủ tục hành chính. Do quen miêng nên tôi thường gọi những người công tác tại xã là các cán bộ, công chức tiếp dân. Tuy nhiên tôi nghe nói rằng không phải tất cả những người công tác tại xã là công chức, cán bộ. Vậy cho hỏi công chức cấp xã là những ai? Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh? Mong LVN Group trả lời giúp tôi câu hỏi này.

Cán bộ, công chức cáp xã là những người công tác tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các đơn vị nhà nước khác tại xã, phường, thị trấn. Những chủ thể này là những người gần gũi nhất với nhân dân vì là cơ sở tại địa phương, nắm rõ tình hình nhân dân nên các vấn đề đều được nhân dân phản ánh qua các đối tượng này. Tuy nhiên khi lên các đơn vị này công tác, chúng ta thường quen miệng gọi các cán bộ, công chức nhưng thực tiễn nếu theo đúng quy định pháp lý thì không phải tất cả những người chúng ta đến công tác đều là cán bộ, công chức. Vậy quy định về cán bộ, công chức cấp xã thế nào? các chức danh của công chức xã là gì? Căn cứ về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công chức cấp xã? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây LVN Group xin giới thiệu bài viết “Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?”. Mời bạn đọc cùng cân nhắc để trả lời câu hỏi ở phái trên nhé.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật cán bộ, công chức năm 2008
 • Luật cán bộ công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019
 • Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã là ai?

Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?

Theo quy định pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức cấp xã được xác định như sau:

Cán bộ cấp xã

Theo Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định như sau:

“Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội;”

Theo đó cán bộ xã gồm nhưng chức danh sau:

Cán bộ cấp xã có các chức vụ gồm:

 • Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
 • Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
 • Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
 • Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);
 • Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Công chức cấp xã

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008:

– Công chức cấp xã: Là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BNV, công chức cấp xã bao gồm:

– Công chức Trưởng Công an xã

– Công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

– Công chức Văn phòng – Thống kê

– Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường

– Công chức Tài chính – kế toán

– Công chức Văn hóa – xã hội

Theo đó công chức xã bao gồm 7 chức danh trên.

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công chức cấp xã

Để trở thành công chức cấp xã, người ứng tuyển cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo hướng dẫn của pháp luật. Cùng với đó khi được tuyển dụng làm công chức cấp xã, những công chức này phải tuân theo các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của công chức cấp xã. Trường hợp làm sai, làm không đúng sẽ bị xử lý theo hướng dẫn pháp luật.

Tiêu chuẩn cụ thể

Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và tại Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV. Theo đó:

– Đối với các công chức Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội:

a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập cửa hàng của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Mặt khác các tiêu chuẩn cụ thể bao gồm:

+ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức công tác tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.”

d) Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

Tùy thuộc vào từng chức danh tương ứng, công chức sẽ có các nhiệm vụ khác nhau. Theo Điều 2 Thông tu 13/2019/TT-BNV quy định về vấn đề này như sau:

Công chức Trưởng Công an xã

Nhiệm vụ của Trưởng công an xã :

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo hướng dẫn của pháp luật;

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của đơn vị có thẩm quyền;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao;

d) Đối với thị trấn chưa bố trí lực lượng công an chính quy thì Trưởng Công an thị trấn thực hiện nhiệm vụ như đối với Trưởng Công an xã quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Điều này

đ) Đối với xã, thị trấn bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã thì nhiệm vụ của Công an xã chính quy thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật chuyên ngành.

Công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Các nhiệm vụ bao gồm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của pháp luật về Quốc phòng và các quy định khác có liên quan;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Công chức Văn phòng – Thống kê

Nhiệm vụ của công chức Văn phòng – Thống kê như sau:

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo hướng dẫn của pháp luật;

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch công tác định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã;

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp dân; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, xây dựng chính quyền điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính, tập hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện quy chế công tác của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng dẫn của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo hướng dẫn của pháp luật;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã)

Các nhiệm vụ của công chức này gồm có:

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo hướng dẫn của pháp luật;

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo hướng dẫn của pháp luật;

Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn;

Tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo hướng dẫn của pháp luật;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Công chức Tài chính – kế toán

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên địa bàn theo hướng dẫn của pháp luật;

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn;

Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của đơn vị tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản…) theo hướng dẫn của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo hướng dẫn của pháp luật;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Công chức Tư pháp – hộ tịch

Công chức tư pháp – Hộ tịch có nhiệm vụ:

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo hướng dẫn của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn cấp xã theo hướng dẫn của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Công chức Văn hóa – xã hội

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên theo hướng dẫn của pháp luật;

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, gia đình và trẻ em trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn;

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế – xã hội ở địa phương;

Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, người có công và xã hội; tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn;

Theo dõi công tác an toàn thực phẩm; phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn về “Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?”. Mong rằng các kiến thức trên có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sồng hằng ngày. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Và nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu về các thủ tục trích lục khai sinh, trích lục hôn nhân và muốn sử dụng dịch vụ trích lục giấy đăng ký kết hôn online của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191. Hoặc bạn có thể cân nhắc thêm các kênh sau:

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Mời bạn xem thêm

 • Bác sĩ là công chức hay viên chức theo QĐ?
 • Hồ sơ công chức gồm những gì?
 • Công chức có được góp vốn vào doanh nghiệp không?

Giải đáp có liên quan

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã ở mỗi đơn vị là bao nhiêu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định 92, cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Căn cứ:
– Với xã loại 1: Tối đa 23 người;
– Với xã loại 2: Tối đa 21 người;
– Với xã loại 3: Tối đa 19 người.
Trong đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định bằng hoặc thấp hơn số lượng nêu trên, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Thời gian tập sự đối với công chức cấp xã là bao lâu?

Đối với công chức; thời gian tập sự với công chức loại C là 12 tháng; công chức loại D là 6 tháng (Khoản 2 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP). Tuy nhiên, cần lưu ý:
+ Không tính vào thời gian tập sự với thời gian công chức nghỉ sinh theo chế độ bảo hiểm xã hội; nghỉ ốm đau hoặc bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác.

Có bãi nhiệm công chức cấp xã được không?

Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP, thì cách thức bãi nhiệm chỉ áp dụng đối với cán bộ là người được bầu cử; mà không áp dụng đối với công chức. Do đó không thể bãi nhiệm công chức được. Công chức cấp xã chỉ có thể bị xử lý kỷ luật với các cách thức như cảnh cáo, khiển trách, hạn bậc lương, buộc thôi việc, cách chức,…

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com